Tren de mare viteza pe ruta Oradea – Cluj-Napoca si linie electrificata, printr-un proiect finantat de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana
Stiri Oradea

Tren de mare viteza pe ruta Oradea – Cluj-Napoca si linie electrificata, printr-un proiect finantat de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana

noriel.ro
La sediul Instituției Prefectului-Județul Bihor a avut loc o ședință de lucru privind studiul de fezabilitate al proiectului de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea-Episcopia Bihor. Proiectul, în valoare de 7,3 miliarde lei, este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, și reprezintă cea mai amplă investiție în infrastructura feroviară din Vestul României.

La ședința convocată de prefectul Dumitru Țiplea au participat directorul regional al Companiei Naționale de Căi Ferate filiala Cluj, Petru Ceșa, în calitate de reprezentant al beneficiarului, reprezentanții companiei care au elaborat studiul de fezabilitate, precum și peste 20 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor din județul Bihor. Discuțiile s-au purtat în jurul observațiilor punctuale ridicate de primarii din zonele impactate de lucrări. Din totalul de 41 de avize pentru județul Bihor, s-au obținut majoritatea privind amplasamentele, urmând ca în următoarea perioadă să se elibereze și ultimele, legate de soluția finală aplicată în cadrul proiectului.

Lucrările din proiect vizează electrificarea în întregime a celor 166 de km a liniei de cale ferată, precum și modernizarea, pe întregul traseu, a tuturor stațiilor, haltelor și spațiilor adiacente, incluzând parcările, rampele și peroanele cu copertine. Toate clădirile de călători vor beneficia de compartimentări ce vizează fluidizarea circulațiilor, de grupuri sanitare compartimentate pe sexe, precum și grupuri sanitare speciale pentru mamă și copil. Traseele de circulaţie pentru călători vor asigura deplasarea în deplină siguranţă a persoanelor cu handicap locomotor și vizual, fiind prevăzute, de asemenea, rampe și marcaje tactile pentru nevăzători la accesele principale în clădire și către punctele principale de interes. Partea de execuție este estimată la 4 ani din durata totală de 10 ani a proiectului. În urma reabilitării, pe 60% din traseu trenurile vor putea circula cu peste 100 km/oră, iar distanța Oradea-Cluj se va parcurge în 2 ore.

Directorul Petru Ceșa a adus mulțumiri prefectului Dumitru Țiplea și celor prezenți pentru sprijinul și implicarea în susținerea proiectului, care are, pe lângă importanța socio-economică în dezvoltarea regiunii, și una istorică. Calea ferată de pe acest traseu a fost inaugurată în 1870, astfel că în 2020 se împlinesc 150 de ani de la darea ei în folosință.

decathlon.ro

MEMORIU DE PREZENTARE

Beneficiarul investiției:

Compania Națională de Căi Ferate SA – CNCF „CFR” SA. – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj

Proiectant general:

Asocierea INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA – BAICONS Impex SRL

Situația actuală:

Linia de cale ferată 300, Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, este situată în nord Vestul României, pe raza județelor Cluj, Sălaj și Bihor.

Lungimea liniei de cale ferată: 166,216 km, între stațiile CF Cluj-Napoca și Episcopia Bihor

                  5,983 km  în intervalul Episcopia Bihor – Frontieră Ungaria

              172,199 km din care:

 • linia cf electrificată: 6,109 km și neelectrificată: 160,107 km.
 • linie cf dublă: 88,168 km și simplă: 78,048 km.

Pe tronsonul Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor sunt amplasate 22 de puncte de secționare (10 stații cf și 12 halte de mișcare) și 21 halte comerciale (puncte de oprire în linie curentă).

Viteza maximă actuală de circulație a trenurilor de călători este cuprinsă între 60-120 km/h și între 60-70 km/h pentru trenurile de marfă iar dupa reabilitare viteza de circulație va fi de 120 km/h pentru trenuri de marfă respectiv 160 km/h pentru trenurile de călători

      Principalii  indicatori  care rezultă prin implementarea studiului  de  fezabilitate “Electrifcarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj – Oradea – Episcopia Bihor”, sunt:

 • Linie de cale ferată electrificată: 160 km;
 • Înființare 4 Substații de tracțiune noi;
 • Reabilitare linie de cale ferată simplă: 60,0 km, linie dublă 88,00 km:
 • Realizare linie dublă nouă: 18,0 km rezultând o lungine totală de 105,4 km de cale dublǎ;
 • Reducerea timpilor de parcurs pe distanța Cluj-Napoca – Episcopia Bihor cu cca 52 de minute (de la 170 min. existent la 118 min.)
 • Reabilitare 10 Stații CF (linii, peroane și clădiri);
 • Reabilitare 12 Halte de mișcare (linii, peroane și clădiri);
 • Reabilitare 21 Puncte de Oprire (linii, peroane);
 • Construcție Centru operațional de comandă și control (OCC) în Cluj-Napoca;
 • Hale de mentenanță noi, în Cluj-Napoca, Ciucea și Oradea;
 • Construcție clădiri Districte LC în Ciucea și Oradea;
 • Reabilitare 34 poduri existente;
 • Reabilitare 6 pasaje inferioare;
 • Realizare 2 pasaje inferioare noi (Tileagd și Oradea);
 • Realizare 3 Ecoducte;
 • Reabilitare 4 Tunele existente: (Stana 1, L=298 m, Stana 2, L=320 m, Șuncuiuș, L=191 m, Peștera, L=86 m);
 • Reabilitare 210 podețe;
 • Înființare Pasaj superior Tăietura Turcului în Municipiul Cluj-Napoca;
 • Reabilitare 1 pasaj superior;
 • Lucrări de consolidări în 134 de puncte (Ltotal = 29,40 km);
 • Lucrări de apărări în 29 de puncte (Ltotal = 11,03 km);
 • Montare panouri fonoabsorbante pe o lungime de 40 km (pe ambele părți ale liniei cf).

Valoarea totală a investiției: 6,330 mld lei fără TVA reprezentând 1,319 mld euro  din care:

Valoarea cotei de construcții montaj: 5,063 mld lei fără TVA reprezentând 1,055 mld euro