Se asfalteaza in cartierul Podgoria, iar circulatia rutiera va fi inchisa in perioada 19-21.12.2019
Stiri Oradea

Se asfalteaza in cartierul Podgoria, iar circulatia rutiera va fi inchisa in perioada 19-21.12.2019

noriel.ro
ADI Zona Metropolitană Oradea, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivul de investiție ”Drum de legătura dintre cartierul Podgoria (Oradea) și satul Fughiu (Oșorhei), anunță că în vederea așternerii stratului de uzură din mixtura asfaltică, în perioada 19.12.2019 – 21.12.2019, în intervalul orar 09:00-19:00, circulația rutieră va fi închisă pe sectorul cuprins între  km 1+643  și km 2+740, sector  aflat pe raza UAT Oradea.

Până la data de 19.12.2019, pe sectorul mai sus amintit se vor executa lucrările premergătoare așternerii stratului de uzură, respectiv poziționarea la cota finală a grătarelor  gurilor de scurgere și a capacelor căminelor de vizitare.

Drumul de legătură va avea o lungime de cca 3600 m, (UAT ORADEA=2740 m și UAT OSORHEI=860 m). În stabilirea traseului s-a ținut seama de minimizarea impactului asupra proprietăților existente (limitarea exproprierilor) prin păstrarea traseului existent al drumului, urmărindu-se astfel reducerea costurilor investiției.

Stadiul fizic realizat este cca. 61.3 %, iar termenul de finalizare a lucrărilor este aprilie 2020.

decathlon.ro

Principalele lucrări în cadrul investiției sunt:

 • Parte carosabilă cu o lățime între 5 m și 6 m încadrată de rigole de acostament și borduri;
 • Semnalizarea rutieră și marcaje rutiere;
 • Accese la proprietăți;
 • Amenajare drumuri laterale pe o lungime de 15 m;
 • Mutare stâlpi;
 • 6 stații de autobuz;
 • Șanțuri pereate și neprotejate;
 • Podețe transversale, la drumurile laterale și accese proprietăți;
 • Ridicarea la cotă a capacelor căminelor existente;
 • Ziduri de sprijin;
 • Trotuare;
 • Sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale (guri de scurgere, cămine de vizitare, rețea canalizare, puțuri drenante etc);
 • Rigole transversale prefabricate și cămine decantoare la drumurile laterale.