Amenzi între 500 – 2.500 lei pentru neîndepărtarea zăpezii sau a țurțurilor de la nivelul streșinilor
Stiri Oradea

Amenzi între 500 – 2.500 lei pentru neîndepărtarea zăpezii sau a țurțurilor de la nivelul streșinilor

Îndepărtarea poleiului, a zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor, dar și a țurțurilor de gheață formați la nivelul streșinii, jgheabului, acoperișului constituie o obligație atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme și asociațiile de proprietari.

Poliția Locală a început controalele

Poliția Locală face deja controale în acest sens, iar nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni contravenționale cu amenzi cuprinse între 500  și 2.500 lei.

Obligațiile legale sunt prevăzute în art. 47 litera f, art. 48 litera o și art. 49 litera k din Hotărârea Consiliului Local nr. 627/30.08.2027 – „Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Oradea”, astfel: persoanele fizice, asociațiile de proprietari, persoanelor juridice (regii autonome, societăți comerciale, instituțiile, precum și alte persoane juridice) din Municipiul Oradea sunt obligate să asigure menținerea condițiilor de circulație în siguranță a pietonilor prin îndepărtarea poleiului, a zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri, din dreptul spațiilor deținute cu orice titlu, spații în care își desfășoare activitatea, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul streșinii, jgheabului sau acoperișului imobilului.

Obligația de curățare a zăpezii din parcările de domiciliu

Totodată, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 861/2020 –„Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Oradea”, asociațiile de proprietari care au parcări de domiciliu (deci dețin contracte de asociere cu municipalitatea privind desfășurarea în comun a activității de administrare social-comunitară acestora) au, pe lângă obligația de a asigura operațiunea de măturat, și obligația ca, pe perioada de iarnă, să asigure curățarea zăpezii și menținerea în funcțiune a parcărilor pe timp de polei sau de îngheț.

Ne găsiți și pe Google News