Simpozion științific la Facultatea de Protecția Mediului – Strategii vizând îmbunătățirea sistemului agro-bio-economic în spațiul rural
Educatie

Simpozion științific la Facultatea de Protecția Mediului – Strategii vizând îmbunătățirea sistemului agro-bio-economic în spațiul rural

Universitatea din Oradea – Facultatea de Protecția Mediului, în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai”, din Timișoara – Facultatea de Management și Turism Rural, Universitatea din Szeged (Ungaria) și Asociația „One Health – Academician Nicolae Manolescu”, Strunga, România, organizează a II-a ediție a simpozionului: „Strategii vizând îmbunătățirea sistemului agro-bio-economic în spațiul rural”.

Evenimentul științific se adresează studenților și tinerilor cercetători, doctoranzi, și va avea loc la Oradea în data de 28 aprilie 2023.

DATE IMPORTANTE:

  • 1.04.2023 – data limită pentru înregistrare și trimiterea titlului, autorii, abstract și cuvinte cheie la adresa de mail simpozion.agroturism.2022@gmail
  • 20.04.2023 – data limită de trimiterea lucrării in extenso
  • 25.04.2023 – data limită pentru trimiterea posterului

SECȚIUNI:

  • Secțiunea 1. Zootehnie
  • Secțiunea 2. Management, marketing și consultanță agricolă
  • Secțiunea 3. Economie, turism, agroturism, legislație
  • Secțiune specială. „One Health”

TAXA DE PARTICIPARE:

Taxă de participare este de 70 lei pentru fiecare lucrare publicată pentru studenți și 130 de lei pentru doctoranzi. Se va plăti La Trezorerie, în contul – RO02TREZ07620F332000XXXX; CUI Universitatea din Oradea 4287939, cu specificația Simpozion studențesc Facultatea de Protecția Mediului, numele autorului principal.

NOTE:

Numărul maxim de autori pentru fiecare lucrare este de 5, din care maxim 2 coordonatori științifici.

PREZENTAREA LUCRĂRII:

LIMBA OFICIALĂ: Prezentarea se va face în limba română sau engleză iar publicarea în limba engleză.

INSTRUCȚIUNI DE TEHNOREDACTARE: Condițiile de tehnoredactare pot fi găsite aici: https://protmed.uoradea.ro/facultate/anale/ecotox_zooteh_ind_alim/instructiuni_de_formatare.html

Lucrările acceptate vor fi publicate în volumul „Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie și Tehnologii de Industrie Alimentară“ – ISSN:1583-4301. Acreditat CNCSIS, cod 668, categoria B+, din anul 2010. Acest volum este indexat ZENODO, SSRN, EBSCO, CABI.

Organizatorii evenimentului științific sunt: lect. univ. dr. Ramona Bacter și lect. univ. dr. Alina Gherdan.

Ne găsiți și pe Google News