AJOFM Bihor: Agenții economici pot încheia contracte de ucenicie si pot beneficia de 1.125 lei/luna
Economic

AJOFM Bihor: Agenții economici pot încheia contracte de ucenicie si pot beneficia de 1.125 lei/luna

noriel.ro
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor vine în sprijinul angajatorilor informându-i că pot beneficia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, actualizată, de o sumă în cuantum de 1.125 lei /lunar, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare ucenic încadrat.

Ucenicia reprezintă formarea profesională a persoanelor cu vârsta de minim 16 ani, realizată la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă sa îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul putând fi de: 12 luni, 24 de luni sau 36 luni.

Angajatorul care doreşte să organizeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională autorizat, în cazul în care angajatorul nu are şi calitatea de furnizor de formare profesională.  

Angajatorii care doresc să organizeze activitaţi de ucenicie au îndatorirea să comunice AJOFM Bihor, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. Comunicarea se va face prin transmiterea formularului prevăzut în anexa 1A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă “Situaţia privind locurile de muncă vacante”. Formularul menţionat poate fi descărcat la următoarea adresă: http://www.bihor.anofm.ro/lmv.php.

decathlon.ro

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie o convenție pentru fiecare contract de ucenicie încheiat.

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă pot obţine mai multe informații la sediul AJOFM Bihor din Oradea, str. Transilvaniei nr. 2, sau la numărul de telefon 0259436821.