Au fost afisate listele cu copiii inscrisi si admisi la cresele din Oradea, in anul scolar 2017-2018
Educatie

Au fost afisate listele cu copiii inscrisi si admisi la cresele din Oradea, in anul scolar 2017-2018

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.12 şi alin.13 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe, aprobat prin HCL nr.337/2013, modificat şi completat prin HCL nr.61/2014, HCL nr.807/2014 și HCL nr.703/2015, lista nominală cu punctajul stabilit  pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs, este afişată la Avizierul de la Serviciul Relaţii cu Publicul – ASCO şi publicată pe site-ul instituţiei.

Punctajul stabilit şi acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creşă poate fi contestat de către părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, în termen de 10 zile de la data publicării. Contestaţiile se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea.

Mai jos puteti accesa listele cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşele din municipiul Oradea, în anul şcolar 2017-2018. Accesand linkurile de mai jos puteti descarca lista in format pdf