Si detinutii din Penitenciarul Oradea au început școala
Stiri Oradea

Si detinutii din Penitenciarul Oradea au început școala

Ziua de 10.09.2019 reprezintă debutul anului şcolar 2019-2020 pentru deţinuţii instituţionalizaţi în Penitenciarul Oradea, cuprinşi în programul de şcolarizare ca urmare a Protocolului de Colaborare încheiat în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de şcolarizare şi a rezultatelor procesului de educare şi profesionalizare a persoanelor aflate în executarea unei pedepse private de libertate 

 Inspectoratul Şcolar Bihor împreună cu Centrul Şcolar de Educaţie incluzivă Oradea  şi Liceul Tehnologic Special nr.1 Oradea, vor asigura pe parcursul anului, instruirea şcolară  de nivel primar, gimnazial şi liceal pentru un număr de 47 de deţinuţi 21 deținuți în cadrul ciclului primar, 14 deținuți în ciclul gimnazial, iar la nivel liceal au fost cuprinși 12 deținuți în clasele X și XII.

La festivitatea de deschidere a noului an şcolar au participat directorii din echipa de management a Penitenciarului Oradea, cadre didactice ale Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Orizont” și ale Liceului Tehnologic Special nr.1 Oradea, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul penitenciarului precum și specialişti din cadrul serviciilor de educaţie şi asistenţă psihosocială ai instituţiei.

Festivitatea a debutat cu o slujbă de TE-DEUM susţinută de Lele Dan – preot voluntar în  penitenciarul orădean, fiind continuată  de directorul adjunct educație și asistență psihosocială al Penitenciarului Oradea care a dat citire mesajului transmis de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu ocazia  deschiderii noului an şcolar, un mesaj de susţinere, încurajare a cursanţilor, dar şi aprecierea pentru toţi factorii implicaţi în creşterea nivelului educaţional şi de formare profesională a persoanelor cu nevoi speciale, în vederea facilitării reintegrării sociale, în familie şi pe piaţa muncii

Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a penitenciarului orădean, susţin intens desfăşurarea procesului de instruire şcolară, ca pârghie esenţială în resocializarea persoanelor private de libertate şi redarea acestora comunităţii astfel încât să facă faţă cerinţelor unei vieţi sociale normale.

loading...