ATENTIE! 21.000 de lei amenzi, unor firme din Oradea, pentru necolectarea selectiva a gunoiului
Stiri Oradea

ATENTIE! 21.000 de lei amenzi, unor firme din Oradea, pentru necolectarea selectiva a gunoiului

Poliţia Locală Oradea, în urma unei acțiuni comune cu operatorul licențiat și cu delegare de gestiune din partea Primăriei Municipiului Oradea privind modul de colectare separată a deșeurilor la persoanele juridice (societăti comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale etc.), a aplicat în cursul acestei săptămâni un număr de 21 de sancțiuni contravenționale însumand 21.000 lei. Obligativitate prevăzută în Hotărârea Consiliului Local Oradea 207/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Oradea și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 386 din 11 mai 2009, Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 600 din 30.08.2011, Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 186 din 30.03.2012, conform art.111, litera i): utilizatorii au obligația să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Consiliul Local al Municipiului Oradea, potrivit prezentului Regulament:

  • Fracția umedă a deșeurilor, denumită și definită, potrivit prezentului Regulament, fracția ce conţine deşeurile menajere obişnuite, nereciclabile, resturi alimentare sau cele rezultate din producerea hranei zilnice conținând în special material biodegradabil; “Fracția umedă” va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare, inscripționat cu denumirea fracției căreia îi este destinat recipientul.
  • Fracția uscată a deșeurilor, denumită și definită, potrivit prezentului Regulament, fracția ce conţine deşeurile din categoria materialelor reciclabile (hârtie, PET-uri, pungi de plastic, doze de aluminiu, sticle etc.); “Fracția uscată” va fi depusă în recipientul de colectare, inscripționat cu denumirea fracției căreia îi este destinat recipientul.

Este strict interzisă amestecarea deșeurilor care conțin “fracția uscată” cu deșeurile care conțin “fracția umedă”. Nerespectarea prevederilor mai sus menţionate se sancţionează cu amenzi de la 1.000 la 1.500 lei.

Pentru a înțelege mai bine ce prevede Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor  la art. 17. Alin. (1): pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, respectiv “Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.”

Colectarea separată, potrivit anexa nr. 1 din lege, la punctul 7 prevede: „colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora”. Cu alte cuvinte legea spune că pentru a colecta separat nu trebuie să colectăm obligatoriu pe “tip de deșeu” (de exemplu: hârtia separat de plastic, separat de metal, separat de sticlă) ci pe „flux de deșeuri”, care poate să includă mai multe tipuri de deșeuri, iar prin natura lor facilitează tratarea specifică a acestora, respectiv “Fracția uscată” separat de “Fracția umedă”.

Pe viitor, Poliţia Locală Oradea va continua astfel de acțiuni atât în rândul persoanelor juridice, cât și a persoanelor fizice și a Asociațiilor de proprietari/locatari.

loading...