Anunțuri publicitare
Senatorul liberal Cornel Popa si-a prezentat raportul de activitate pe 2017
Politica

Senatorul liberal Cornel Popa si-a prezentat raportul de activitate pe 2017

Senatorul liberal Cornel Popa si-a prezentat, printr-un comunicat de presa, raportul de activitate pe 2017, iar acesta cuprinde 19 inițiative legislative, 10 întrebări, 10 interpelări, 25 declarații politice și activitate în cadrul Biroului Permanent al Senatului în calitate de Vicepreședinte al senatului din 12.09.2017.

De asemenea, Cornel Popa este membru in mai multe comisii sau grupuri permanente din cadrul Senatului:

 • Comisia pentru transporturi şi energie – Membru, de la data de 22.12.2016
 • Comisia pentru administrație publică şi organizarea teritoriului – Vicepreşedinte, de la data de 22.12.2016 până la data de 11.9.2017
 • Comisia pentru administrație publică şi organizarea teritoriului – Membru, de la data de 12.9.2017
 • Biroul Permanent – Vicepreședinte, de la data de 12.9.2017
 • Grupul parlamentar de prietenie cu Grecia – Membru, de la data de 26.4.2017
 • Grupul parlamentar de prietenie cu Ungaria – Membru, de la data de 26.4.2017
 • Grupul parlamentar de prietenie cu Malta – Preşedinte, de la data de 26.4.2017

Puteti citi mai jos toata activitatea din 2017, a senatorului liberal Cornel Popa:

Inițiative legislative:

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal

Eliminarea impozitării tuturor veniturilor din pensii.

Propunere legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1, din data de 19 iulie 2016

Propunerea dorește să garanteze faptul că impozitele vor fi plătite acolo unde sunt generate profiturile și acolo unde este creată valoarea.

Propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate

Adoptarea unui set de măsuri de executare a pedepsei, cu caracter judiciar, pe care judecătorul să le poată aplica pentru înlocuirea pedepsei cu executare în regim de detenție atunci când individualizează pedeapsa cu închisoarea, precum executarea la domiciliu și munca în folosul comunității.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370 / 2004 pentru alegerea Președintelui României

Interzicerea persoanelor condamnate definitiv de a candida la funcția de președinte al României.

Propunere legislativă privind modificarea Art. 2, alin. (1), Art. 3 din Legea nr. 186 / 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art. 2, alin. (1) şi Art. 5, alin. (3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

Crearea cadrului legal în temeiul căruia persoanele care nu au calitatea de pensionari și nu au fost asigurate în sistem având în vedere că perioada de cotizare la sistemul de pensii a urcat de la 30 la 35 de ani. Se propune să se poată efectua plata contribuției pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 2001 și până în 2015.

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011

Datorită aplicării defectuoase a legislației în vigoare multe comunități au fost condamnate la subdezvoltare. Acest proiect de lege vine să rezolve o parte din aceste probleme, oferind comunităților locale posibilitatea de a beneficia în secolul XXI de cele mai elementare beneficii ale societății: apă, curent electric și gaze.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente

În urma deciziei Curții Constituționale care interzice persoanelor condamnate definitiv să facă parte din Guvernul României, este imperios necesar ca legislația română să aibă astfel de prevederi și în ceea ce privește posibilitatea de a candida la funcțiile de senator și deputat în Parlamentul României.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor

Sectoarele de drumuri naționale situate în intravilanul municipiilor să revină în administrarea Ministerului Transporturilor iar sectoarele de drumuri județene situate în intravilanul localităților urbane să revină în administrarea consiliilor județene. Sumele alocate prin legea bugetului de stat destinate finanțării drumurilor județene să fie majorate proporțional cu lungimea acestor sectoare de drumuri județene.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală

Modificarea Codului de procedură fiscală în sensul ca obligațiile fiscale datorate de contribuabilii mijlocii să fie administrate la nivel județean și nu la nivel regional.

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 63 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului sau consiliului județean, nu se aplică și capitolului bugetar ‚‚Servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică’’.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaților şi a Senatului

Se propune introducerea unui articol care să prevadă că nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnări penale definitive.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții de Conturi

Proiectul de lege urmărește să asigure corelarea unor prevederi din legea nr. 94 / 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi cu standardele internaționale de audit.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Forma actuală a legii nr. 263 / 2010 nu recunoaște la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile și sporurile cu caracter permanent care fac parte din baza de calcul a pensiei, și veniturile în plus, pentru care s-au reținut contribuții la asigurările sociale. Se propune luarea în calcul și a veniturilor aferente funcției / funcțiilor secundare, care sunt dovedite cu adeverințe eliberate de angajator.

Propunere legislativă pentru modificarea art.18 indice 1 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare

Criteriile specifice de evaluare a proiectelor finanțate din bugetele locale ale structurilor sportive, în vederea atribuirii contractului de finanțare, se întocmesc de compartimentul de specialitate și se aprobă prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale.

Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate

Având în vedere că în marea lor majoritate casele de cultură ale sindicatelor nu mai realizează obiectul de activitate pentru care au fost înființate precum și faptul că autoritățile administrației publice locale sesizează lipsa spațiilor pentru desfășurarea în condiții optime a activităților cultural artistice considerăm că se impune preluarea acestor imobile în domeniul public al statului urmată de transmiterea lor în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Limitarea perioadei de numire provizorie la un singur mandat de maximum 6 luni conduce la obligativitatea organizării concursului de ocupare a funcției vacante în interiorul perioadei de numire provizorii.

Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

Stoparea populismului unor acțiuni financiare ale aleșilor locali care se folosesc de tot felul de manifestări inventate pentru a se cheltui bani publici din bugetul local. Se propune introducerea unui prag de 5% pentru finanțarea din venituri proprii pentru sărbători și festivaluri.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.18 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Valabilitatea simple electronice este de 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani. Acest termen este dublu inferior față de termenele de valabilitate ale pașapoartelor simple electronice eliberate cetățenilor majorității statelor membre UE. Se propune mărirea termenului de valabilitate la 10 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 25 de ani.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării”

Se constată necesitatea și se propune actualizarea sancțiunilor pentru braconaj, clarificarea modului în care este permis accesul grupurilor de vizitatori / turiști în rezervație prin introducerea ghizilor autorizați, completarea patrimoniului Administrației Rezervației.

Declarații politice:

O Europă mai bună, nu mai multă sau mai puțină Europă

Consider că avem nevoie de o Uniune Europeană mai bună, mai puternică și care să genereze rezultate concrete pentru europeni, nu mai multă sau mai puțină Europă. M-aș bucura să văd o Uniune Europeană cu o strategie de apărare comună, creată în cooperare cu NATO, m-aș bucura ca UE să devină un lider mondial atât în domeniul social cât și al comerțului, și m-aș bucura ca zona EURO să aibă o mai bună cooperare privind aspectele fiscale sau sociale între țările membre

O Românie unită în relațiile externe

România este un stat suveran, este un stat unitar și poate să-și afirme cu tărie și cu voci competente interesele de etapă și cele pe termen lung, impunându-și punctul de vedere în politicile care guvernează alianța statelor membre. Trebuie doar să exersăm, acasă și apoi peste hotare, respectul pentru celălalt și pentru imaginea noastră în lume. Ne-a reușit de multe ori în istorie. Haideți să nu schimbăm acum un bun obicei românesc, acela de a ne reprezenta cu cinste tradițiile, valorile și credința autentic românești.

Un parlament slab înseamnă o democrație slabă

Un parlament slab înseamnă o democrație slabă. Un parlament ferm în materie de integritate, corect în privința amendamentelor propuse indiferent de partidul care face propunerea și care decide pentru binele comun va fi privit cu siguranță altfel de către cetățeni.

Statornicia democrației depinde de Parlament, de capacitatea lui de a-și recâștiga rolul și încrederea alegătorilor. Fac astăzi, de la această tribună, un apel la responsabilitate și simț civic din partea tuturor, indiferent de culoarea politică, să ne asumăm împreună să restabilim Parlamentul drept cea mai reprezentativă instituție a democrației în contrast cu circul din ultima perioadă.

Frontiere date peste cap de noul Cod Schengen

Comparativ cu anii 2001-2002, traficul de pasageri a crescut cu peste 280%, iar cel al mijloacelor de transport cu peste 300%, capacitatea de gestionare a fluxului în vămi fiind şi așa depășită.

Dat fiind faptul că noul sistem prevede, în principiu, excepții în caz de „așteptări prea lungi la frontiere”, cu posibilitatea reintroducerii unor controale punctuale, este important să știm ce are de gând Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cum va ajuta cetățenii români să nu-şi petreacă în vamă ore bune din vacanța de Paști. La vama Borș aglomerația şi cozile interminabile au început încă de săptămâna trecută, iar săptămâna aceasta recordul de așteptare a fost de 7 ore!

Turismul, cea mai mare industrie din lume, ignorată de Guvernul roman

Pentru comparație, Ungaria are 20 de birouri de turism în străinătate, Turcia-40, Grecia-29, Israel-17, Croația-19, Cehia-25, Austria-30, Italia-27, Franța-35, Marea Britanie-35, Spania-33, Germania-29, Elveția-17, Olanda-16 iar Malta-14. Până și Thailanda-15, Egiptul-17 și Iordania-11 au mai multe birouri decât România.

Și românii, stimate domnule prim-ministru Sorin Grindeanu?

Suntem astăzi martorii, din păcate, ai uitării rădăcinilor de către românii care sunt stabiliți peste granițe de câteva generații. Și nu este vina lor. Este dezinteresul Guvernelor de la București pentru menținerea vie în sufletul acestora a românității. Noi nu susținem comunitățile românești nici cu fonduri, nici cu programe dedicate lor, nu păstrăm legătura dintre noi vie și nu facem eforturi pentru creșterea și dezvoltarea lor. 

Mediul de afaceri trebuie sprijinit, nu distrus!

Consider că un mediu de afaceri sănătos este aidoma unei societăți sănătoase. Așa cum nu este de dorit sa avem o societate doar cu oameni bogați și oameni săraci, extremele, fără clasă de mijloc, fiind exemplul unei societăți cu șanse mari de îmbolnăvire, nici în mediul de afaceri nu sunt de dorit doar mastodonții industriali și întreprinderile foarte mici.

Fiscul trebuie să aibă și un rol de educare și prevenire a greșelilor. Niciun agent economic nu ar trebui sancționat înainte de a fi îndrumat.

Dacă nu au mai venit ei, am mers noi la americani!

După ce, timp de 45 de ani, grupările de rezistență au tot așteptat ‚‚să vină americanii’’, o sintagmă care încerca să mențină vie, printre români, speranța alungării comuniștilor de la putere, dar care nu s-a mai adeverit până la urmă, iată că acum, Președintele Klaus Iohannis a transformat visul bunicilor noștri în realitate. Dacă nu au mai venit ei, am mers noi la americani!

Controversele de politică internă nu trebuie să aibă efecte asupra relației cu UE și NATO

Tot ceea ce se construiește cu atenție şi dedicare şi înalte abilități diplomatice, în afara țării, este ruinat de lupta internă pentru putere care pune în umbră statutul nostru de partener economic stabil, predictibil şi serios în relația cu celelalte țări. Conflictul intern naște neîncredere în ochii investitorilor străini, pe bună dreptate, căci coaliția de guvernare a reușit să ne transforme din cea mai stabilă țară din regiune în țara cu cea mai mare criză la nivelul administrației centrale din regiune.

Soluții comune pentru ca Europa să fie puternică, nu divizată

Președintele Franței a mai anunțat că va vizita cât de curând țara noastră. Este important să ne decidem ce fel de partener de dialog european vom fi – unul strategic și de importanță majoră pentru Uniunea Europeană – așa cum construiește cu diplomație de înaltă ținută Klaus Iohannis, sau un partener nematurizat, invitat prematur la masa liderilor lumii, așa cum ne arată în presa internațională coaliția de guvernare?

Guvernul își bate joc de cetățenii lui, pe cheltuiala proprie

De aproape un an de zile încerc, pe căi parlamentare, să aflu de ce orașul Ștei şi unitățile administrativ-teritoriale din zonă nu beneficiază de rețeaua de gaze naturale, având în vedere că pentru magistrala de gaz (de aproximativ 80 km) statul a cheltuit sume uriașe, iar acum este nevoie doar de execuția instalațiilor de distribuție. Cetățenii ar trebui să beneficieze de un serviciu public de care au nevoie urgentă, dar Ministerul Energiei așteaptă, de 6 ani de zile, ca firma care a concesionat lucrările să se decidă dacă le mai execută sau nu.

Drepturi pentru minoritățile naționale, cu respectarea reciprocității

Maghiarii din România nu sunt reprezentați de aceste mize politice, şi nu sunt ei cei care provoacă aceste dezbateri artificiale în spațiul public. Însă problemele minorității românești din Ungaria sunt reale – pierderea identității culturale este un proces în plină desfășurare pentru românii de dincolo de graniță. Așa cum susțineam şi cu altă ocazie de la tribuna Senatului, românii din Ungaria au fost uitați de cei care ar trebui să-i reprezinte aici, în țară şi, mai ales, în țara adoptivă.

Spațiul Schengen, între dorință și realitate

Sunt în asentimentul comisarului european şi cred că Uniunea este mai eficientă lucrând împreună, nu pe paliere de influență şi acceptare în anumite acorduri europene în funcție de preferințele unor state!

România este stat membru UE, cu drepturi depline, iar acest fapt trebuie să includă în viitorul apropiat inclusiv acceptarea în zona de liberă circulație în UE.

Semnal diplomatic puternic pentru minoritatea românească din Ucraina

Este de datoria noastră să protejăm moștenirea culturală a românilor de pretutindeni, și limba maternă este simbolul acestei moșteniri, iar în Ucraina acest simbol este astăzi în pericol.

Riscul de a fi asimilați și de a-și pierde rădăcinile este dublat de interzicerea unui drept esențial pentru minoritățile din Ucraina – dreptul de a vorbi în școală în limba pe care aceștia o folosesc acasă, dreptul de a studia al copiilor minoritari în limba maternă, cea în care gândesc și simt.

Cine ne salvează de economiștii Guvernului Tudose?

Realitatea tristă este că Puterea dă cu o mână și ia cu două, fără a ajuta cu adevărat categoriile sociale pe care le-a orbit cu creșteri de salarii sau pensii. Aceste sume devin ineficiente în fața valului de scumpiri determinate de economia strâmbă a experților din guvern!

Guvernul Tudose este un guvern experimental.

Experiment, tatonare, răzgândiri și altele asemenea sunt cuvintele de ordine ale guvernării actuale, iar România pare o mașină manevrată de un începător care învață acum să conducă. Baiul e că învață pe pielea noastră, pe cheltuiala și timpul nostru, pe bugetul și viitorul nostru, al tuturor, al firmelor, instituțiilor statului şi angajaților.

România nu este un stat mafiot!

Este îngrijorător că în România a intrat în obiceiul instituțiilor de control să nu mai respecte proprietatea și prezumția de nevinovăție consfințită de Constituția țării, în timpul acestor descinderi în stilul filmelor cu gangsteri fiind bruscați toți clienții, autohtoni sau străini, indiferent dacă sunt sau nu indicii că s-ar face vinovați de ceva. Iar dacă acest scenariu se repetă și de 3 ori într-o singură săptămână, deznodământul este ușor de intuit – local închis și imposibilitatea de a mai plăti salarii și taxe la stat.

Haosul fiscal a devenit marcă a Guvernului

Doamna ministru al Muncii a recunoscut că pe legea salarizării va exista o creștere cu 25% a valorii brute a salariilor și cu doar 4% a valorii nete, asta în condițiile în care prețurile vor crește cu peste 5%!

Legea pensiilor, promisă la 1 octombrie, nu este gata, nu are niciun calcul în momentul de față şi nici un orizont clar de adoptare şi punere în practică!

Creșterea salariului minim la 1900 de lei de la 1 ianuarie 2018 este făcută pentru calculele pe transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, calcule care nu sunt legate de sustenabilitatea economică!

Legile justiției, contestate de români în stradă

Toate organismele justiției din țară – DNA, CSM, DIICOT, ICCJ – s-au pronunțat împotriva acestui pachet de legi și acum avem și oamenii din stradă deși lucrurile nu au ajuns în apropierea adoptării acestor legi. Conform proiectelor depuse, inspecția judiciară va deveni o unealtă politică în mâna ministrului Justiției, numirea procurorilor-șef de către ministru, fără control din partea președintelui înseamnă că DNA se va întoarce la PNA, iar Parchetul devine subordonat intereselor politice. Până și Comisia Europeană s-a poziționat împotriva acestor legi.

Șase milioane de contracte de muncă, în aer

Pentru angajatori însă a fost introdus un impozit nou de 2,25% pe fondul de salarii, pentru cazurile în care compania ar intra în insolvență (impozit care în prezent este de 0,25%), ceea ce poate fi un motiv ca firmele să nu majoreze salariile brute ale angajaților astfel încât salariile nete ale acestora să nu aibă de suferit după transferul sarcinii fiscale de la angajator la angajat. Astfel 6 milioane de contracte de muncă sunt sub semnul întrebării de la 1 ianuarie 2018.

Lovituri pentru români, din toate părțile

În aceste condiții, să nu vă mirați dacă va crește numărul amenzilor! Guvernul face din oamenii de bună credință niște infractori, pentru că îi pune în imposibilitatea de a respecta legea.

Iar toate acestea se întâmplă în plină perioadă în care românii primesc lovituri din toate părțile. Statul ia cu multe mâini de la românul de rând şi nu mai dă cu niciuna! Iar aceste lucruri trebuie spuse chiar de aici, de la tribuna Parlamentului, unde am fost trimiși, cu încredere de către cei care ne-au votat – şi pe noi, dar mai ales pe cei de la Putere!

Cei care ar renunța la libertăți esențiale pentru a cumpăra siguranță temporară nu merită nici libertate, nici siguranță

Susțin creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în segmentul stradal și prevenirea şi combaterea infracționalității. Dar, din experiențele trăite și din exemplele evocate și astăzi și luna trecută, consider că aceste măsuri extinse vor duce la abuzuri pe care nu le putem tolera în numele siguranței. Căci, așa cum spunea Benjamin Franklin, ‚‚cei care ar renunța la libertăți esențiale pentru a cumpăra siguranță temporară, nu merită nici libertate, nici siguranță’’.

Infringement împotriva României, niciun vinovat

Suntem, iată, în situația de a fi amenințați cu o nouă procedură de infringement din partea Comisiei Europene, din cauza faptului că România nu a transpus în legislația națională mai multe directive europene în domeniile: piața unică digitală, mediu, mobilitate și transporturi.

Aștept explicații la nivel public în legătură cu aspectele sesizate aici, în plenul Parlamentului, mai mult decât declarații de presă, explicații cu care Premierul ne este dator şi nouă, parlamentarilor, dar mai ales cetățenilor României.

Arta de a pune carul înaintea boilor

Mă întristează, însă, profund faptul că Guvernul nu pare să vadă prăpastia uriașă dintre gradul de civilizație în școlile europene şi ceea ce oferă 30% dintre școlile românești, care au şi acum grupul sanitar în curte! Peste 230.000 de elevi din România nu au toalete în interiorul școlii, stimați colegi.

Un Rege, o Românie Unită

Rolul incontestabil al regalității în istoria noastră îl cunoaștem cu toții. Ceea ce am învățat în plus în ultima săptămână este faptul că acest rol nu s-a încheiat aici, modelul de curaj, de eleganță, de rezistență în fața vieții înseși, de onoare și sacrificiu de care a dat dovadă Majestatea Sa va marca în continuare generații de români. 

Întrebări și interpelări:

Întrebare Ministerul Culturii și Identității Naționale – Alocarea bugetului pentru restaurarea monumentelor

Doar în județul Bihor există 96 de biserici de lemn, care au nevoie de conservare. Pentru a reuși să conservăm cât mai multe dintre aceste monumente, vă propun înființarea unui program similar celui derulat în prezent, strict pentru monumentele de categorie B, care să beneficieze de un buget repartizat în mod echitabil pe județe, vizându-se reabilitarea celor mai afectate.

Interpelare Ministerul Energiei – rețeaua de distribuție a gazelor naturale din orașul Ștei, jud. Bihor

Reprezentații Primăriei orașului Ștei v-au rugat să le transmiteți o copie a contractului de concesiune nr. 258 din 04.10.2011 și a actului adițional nr. 1 din 04.09.2015, încheiat între Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de concedent și S.C. MELFI S.R.L. Italia, în calitate de concesionar, prin adresa cu nr. 276 din 20.01.2017, la care nu au primit niciun răspuns. 

Întrebare Prim Ministru – Modificarea codului fiscal pentru a continua atragerea de investitori străini în România

Partidul Național Liberal a depus un proiect de modificare a Codului Fiscal care prevede reduceri majore ale contribuțiilor de asigurări sociale – 7,25 puncte procentuale (0,5 pp la angajat și 6,75 pp la angajator) – și a impozitului pe venit și pe profit – de la 16% la 10%.

Întrebare Prim Ministru – Situația cetățenilor români care locuiesc, lucrează sau studiază pe teritoriul Marii Britanii în contextul Brexit

Studenții riscă să constate o creștere substanțială a taxei de școlarizare. De exemplu, universitatea Oxford a avut o taxă de școlarizare în anul 2016, pentru studenți din țari ale Uniunii Europene, de 9.000 de lire. Studenții din țări UE pot lua un împrumut de la guvernul britanic care să acopere total această sumă. Pentru studenții din afara Uniunii, taxa de școlarizare se ridică la aproximativ 22.000 lire și nu există acces la împrumut guvernamental.

Întrebare Ministrul Educației – Situația slabă a rezultatelor obținute la simularea examenului de Bacalaureat, un serios semnal de alarmă

Avem nevoie de orientare profesională și îndrumare începând cu clasa a V-a, iar din clasa a VIII-a trebuie să despărțim cumva apele și cei care merg către o meserie să-și vadă de drumul lor. Realitatea din teren ne confirmă că avem nevoie de strungari, zidari, instalatori, etc iar școala nu îi livrează. Putem vorbi despre o schimbare de programă, evaluări și orientare profesională din ciclul gimnazial, reintroducerea examenului de admitere la facultate, pentru a scădea presiunea asupra Bacalaureatului, dar şi alte măsuri concrete care să ducă la creșterea calității în învățământul românesc.

Interpelare Prim Ministru – 100 de ani de la Marea Unire

Înțeleg că Departamentul Centenar nu are încă un buget aprobat, la aproape un an de la înființare. Am citit propunerile domnului ministru Vulpescu pentru Centenar și cei cinci piloni pe care sprijină acest proiect de anvergură. Dar când credeți că vom avea o versiune finală de program și un buget estimativ pentru Centenar, dezbătute și în Parlament?

Întrebare Ministerul Finanțelor – Codul Economic – prevederea 2%

De la începerea campaniei 2%, prin legea 571/2003, și până în prezent, s-au înregistrat creșteri atât ale numărului de persoane care au redirecționat dar și ale entităților non-profit beneficiare, ajungând până la 1.6 milioane persoane (reprezentând 25% din numărul total al contribuabililor), respectiv 26.000 de entități beneficiare. În ultimul an pentru care există date au fost astfel alocate peste 30 de milioane de euro.

Interpelare Prim Ministru – Transmiterea online a documentației pentru proiectele europene

În România există platforme în acest sens, cum este aplicația MySMIS, dar aceasta trebuie îmbunătățită. În momentul de față, aplicația nu oferă posibilitatea de a cere și a oferi clarificări în legătură cu documentația transmisă, încarcă fiecare document separat, într-un dosar individual, chiar dacă fișierele țin de același proiect și, mai ales, generează cu erori cererea finală, inversând rubrici.

Întrebare Ministerul Culturii și Identității Naționale – Metodologia de colectare a drepturilor de autor

În prezent, în România, sunt organizate si funcționează cu avizul ORDA un număr de 16 organisme de gestiune colectivă. Un număr de opt organisme gestionează drepturile de autor și opt dintre acestea drepturile conexe.

Adresă Prim Ministru – situația distribuției de gaz în orașul Ștei, județul Bihor

Reprezentanții mediului de afaceri și asociațiile de proprietari din orașul Ștei v-au trimis dumneavoastră și ministrului Energiei petiții în care prezintă situația în detaliu și pe care le atașez prezentei.

Sunt în asentimentul acestora și al tuturor cetățenilor care simt că le sunt încălcate drepturile cetățenești și care sunt exasperați de lipsa rezultatelor în tot acest timp, de aproape 6 ani, de când se lucrează la proiect. 

Interpelare Prim Ministru – Funcționarea Departamentului Centenar

Deși există 4 instituții care se ocupă de Centenarul Marii Uniri şi de toate evenimentele ce vor avea loc anul viitor pentru celebrarea actului de naștere al României mari, nu avem nici până la această dată calendarul evenimentelor, un buget clar şi transparent alocat şi termene precise pentru îndeplinirea diverselor sarcini ce decurg din pregătirea Centenarului.

Interpelare Ministrul Muncii și Justiției Sociale – Contribuțiile la Pilonul II de pensii

Un calcul matematic simplu ne arată că 5.1% X 1450 = 74 de lei iar 3.7% X 1900 = 70 de lei. Practic, orice diminuare a cotei de contribuție sub nivelul de 4,25% în condițiile trecerii la noul sistem de așezare a contribuțiilor de asigurări reprezintă o reducere a acesteia comparativ cu situația actuală. Nivelul propus de 3,75% echivalează deci cu o reducere de circa 12% la Pilonul II.

Interpelare Prim Ministru – Justificarea noului sistem de redevențe

În expunerea de motive, citesc faptul că modificările acestea vor avea urmări favorabile pentru punerea în valoare a resursei minerale. De acord cu dumneavoastră, însă efectele în piață vor fi dezastruoase – stațiunile balneoclimaterice îşi pot declara de acum falimentul, pentru că noile redevențe sunt imposibil de suportat pentru toate stațiunile din România. Încălzirea pe bază de apă geotermală va fi şi ea pusă sub semnul întrebării, locuitorii din localitățile Beiuș, Săcuieni şi Oradea sigur nu vor putea suporta noile costuri.

Întrebare Ministrul Afacerilor Interne – Timpii foarte mari de așteptare la punctele de trecere a frontierei

Problema întârzierilor la graniță este cea pe care România o poate rezolva rapid, dacă se dorește. Avem 10 puncte de frontieră pe granița dintre România şi Ungaria, pentru care s-a primit finanțare europeană. Aceste puncte ar trebui să fie permanente, nu cu program de câteva ore pe zi, o zi pe săptămână, şi ar trebui să-i deservească pe toți cetățenii, nu doar pe cei din localitățile riverane graniței, cum e acum. În plus, această măsură ar decongestiona și Vama Borș, transportatorii putând planifica rutele folosind aceste puncte de frontieră mai puțin aglomerate.

Întrebare Ministrul Finanțelor Publice – Recuperarea accizei la carburant

Consider că reglementarea unor proceduri mai flexibile și stabilirea unor termene de restituire mai scurte, precum și o predictibilitate a valorii accizei ar veni în sprijinul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, aceștia reușind astfel să ofere prețuri mai competitive, eliminând operatorii de transport neautorizați.

Interpelare Ministerul Transporturilor – Panouri fonoabsorbante pe șosele înaintea șoselelor?

Nu credeți că suntem în postura de a pune carul înaintea boilor? În acest moment, România are aproximativ 750 de kilometri de autostradă. Și încă 1.652 de kilometri planificați și lăsați în aer.

Personal, consider că ar fi mai important să finalizăm cât mai repede acei kilometri de autostradă planificați înainte să ne gândim la panouri fonoabsorbante, oricât de folositoare ar fi.

Interpelare Prim-Ministru – Actualizarea soldelor de rezervist militar

Există pensii ale magistraților militari, care s-au pensionat pe baza normelor rezultate în urma amestecului între Legea magistraților și celelalte acte normative. După noile modificări, aceste pensii mari vor rămâne la fel, deoarece vor funcționa tot pe Legea magistraților, care este intangibilă. Cum credeți că putem elimina aceste anomalii fără să punem pe butuci sistemul de securitate națională?

Întrebare Ministrul Afacerilor Interne – Instituțiile de control nu mai respectă proprietatea și prezumția de nevinovăție

Personal, susțin creșterea gradului de siguranță a cetățenilor în segmentul stradal și prevenirea şi combaterea infracționalității. Dar, din experiențele trăite și din exemplele evocate și astăzi și luna trecută, consider că aceste măsuri în plus vor duce la abuzuri pe care nu le putem tolera în numele siguranței.

Dumneavoastră ce soluții vedeți pentru această situație extrem de gravă? Cum putem păstra în România un mediu de afaceri prietenos atât pentru clienți cât și pentru antreprenori? Și cum putem păstra România prietenoasă față de cetățenii săi?

Interpelare Prim-Ministru – Situația deținuților eliberați și rata de recidivă

Au fost eliberați cinci deținuți condamnați pentru omor, opt condamnați pentru viol, 36 de persoane condamnate pentru tâlhărie, 50 de condamnați pentru furt. Datele oficiale arată că aproximativ 80% dintre deținuții eliberați recidivează într-o perioadă de un an de când sunt eliberați – un cadou frumos oferit românilor de autorități cu ocazia sărbătorilor

Activitate în Biroul Permanent al Senatului:

Responsabilități:

 1. Coordonarea activității următoarelor comisii permanente:
  1. Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului;
  2. Comisia pentru sănătate publică;
  3. Comisia pentru egalitate de șanse;
  4. Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare;
  5. Comisia pentru afaceri europene.
 2. Primirea delegațiilor participanților la adunările publice (mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni și alte asemenea), ale participanților la manifestările de stradă cu caracter revendicativ, mesaje ale unor organizații sau grupuri sociale, etc.

Am condus lucrările a 14 ședințe ale Senatului, în calitate de Vicepreședinte.

Am participat, în calitate de Vicepreședinte al Senatului, la sesiunea de deschidere a reuniunii subcomisiei privind drepturile minorităților a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

 

Anunțuri publicitare
loading...