Str. Calea Bihorului va fi modernizata. Trotuare, parcari si o canalizare noua vor schimba fata acestei strazi
Stiri Oradea

Str. Calea Bihorului va fi modernizata. Trotuare, parcari si o canalizare noua vor schimba fata acestei strazi

În cadrul ședinței de azi, 25 mai, consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru modernizarea străzii Calea Bihorului, pe tronsonul pod Theodor Neș – intersecție drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului.

Pentru a asigura continuitatea între drumul rapid recent realizat și drumul de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului, care urmează să fie construit, este necesar ca structura rutieră a străzii Calea Bihorului să fie adusă la capacitatea necesară să preia circulația impusă de noile condiții. De-asemenea, cu realizarea acestui tronson și a drumului de legătură până în DN19 se realizează un inel de legătură în partea de nord-est a municipiului.

Calea Bihorului este asfaltată, încadrată cu acostamente de piatră, care însă sunt contaminate cu pământ. Scurgerea apelor se realizează prin șanțuri în taluz natural sau betonate, care nu asigură continuitate pantei longitudinale, apele stagnând pe timp ploios.

Accesele sunt realizate în cea mai mare parte din beton, fără a urmări o cotă constantă, cu rampe variabile. Trotuarele sunt în cea mai mare parte vechi, deteriorate, parțial inexistente.

În ceea ce priveşte lucrările propuse, se va realiza o structură rutieră nouă, pe o lungime de 2.051,25 metri. La marginea carosabilului se va executa rigolă la bordură, se vor realiza trotuare cu lățimea de 1,50 ml, pe ambele părți ale străzii, iar la marginea trotuarelor pentru preluarea apelor meteorice dinspre trotuare și suprafața proprietăților adiacente, cu descărcare în guri de scurgere racordate la rețeaua pluvială, s-a prevăzut rigolă tip scafă pe o fundație din beton, zonele verzi se vor amenaja cu pământ vegetal, iar pentru siguranța circulației s-au prevăzut marcaje longitudinale, transversale și diverse, indicatoare rutiere precum și treceri pentru pietoni marcate corespunzător.

S-au proiectat 22 de locuri de parcare oblice, totodată pentru zonele unde accesele sunt mai sus sau mai jos decât strada, s-au prevăzut ziduri de sprijin și a fost proiectată și canalizarea pluvială pe toată strada, cu canal colector și cămine în carosabil și guri de scurgere la limita carosabilului. S-au luat în considerare și străzile adiacente, care în momentul de față nu au canalizare pluvială. Pentru preluarea apelor pluviale de pe tronsonul Theodor Neș și strada Ion Bogdan SC Compania de Apă Oradea SA are în curs de realizare o stație de pompare, care va conduce apele în pârâul Sălbatic.

Pentru eliberarea amplasamentului în vederea lărgirii carosabilului și realizarea obiectivului, se impune și relocarea unor rețele electrice.

Valoarea totală a investiției este de 6.953,36 mii lei, iar durata de execuție este de 6 luni.

loading...