Si locuitorii din cartierul Iosia-Sud din Oradea se vor incalzi cu apa geotermala. Trei firme sunt interesate de acest proiect
Stiri Oradea

Si locuitorii din cartierul Iosia-Sud din Oradea se vor incalzi cu apa geotermala. Trei firme sunt interesate de acest proiect

Trei oferte au fost depuse pentru obiectivul – Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona Ioșia-Sud”. Valoarea estimată a contractului este de 21.225.147,65 lei fără TVA.

Ofertele depuse sunt următoarele:

  1. Asocierea formată din CONSTRUCȚII COPĂCEL SRL – lider de asociere, și PORTATIV – asociat, având subcontractant pe SC MECATRON SRL;
  2. ENERGOMONTAJ, CUI 1555468 – ofertant unic, având terț susținător pe IPCT INSTALATII S.R.L;
  3. Asocierea formată din IGNA CONSTRUCT S.R.L. – lider de asociere și CRITO PROD – asociat, având ca subcontractant pe SC MECATRON SRL.

Proiectul are ca scop creșterea utilizării resurselor locale de energie regenerabilă geotermală pentru prepararea agentului termic de încălzire și apă caldă de consum, precum și realizarea de noi capacități de producție a energiei termice în sistemul de termoficare centralizat SACET Oradea.

Aportul de energie geotermală provine de la forajele de adâncime nr. 4005 proprietar SC Transgex SA (situat lângă complexul Oradea Shopping pe Calea Aradului din Oradea) și nr.1720 proprietar SC Foradex Vest SA (situat pe strada Ștrandului din Sântandrei). Elementul de eficiență energetică a proiectului este dat de utilizarea pompelor de căldură, care permit recuperarea unei călduri suplimentare din apa geotermală.

Beneficiarii direcți ai investiției vor fi consumatorii racordați la punctele termice 910 (str. Fagurelui), 911 (str. Nicolae Bolcaș) și 913 (str. Aleea Călinului), care vor beneficia de încălzire și apă caldă de consum produsă din resursa regenerabilă de apă geotermală.

Soluția tehnică a proiectului constă în extragerea apei geotermale (cu o temperatură de 85°C) din cele două sonde de producție, dirijarea acesteia prin conducte preizolate în Stația Termică Geotermală (STG – Oneștilor). În STG va ceda căldura către agentul termic (pentru încălzire și apă caldă) prin schimbătoare de căldură și pompe de căldură. După cedarea căldurii, se va face deversarea apei geotermale uzate termic în emisar (pârâul Peța) sau rețeaua de canalizare pluvială municipală, la o temperatură de aprox. 20°C.

Proiectul este împărțit în 5 obiecte, astfel:

Obiectul 1: Stația termică geotermală (STG) inclusiv echipamentele Treptei I, sistemul de automatizare, sistemul de transmisie date

Amenajarea clădirii punctului termic 516 de lângă Imprimeria de Vest (în prezent dezafectat) și echiparea cu echipamente pentru preluarea energiei termice din rețeaua de apă geotermală pentru distribuirea acesteia în rețeaua primară de alimentare cu energie termică a consumatorilor (PT 910, PT 911, PT 913).

Obiectul 2: Rețeaua geotermală de la sondele geotermale existente la stația termică geotermală

Montarea rețelei termice pentru apa geotermală ce va fi racordată la cele două sonde geotermale. Apa geotermală uzată din punct de vedere termic de la Stația Geotermală va fi deversată în Pârâul Peța printr-o conductă de evacuare sub presiune. Se va prevedea și un racord de evacuare în rețeaua de canalizare pluvială municipală.

Obiectul 3: Racordul de legătură între Stația termică geotermală si magistrala termoficare de pe str. Oneștilor, inclusiv treapta III necesară pentru aportul de energie termică din SACET

Realizarea unei racord de transport agent termic primar de la rețeaua termică primară situată pe strada Oneștilor până la STG și racord în rețeaua de transport agent termic primar de la STG pentru alimentarea consumatorilor.

Obiectul 4: Treapta II a (STG) formată din pompele de căldură

Stația Geotermală va fi echipată cu echipamente pentru preluarea energiei termice din rețeaua geotermală și distribuirea acesteia în rețeaua primară de alimentare cu energie termică a consumatorilor.

Obiectul 5: Racordul de alimentare cu energie electrică al STG

Pentru funcționarea STG în regim de trei trepte de producere a energiei termice este necesar un racord electric la rețeaua de distribuție energie electrică. Acest racord va trebui să asigure necesarul de energie electrică pentru funcționarea instalațiilor tehnologice de producere și distribuție energie termică la consumatori.

Durata estimată a lucrărilor: 12 Luni (4 luni proiectare și 8 luni execuție lucrări).

Ne găsiți și pe Google News