Analiza. Mai putin de 15% din populatia judetului Bihor este asigurata impotriva dezastrelor naturale
Diverse

Analiza. Mai putin de 15% din populatia judetului Bihor este asigurata impotriva dezastrelor naturale

În urma incendiului care a afectat grav Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea la finalul lunii trecute, s-a remarcat o atenție sporită acordată de presa locală subiectului asigurărilor de locuințe și nu numai. PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale apreciază aceste inițiative de a aduce la cunoștința publicului larg nevoia de asigurare a proprietăților în România.

Chiar dacă o poliță PAD (Polița de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) nu ar fi putut ajuta în cazul Palatului Episcopiei Greco-Catolice (fiind o clădire nerezidențială, în primul rând, și fiind afectată de incendiu – risc ce nu se acoperă prin PAD), asigurarea obligatorie ar putea fi un ajutor important pentru proprietarii de locuințe din Bihor.

Din statisticile noastre, riscul catastrofal pentru care au fost acordate despăgubiri în baza poliței PAD în județul Bihor este cel de inundații. Este evident, așadar, că nevoia de protecție prin asigurare există, iar PAID România are capacitatea de a acorda despăgubiri mult mai mari, dacă, desigur, ar crește și numărul de locuințe asigurate”, declară Nicoleta RADU, Director General, PAID România.

Important de menționat este și că proprietarii care nu îşi asigură locuinţele, în condiţiile legii asigurării obligatorii a locuinței, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale acoperite prin PAD, de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru daunele produse.

La finalul lunii trecute, județul Bihor avea un grad de acoperire prin asigurarea obligatorie a locuinței de numai 14,08% iar în ultimii ani acesta a fost un nivel constant.  

Astfel, dintr-un fond locativ, la nivel județean, de 252.504 de locuințe, doar 35.550 au încheiată o asigurare obligatorie.

Cele mai asigurate localități din județul Bihor sunt:

Municipii :

  • ORADEA – 22,67%;
  • BEIUȘ – 18,26%;
  • MARGHITA – 17,14%.

Orașe:

  • ALESD – 15,51%;
  • VALEA lui MIHAI – 12,44%;
  • ȘTEI – 12,41%.

În ceea ce privește acoperirea prin polița PAD în mediul urban/ rural din județul Bihor, situația este următoarea:

  • URBAN: 20,28% (25.664 de locuințe asigurate din 126.561);
  • RURAL: 7,85% (9.886 de locuințe asigurate din 125.943).

Este important de explicat că prin polița PAD se asigură doar construcțiile cu destinația de locuință. În cazul locuințelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, obligația încheierii contractelor de asigurare revine persoanelor sau autorităților desemnate să le administreze.

Clădirea nerezidențială este construcția care servește comunității sau îndeplinește o funcție socială și face parte din proprietatea publică. Astfel de exemple sunt: clădirile tribunalelor, sediile municipale, școli, închisori, secții de poliție, unități militare, biblioteci, spitale, clinici și clădiri sociale sau publice.