19 mil de euro pentru modernizarea tramvaielor din Oradea
Stiri Oradea

19 mil de euro pentru modernizarea tramvaielor din Oradea

Municipiul Oradea a depus azi spre finanțare proiectul „Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea – etapa 1” prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Acest proiect a fost identificat ca proiect prioritar în cadrul Planului de mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Oradea și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană.

Proiectul este în valoare totală de 88,846,540.30 lei (19,09 milioane euro la cursul de 4,6533 lei/euro), iar ajutorul financiar nerambursabil în procent de 98% din valoarea totală a proiectului este de 87,069,609.49 lei (18,71 milioane euro). Municipiul Oradea are alocată suma de 29,36 mil. euro, prin prioritatea de investitii 4.1 care vizează mobilitatea urbană durabilă.

Acest proiect vizează achiziționarea a 10 tramvaie noi cu o valoare estimată de 1,6 milioane de euro fără TVA/tramvai, adică 7,445,280.00 lei fără TVA. A fost demarată procedura de achiziție publică a tramvaielor, documentația de atribuire fiind înaintată către ANAP în vederea validării.

interlink.ro

Achiziția celor 10 tramvaie va contribui la atingerea obiectivelor specifice ale proiectului:

  1. Modernizarea parcului de tramvaie a Municipiului Oradea prin achiziția unui număr de 10 tramvaie.
  2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători extinse cu 24,20%, respectiv cu 4,397,520 pasageri/an.
  3. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) cu 2.807 tone echivalent CO2, respectiv cu 6,21%.

Acesta a fost primul proiect depus spre finanțare de către Municipiul Oradea prin intermediul Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Totodată, urmează a fi depuse spre finanțare și alte proiecte care vizează transportul public de persoane (construirea liniei noi de tramvai din zona Calea Aradului – Universitate – Dimitrie Cantemir), dar și proiecte de pietonalizare (Piața Ferdinand, strada Aurel Lazăr sau zona Libertății).

Foto: Adam Freundlich

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News