Burse școlare prin programul „Make IT in Oradea” pentru cei care doresc să urmeze cursurile universitare în Oradea
Stiri Oradea

Burse școlare prin programul „Make IT in Oradea” pentru cei care doresc să urmeze cursurile universitare în Oradea

Elevii claselor a XI-a (semestrul II) și a XII-a pot obține burse școlare în cuantum de 200 lei/lună, acordate prin programul „Make IT in Oradea”, dacă doresc să urmeze cursurile universitare în Oradea.

Până în prezent s-au înscris și au beneficiat de bursă un număr de 33 de elevi.

Lansat la începutul anului 2019, Programul local „Make IT in Oradea” (Realizează-te în Oradea) are drept scop creșterea gradului de interacțiune dintre municipalitate, liceele orădene, universitate și firmele orădene consacrate în domeniul IT, oferind o șansă reală tinerilor pasionați de a rămâne sau (re)veni în Oradea.

Pentru nivelul liceal, programul prevede acordarea de burse școlare elevilor din clasele a XI-a și a XII-a de la liceele și colegiile orădene care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • sunt înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar – profilul Real, specializarea matematică/informatică, din rețeaua școlară a municipiului Oradea sau care au obținut rezultate la concursuri de specialitate – robotică, informatică, matematică, indiferent de profilul la care sunt înscriși;
  • bursele se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50, nota 10 la purtare în anul şcolar anterior;
  • elevii beneficiari de bursă au obligația înscrierii după terminarea clasei a XII-a și admiterii la o universitate din Oradea, la specializări axate pe un curriculum din domeniul IT (ex. Calculatoare și Tehnologia Informației, Ingineria sistemelor, Cibernetică, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Cibernetică economică etc.), în caz contrar aceștia vor restitui contravaloarea bursei încasate (pe toată perioada acordării acesteia), condiție care se va transpune prin încheierea unui acord între tutorele legal și municipiul Oradea.

Bursa integrală se acordă pentru o frecvență școlară lunară integrală, valoarea acesteia fiind calculată proporțional cu numărul de zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna anterioară, conform catalogului, excepție făcând absențele motivate.

Cererile de acordare a burselor școlare din cadrul Programului „Realizează-te în Oradea” (model atașat) se depun la secretariatul unității de învățământ la care învață elevul.

Secretariatele unităților de învățământ înregistrează cererile și verifică dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite prin H.C.L. nr. 1285/2018, iar decontarea burselor se face în baza tabelului emis și transmis de unitatea de învățământ către Municipiul Oradea.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați la secretariatele școlilor.

Ne găsiți și pe Google News