Au fost finalizate lucrările de reabilitare la atelierul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea
Stiri Oradea

Au fost finalizate lucrările de reabilitare la atelierul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea

Direcția Patrimoniului Imobiliar a finalizat procedurile de recepție a lucrărilor la atelierul Colegiului Tehnic Traian Vuia, de pe str. Constantin Brâncoveanu nr. 12A.

Lucrările de reabilitare și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic în cadrul CT Traian Vuia au fost executate de către SC Chintoflor Construct SRL Oradea, pe baza contractului de proiectare faza PT și execuție lucrări nr. 87652 din 28.02.2019.

Valoarea execuției lucrărilor a fost de 2.646.969,33 lei fără TVA, termenul de  execuție fiind de 12 luni.

În cadrul proiectului s-au realizat lucrări de desfacere a izolaţiei, tencuielilor, pardoselilor şi tâmplăriei, care au fost înlocuite, fiind refăcută integral instalația electrică, de încălzire și sanitară în sălile de atelier, grupuri sanitare și vestiare. Au fost refăcute straturile aferente acoperișului de tip terasă necirculabilă cu strat termoizolant la planșeul superior și hidroizolație. De asemenea, s-a executat anveloparea termică a construcției cu polistiren expandat de 15 cm, fiind aplicate tencuieli decorative de exterior.

În privinţa dotărilor, s-au achiziționat dotări specifice desfășurării practicii în domeniile: mecanică, electrotehnică și electromecanică, automatizări, telecomunicații, electrician auto, instalații electrice, prelucrări în tehnici de precizie, sculer-matriţer. Au fost montate bancurile de lucru, stațiile și echipamentele de măsurare și control, panourile de montaj, au fost achiziționate trusele pentru elevi.

Lucrările executate s-au încadrat în termenul contractual de 12 luni și urmează a fi predate Colegiului Tehnic Traian Vuia. Activitățile realizate au fost esențiale pentru valorificarea clădirii existente, aflate într-o stare necorespunzătoare și consumuri energetice ridicate, lipsită de dotări moderne, respectiv pentru creșterea calității procesului educațional.

Contractul de proiectare și execuție lucrări face parte din contractul de finanțare derulat de Municipiul Oradea în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.5/1– Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Importanța implementării acestui proiect este dată pe de o parte de reglementările europene în domeniu în vederea prevenirii abandonului școlar, a formelor de sărăcie accentuată și/sau a excluziunii sociale, iar pe de altă parte de perspectivele la nivel naţional, dat fiind faptul că în aprilie 2016 România a adoptat o strategie națională privind educația și formarea profesională, structurată în jurul unor obiective dintre care cele mai importante sunt: îmbunătățirea relevanței ofertei educaționale pentru piața muncii și axarea pe direcția învățării bazate pe competențe”, a declarat Anamaria Sava, directorul adjunct al Direcției Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea.

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News