Vrei sa fii erou? ISU Crisana face angajari. Vezi ce conditii trebuie sa indeplinesti
Stiri Oradea

Vrei sa fii erou? ISU Crisana face angajari. Vezi ce conditii trebuie sa indeplinesti

Pentru a participa la concursurile organizate pentru ocuparea celor 4 posturi vacante în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al județului Bihor, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, pentru încadrarea în funcții de cadre militare prin încadrare directă;
 • să obțină autorizație de acces la informații clasificate, nivel ”SECRET” (după încadrare);
 • să nu fi atins la data desfășurării concursului, vârsta standard de pensionare, așa cum este prevăzută în legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare;

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc suplimentar şi următoarele criterii specifice:

 1. a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot participa la concurs dacă îndeplinesc suplimentar şi următoarele condiţii:

interlink.ro
 1. a) sunt declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. b) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. c) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la OMAI 177/2016.
 4. d) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.

Candidatul care a fost declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului prin încadrare directă, nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţie cu caracter politic.

Ne găsești și pe Google News