Alte investitii private in Oradea avizate in sedinta CMUAT
Stiri Oradea

Alte investitii private in Oradea avizate in sedinta CMUAT

Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului a dat aviz de oportunitate favorabil pentru construirea unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter pe str. Piața Țăranilor nr. 1. Acesta a fost solicitat de firma S.C. Flavoia Invest S.R.L.

„Zona în care se dorește construirea imobilului era în trecut o zonă de locuințe individuale, care cu timpul au fost înlocuite de imobile cu diverse activități economice la parter. Vorbim aici de o zonă urbană mixtă, dezvoltată de-a lungul arterei de circulație str. Ștefan Zweig. Având în vedere că rolul comisiei este acela de a proteja zonele de locuințe și de a încadra corect imobilele din punct de vedere estetic, urbanistic și funcțional, aceasta a dat aviz de oportunitate favorabil, cu condiția ca investitorul să revină în comisie pentru a prezenta documentația de urbanism, respectiv Planul Urbanistic Zonal’’, a spus viceprimarul Arina Moș.

Prin proiect se propune construirea unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter, cu regim de înălțime P+2E+etaj retras cu 10 apartamente și 11 locuri de parcare. Suprafața de teren vizată de investiția din Piața Țăranilor nr. 1 este de 507 mp.

Facem precizarea că societatea a mai solicitat aviz de oportunitate, comisia de urbanism stabilind atunci elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), cu condiția încadrării în indicii urbanistici specifici parcelelor comune în UTR M2.

„Întrucât dezvoltatorul dorește o mărire a coeficientului de utilizare CUT față de valorile maxime stabilite prin Planul Urbanistic General (PUG), iar această cerință nu poate fi realizată prin Planul Urbanistic de Detaliu, a revenit acum în comisie la aviz de oportunitate, solicitând elaborarea unui Planu Urbanistic Zonal (PUZ) care să permită majorarea CUT cu 20%. Beneficiarul a obținut avizul de oportunitate, care stabilește că zonă de studiu a PUZ-ului este zona UTR M2, cuprinsă în aria delimitată de str. Ștefan Zweig, Bistriței, str. Niccolo Paganini și Piața Țăranilor”, a precizat arhitectul Șef al orașului, Radu Fortiș.

CUT reprezintă indicele maxim de utilizare a terenului, respectiv raportul dintre suprafața construită a imobilului și suprafața terenului.

După etapa de inițiere a documentației și de consultare a populației se va putea implementa noul coeficient de utilizare a terenului, cu mențiunea că doar dacă răspunsul populației va fi favorabil se va implementa CUT-ul majorat de 20%, în caz contrar acesta rămânând de 1,8.

Ne găsiți și pe Google News