Au aparut datele provizorii ale recensamantului de anul trecut in judetul Bihor. Suntem mai putini la nivel de judet, femeile sunt mai educate decat barbatii, care este ponderea minoritatilor
Stiri Oradea

Au aparut datele provizorii ale recensamantului de anul trecut in judetul Bihor. Suntem mai putini la nivel de judet, femeile sunt mai educate decat barbatii, care este ponderea minoritatilor

Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) arată o populație rezidentă a județului Bihor de 551,3 mii persoane (551297 persoane), în scădere cu 24,1 mii locuitori (24101 persoane) față de recensământul precedent (octombrie 2011).

Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (283,4 mii persoane, reprezentând 51,4%) și trăiește în mediul rural (290,3 mii persoane, reprezentând 52,7%).

Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Bihor se situează pe locul 11 în ierarhia judeţelor.

Fenomenul de îmbătrânire a populației rezidente

Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populației rezidente pentru județul Bihor crescând la 41,4 ani (față de 40,0 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului Bihor este mai mică cu 1,0 ani. În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Bihor se plasează pe locul 7 (la egalitate cu judeţele Sibiu şi Covasna).

În cadrul Regiunii Nord-Vest din care face parte și județul Bihor, vârsta medie este de 41,6 ani, județul nostru poziționându-se pe locul al 3-lea.

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul Bihor este 109,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mic cu 12,0 decât media națională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere.

Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependență demografică care, pentru județul Bihor are valoarea de 53,6 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mai mic decât indicele de dependenţă demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.

Structura pe localități a populați ei rezidente

În ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de județe, inclusiv municipiul București). În aceeași categorie se încadrează și județul Bihor.

 Localitățile cu cele mai mari creșteri și cele cu cele mai mari descreșteri ale populației rezidente la 1 decembrie 2021 din județul Bihor față de recensământul din anul 2011, rezultate provizorii RPL2021, asa cum se poate vedea in tabelul de mai jos

 

Municipii, orașe, comune

RPL 2021

rezultate provizorii

 

RPL2011

creștere/scădere 2021

față de 2011

persoane

%

Raportat la cifre absolute:

 

 

 

 

SÂNTANDREI

9025

4912

4113

183,7

SÂNMARTIN

12448

9572

2876

130,0

OȘORHEI

8536

6532

2004

130,7

MUNICIPIUL ORADEA

183105

196367

-13262

93,2

MUNICIPIUL MARGHITA

13573

15770

-2197

86,1

MUNICIPIUL SALONTA

15792

17735

-1943

89,0

Raportat la cifre relative:

 

 

 

 

SÂNTANDREI

9025

4912

4113

183,7

PALEU

3765

2523

1242

149,2

OȘORHEI

8536

6532

2004

130,7

DERNA

1978

2616

-638

75,6

BOIANU MARE

1028

1343

-315

76,5

CĂPÂLNA

1282

1663

-381

77,1

Referitor la municipii, orașe și comune, în cadrul județului Bihor, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte, sunt comuna Sântandrei care a ajuns la o populație de 9025 persoane (cu 4113 persoane mai mult decât în 2011), comuna Sânmartin cu o populație rezidentă de 12448 persoane (cu 2876 persoane mai mult decât în 2011) și comuna Oşorhei cu o populație rezidentă de 8536 persoane (cu 2004 persoane mai mult decât în 2011).

Ierarhia se modifică dacă ne referim la creșteri în valori relative. Astfel, comuna Sântandrei ocupă primul loc (+83,7%), comuna Oşorhei ocupă locul 3 (+30,7%) iar comuna Paleu ocupă locul doi cu o creştere de +49,2% față de 2011 (1242 persoane), ajungând la o populație de 3765 locuitori.

Localitățile cu cele mai mari scăderi ca şi număr de locuitori între cele două recensăminte, în cifre absolute, sunt: Municipiul Oradea care a ajuns la o populație de 183105 persoane (cu 13262 persoane mai puţin decât în 2011, Municipiul Marghita cu o populație rezidentă de 13573 persoane (cu 2197 persoane mai puţin decât în 2011) și Municipiul Salonta cu o populație rezidentă de 15792 persoane (cu 1943 persoane mai mult decât în 2011).

Localitățile din județul Bihor cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Derna (-638 locuitori, –24,4% față de populația din 2011), comuna Boianu Mare (- 315 locuitori, –23,5% față de populația din 2011) și comuna Căpâlna (-381 locuitori, –22,9% față de populația din 2011).

Comuna cea mai mică din județ este comuna Şinteu cu numai 996 locuitori (în scădere față de RPL2011 când s-au recenzat 1021 locuitori), această comună situându-se tot pe ultimul loc şi la recensământul precedent.

Cea mai mare comună din județ este comuna Sânmartin care a crescut față de RPL2011 cu 2876 persoane şi care și-a menținut această poziție fruntașă la ambele recensăminte.

Orașul Nucet este orașul cel mai mic din cadrul județului (1987 locuitori față de 2165 locuitori în 2011). Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este Săcueni (10720 locuitori faţă de 11526 locuitori în 2011).

Municipiul Oradea, reședință a județului Bihor, are o populație rezidentă de 183105 persoane, mai mică decât în urmă cu zece ani cu 13262 persoane.

Între cele două recensăminte, comunele cu cea mai nesemnificativă modificare de populaţie sunt comunele Batăr şi Abrămuţ, datele fiind redate în tabelul de mai jos.

 

Comune

RPL 2021

rezultate provizorii

 

RPL2011

creștere/ scădere 2021

față de 2011

persoane

%

Batăr

4922

4920

+2

100,04

Abrămuţ

3080

3071

+9

100,29

Structura etnică și confesională a populației rezidente

La RPL2021, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care au refuzat să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația nu este disponibilă. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcție de numărul total de persoane care și-au declarat etnia, limba maternă și respectiv religia și nu în funcție de numărul total al populației rezidente.

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 502,9 mii persoane (din totalul celor 551,3 mii persoane care formează populația rezidentă a județului Bihor). S-au declarat români 347,1 mii persoane (69,0%). Populația de etnie maghiară înregistrată la recensământ a fost de 112,4 mii persoane (22,3%), numărul celor care s-au declarat romi a fost de 36,8 mii persoane (7,3%) iar numărul celor care s-au declarat slovaci a fost de 4,9 mii persoane (1,0%).

Potrivit liberei declarații a celor 502,5 mii persoane care au declarat limba maternă, structura populației din județul Bihor după limba maternă se prezintă astfel: pentru 70,8% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei, iar în cazul a 24,3% dintre persoane, limba maghiară reprezintă limba maternă; limba romani a reprezentat limba maternă pentru 3,8%, iar limba slovacă pentru 0,9% din totalul populației rezidente pentru care această informație a fost disponibilă.

Structura confesională a fost declarată de 498,1 mii persoane din totalul populației rezidente a județului Bihor și arată că 59,3% dintre persoanele care au declarat religia, sunt de religie ortodoxă; 16,0% s-au declarat de religie reformată, 8,2% de religie penticostală (Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică) iar 8,0% de religie romano-catolică.

Structura populației rezidente pe stări civile

Din populația rezidentă a județului, 251,2 mii persoane (45,6%) cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă), din care 123,6 mii bărbați (49,2%) și 127,6 mii femei (50,8%). Nu au fost niciodată căsătorite 227,8 mii persoane (41,3%), din care 118,9 mii bărbați (52,2%) respectiv 108,9 mii femei (47,8%). Persoanele divorțate se regăsesc în cifră de 42,6 mii persoane (7,7%) din totalul populației rezidente a județului, din care feminin 22,1 mii persoane (51,9%) iar masculin 20,5 mii persoane (48,1%). Numărul persoanelor care s-au declarat ca fiind văduve, au fost de 29,7 mii persoane (5,4%), din care bărbați 4,9 mii persoane (16,7%) iar femei 24,8 mii persoane (83,3%).

Structura  după  nivelul  de  instruire absolvit

Din totalul populației rezidente a județului Bihor, 43,8% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici), 39,5% nivel scăzut (preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 16,6% nivel ridicat (superior).

Din punctul de vedere al ponderii populaţiei rezidente cu nivel ridicat de educație, judeţul Bihor se situează pe locul 8 în ierarhia judeţelor.

Structura populației după nivelul de educație absolvit diferă pe cele două sexe. Astfel, se poate observa un nivel ridicat de educație în procent de 45,2% bărbați și 54,8% femei. Nivel mediu de educație au 52,5% persoane de sex masculin respectiv 47,5% persoane de sex feminin iar în ceea ce privește nivelul scăzut de educație, 45,6% sunt bărbați iar 54,4% sunt femei.

Structura populației după statutul activității curente

Populația activă a județului Bihor este de 244,7 mii persoane, fiind compusă din 233,0 mii persoane ocupate și din 11,7 mii șomeri.

Populația inactivă cuprinde 306,6 mii persoane din care pensionarii reprezintă 121,7 mii persoane (39,7%), iar elevii și studenții 106,4 mii persoane (34,7%).

Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, judeţul Bihor se situează pe locul 9 în ierarhia judeţelor (la egalitate cu județul Constanța).

Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Bihor se situează pe locul 7 în ierarhia judeţelor (la egalitate cu județul Sălaj).

COMPARAȚIE DATE RPL 2011 și 2021

Siruta

Județ, municipiu, oraș, comună

Populație RPL 2011

Populație RPL 2021

 

 

 

-provizorie-

 

BIHOR

575398

551297

 

 

 

 

 

MEDIU URBAN

283042

260976

26564

MUNICIPIUL ORADEA

196367

183105

26804

MUNICIPIUL BEIUS

10667

9745

26877

MUNICIPIUL MARGHITA

15770

13573

26975

MUNICIPIUL SALONTA

17735

15792

26699

ORAS ALESD

10066

9662

26920

ORAS NUCET

2165

1987

30915

ORAS SACUENI

11526

10720

26840

ORAS STEI

6529

5398

32027

ORAS VALEA LUI MIHAI

9902

8969

27007

ORAS VASCAU

2315

2025

 

 

 

 

 

MEDIU RURAL

292356

290321

27070

ABRAM

2808

2728

27169

ABRAMUT

3071

3080

26742

ASTILEU

3561

3134

27212

AUSEU

3033

2702

27285

AVRAM IANCU

3316

3043

27329

BALC

3281

2924

27383

BATAR

4920

4922

27436

BIHARIA

4205

4393

27506

BOIANU MARE

1343

1028

27560

BOROD

3843

3742

27631

BORS

3946

4267

27686

BRATCA

5158

4554

27757

BRUSTURI

3469

3037

27846

BUDUREASA

2581

2553

27908

BUDUSLAU

1907

1799

27935

BULZ

2104

1903

27971

BUNTESTI

4253

4090

28077

CABESTI

1848

1756

28709

CAMPANI

2427

2111

28139

CAPALNA

1663

1282

28193

CARPINET

1932

1607

28246

CEFA

2272

2200

28335

CEICA

3591

3422

28415

CETARIU

2165

2035

28497

CHERECHIU

2416

2248

28530

CHISLAZ

3135

3057

28665

CIUMEGHIU

4297

4260

28763

COCIUBA MARE

2798

2724

28816

COPACEL

2297

2002

28889

CRISTIORU DE JOS

1354

1154

28941

CURATELE

2509

2319

29001

CURTUISENI

3780

3657

29038

DERNA

2616

1978

29092

DIOSIG

6816

6546

29154

DOBRESTI

5260

5307

29243

DRAGANESTI

2967

2590

29341

DRAGESTI

2586

2858

29403

FINIS

3680

3245

32195

GEPIU

1797

2216

29467

GIRISU DE CRIS

3588

3772

29519

HIDISELU DE SUS

3315

3259

29573

HOLOD

3309

3221

29662

HUSASAU DE TINCA

2395

2429

29724

INEU

4399

4759

29813

LAZARENI

3233

3510

29760

LAZURI DE BEIUS

1518

1487

29902

LUGASU DE JOS

3580

3879

29948

LUNCA

2887

2429

30014

MADARAS

2828

3014

30069

MAGESTI

2717

2504

30149

NOJORID

5240

6765

30229

OLCEA

2773

2583

30274

OSORHEI

6532

8536

32161

PALEU

2523

3765

30336

PIETROASA

3209

3014

30416

POCOLA

1571

1395

30470

POMEZEU

2922

2389

30568

POPESTI

7362

6427

30648

RABAGANI

2073

1997

30719

REMETEA

2906

2715

30773

RIENI

3050

2549

30844

ROSIA

2384

2285

32187

ROSIORI

3113

2653

30871

SACADAT

1910

1784

30988

SALACEA

3036

2941

31011

SALARD

4340

4305

31057

SAMBATA

1475

1267

28610

SANIOB

2333

2237

26582

SANMARTIN

9572

12448

32179

SANNICOLAU ROMAN

2194

2650

26653

SANTANDREI

4912

9025

31128

SARBI

2609

2345

31333

SIMIAN

3876

3540

31379

SINTEU

1021

996

31422

SOIMI

2543

2321

31208

SPINUS

1285

1166

31510

SUNCUIUS

3259

2963

31262

SUPLACU DE BARCAU

4356

3813

32153

TAMASEU

2019

1990

31609

TARCAIA

1969

1799

31565

TARCEA

2690

2510

31654

TAUTEU

4063

4206

31878

TETCHEA

3141

3376

31716

TILEAGD

6968

5998

31789

TINCA

7793

7429

32201

TOBOLIU

2088

2050

31841

TULCA

2773

2504

31921

UILEACU DE BEIUS

2050

1793

31976

VADU CRISULUI

4009

3784

32090

VARCIOROG

2304

2003

32045

VIISOARA

1336

1269

Ne găsiți și pe Google News