Supraimpozitarea cladirilor neingrijie, din Oradea, a dat roade. Ce propun edilii
Stiri Oradea

Supraimpozitarea cladirilor neingrijie, din Oradea, a dat roade. Ce propun edilii

Șeful Direcției Economice din cadrul Primăriei Oradea, Eduard Florea, şi Adriana Lipoveanu, director executiv al Instituţiei Arhitectului Şef, au susținut azi, 3 mai 2017, o conferință de presă cu privire la o propunere a administrației locale care privește supraimpozitarea clădirilor neîngrijite din centrul municipiului.

Propunerile de modifcare a regulamentului pot fi vizualizate începând de azi pe www.oradea.ro, ele urmând să fie supuse dezbaterii publice în data de 8 iunie.

La începutul conferinței, Adriana Lipoveanu a vorbit despre inițierea acestei modificări: “Primul regulament de supraimpozitare a fost luat în anul 2015. După cum știţi, Primăria Oradea a făcut o serie de demersuri pentru a stimula reabilitarea clădirilor din centrul istoric și nu numai. Scopul principal al acestui demers este reabilitarea fondului construit, punând accent pe clădirile cu valoare arhitecturală din zonele construite protejate ale oraşului Oradea, sens în care s-a impus adoptarea unor măsuri administrative, a unor programe bugetare, financiare şi nu în ultimul rând fiscale pentru a determina proprietarii acestor clădiri la realizarea lucrărilor de reabilitare.

Prima măsură administrativă neatacată de Prefectură  în acest sens a fost făcută în anul 2012, regulamentul de program multianual, care viza reabilitarea clădirilor din centrul istoric. Regulamentul s-a coroborat cu Legea 422 și cu Legea 153/2011.

Văzând că acest program nu dă rezultatele așteptate, după apariția noului Cod Fiscal administrațiile locale au avut la îndemână și alte pârghii: o pârghie care se referă la scutirea de impozit pe clădire pentru cei care au făcut o reabilitare la standardele de calitate impuse prin proiect și o altă măsură care prevede supraimpozitarea celor care nu și-au făcut nici un fel de reabilitare”, a spus Adriana Lipoveanu.

Acest regulament de supraimpozitare conține următoarea procedură: după ce se identifică de către Poliția Locală clădirea,  se realizează o notă tehnică de constatare cu criterii clare de punctaj, iar după realizarea acestei evaluări clădirea poate să fie încadrată la un stadiu fizic foarte bun, bun, satisfăcător sau nesatisfăcător. Proprietarilor clădirilor având starea tehnică nesatisfăcătoare li s-au transmis înștiințări cu privire la această situație, proprietarii având termen pentru a obține autorizația și pentru a putea anunța începerea lucrărilor până în  30.11.2016.

După expirarea acestui termen, reprezentanții Poliției Locale au efectuat verificările necesare, iar în decembrie 2016 s-a aprobat proiectul de Hotărâre a Consiliului Local. Direcția Economică a operat modificările fiscale și a notificat locatarii despre această Hotărâre. ””, a arătat Adriana Lipoveanu.

Directorul executiv al Instituţiei Arhitectului Şef a mai arătat că nu se poate evalua o clădire doar pe o porțiune a ei. Conform legislației în vigoare, ea trebuie evaluată în totalitate, cu toate elementele definitorii ale unei clădiri.

Este foarte important că, deși lucrările nu sunt executate, dacă proprietarii anunță începerea lucrărilor pe baza unei autorizații emise anterior, Codul Fiscal permite suspendarea supraimpozitării până la finalizarea lucrărilor. Cuantumul supraimpozitării se stabilește anual pe baza Hotărârii Consiliului Local”, a explicat Adriana Lipoveanu.

Soluție pentru proprietarii ai căror vecini nu sunt de acord cu reabilitarea fațadei

Există situații care au determinat numeroase contestații din partea unor proprietari care afirmau că doresc să facă reabilitarea, însă nu ajung la niciun fel de înțelegere cu ceilalți proprietari. Aceştia sunt dispuși să-și asume efortul de a obține autorizația de construire, însă mai departe nu pot să realizeze lucrările singuri. În ajutorul lor vine propunerea de modificare a regulamentului existent, a explicat Eduard Florea, menționând că Direcția Economică a identificat o formulă pentru rezolvarea acestei probleme.

Alternativa propusă de municipalitate este că coproprietarii care dispun financiar de sumele reprezentând cota parte de lucrări ce le revine lor consemnează această sumă la dispoziția autorității locale, urmâd să beneficieze de scutire la acea cotă majorată. Aceasta înseamnă că suma pe care aceştia o consemnează este achitată sub forma unei taxe speciale, fiind considerată venit la bugetul local. În baza mandatului dat de proprietar, autoritatea locală poate utiliza această sumă pentru reabilitarea clădirii coproprietarului, sau poate reabilita alte clădiri din programul anual. Hotărârea Consililui Local privind imobilul respectiv va cuprinde toți proprietarii, atât cei care au plătit taxa cât și cei care rămân supraimpozitați. Conform Codului fiscal, autoritățile locale pot stabili cote diferențiate pe baza unor criterii pe care le stabilesc. Ceea ce propune administrația locală este o diferențiere cu o cotă de 0% pentru cei care achită taxa, adică rămân cu impozitul normal aferent proprietății nemajorat, respectiv 400% sau 500% cât este maximul prevăzut de Codul fiscal pentru ceilalți din condomeniu. 

În măsura în care se ajunge la o înțelegere cu vecinii, această sumă se restituie proprietarului pentru a susține partea lui de cheltuieli, iar în cazul în care  administrația locală ia decizia de a reabilita acea clădire suma va fi folosită, iar în măsura în care va fi necesară o regularizare se va regulariza.

Pentru a beneficia de această propunere este nevoie ca proprietarii să prezinte Primăriei documente justificative privind cota de proprietate (schițe, releveu, CF, dezmembrare etc.) pentru a stabili procentul ce îi revine din lucrările comune. Următorul pas este prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, când Primăria stabilește valoarea pe acea clădire, valoarea lucrărilor de reabilitare a fațadei. Pentru a standardiza această formulă, administrația locală a propus împărțirea imobilelor în trei categorii: complexitate mare, complexitate medie, respectiv redusă și pe baza costurilor pe care le au deja în derulare, se va stabili o valoare pe metru pătrat pentru fiecare categorie de clădire.

După stabilirea sumei, proprietarul depune o declarație fiscală la Direcția Economică prin care este de acord să plătească taxa de reabilitare a imobilelor neîntreținute, fiind luat în debit. Până la 30 noiembrie trebuie să consemneze acea sumă integral pentru a beneficia de cota de 0% de majorare în anul următor. Concluzia noastră este că vor fi interesați de această măsură proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale, spații comerciale etc.”, a declarat Eduard Florea.

Reamintim proprietarilor de clădiri că noul Cod Fiscal din 2015 permite autorităţilor locale să ofere atât facilităţi pentru cei care îşi reabilitează faţadele, cât şi constrângeri pentru cei care refuză s-o facă (amenzi şi cote majorate de impozit).  Printre facilităţi amintim: scutirea de impozit pe clădire pentru o perioadă de 5 ani, împrumut sau finanţare rambursabilă acordat de către primărie pentru cei care intră în programul de reabilitare, suportarea de către primărie a costurilor aferente proiectului tehnic şi dirigenţiei de şantier, precum şi acordarea de consultanţă proprietarilor.

 

loading...