Scolile din Oradea sunt pregatite sa primeasca elevii. Au fost efectuate reabilitari si amenajari exterioare si interioare
Stiri Oradea

Scolile din Oradea sunt pregatite sa primeasca elevii. Au fost efectuate reabilitari si amenajari exterioare si interioare

În această vară, Primăria Oradea a continuat lucrările de modernizare a bazelor materiale în cadrul instituțiilor de învățământ din Oradea. Acestea au cuprins lucrări de reabilitare fațade și amenajări interioare (la Școala Gimnazială nr. 11), lucrări de asfaltări curți și refacere trotuare (Școala Gimnazială Ioan Bogdan, curtea interioară a Liceului Teoretic Aurel Lazăr, Școala Gimnazială Dacia, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu, Școala Gimnazială Szacsvay Imre), precum şi lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice și lucrări de creștere a eficienței energetice a clădirilor existente (Școala Dacia, Liceul Onisifor Ghibu, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” situat pe str. Aluminei).

Aceste lucrări au ca scop creșterea standardelor de calitate oferite în unitățile de învățământ din Oradea și crearea unor condiții mai bune elevilor și a profesorilor.

Lucrările sunt efectuate în mare parte din bugetul local, iar în ceea ce privește lucrările de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor existente, acestea sunt realizate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 3 „Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritate de investiţii: 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”. 

Lucrări de asfaltări curți, împrejmuiri și refacere trotuare la unitățile de învățământ

interlink.ro

În ceea ce privește lucrările de asfaltări curți și refacere trotuare la unitățile de învățământ, acestea sunt executate de către SC DRUMURI BIHOR SA în baza unui acord cadru. Lucrările de asfaltări curți și refacere trotuare realizate în această perioadă vizează Școala Gimnazială Ion Bogdan, Liceul Teoretic Aurel Lazăr, Liceul Teologic Ortodox Roman Ciorogariu- corpul de clădire situat pe Str. Aluminei și Școala Gimnazială Szacsvay Imre.

În timp ce la Școala Ion Bogdan lucrările de asfaltare a curții sunt finalizate și recepționate, la celelalte școli menționate aceste lucrări sunt aproape finalizate, urmând să se încheie până la începerea anului școlar.

Tot în cursul acestui an au fost executate lucrări de refacere împrejmuiri la Grădinița nr. 25, la Grădinița nr. 52, la Liceul Teologic Ortodox Episcop Roman Ciorogariu – corpul de clădire situat pe Str. Aluminei, iar la Grădinița nr. 50 se află în curs de execuție lucrările de refacere-împrejmuire, urmând a fi finalizate în cursul lunii septembrie.

Lucrări de reabilitare și modernizare instalații electrice

De asemenea, Direcția Patrimoniu Imobiliar a realizat și lucrări de reabiltare și modernizare ale instalațiilor electrice la unitățile de învățământ administrate de DPI din cadrul Municipiului Oradea.

Valoarea totală a acestora se ridică la suma 2.308.533,00 lei fără TVA.

Aceste lucrări au fost realizate la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, grădinița cu Program Prelungit nr. 24, Grădinița cu Program Prelungit nr. 50, Grădinița cu Program Prelungit nr. 44.

De asemenea, se vor mai executa aceleași tipuri de lucrări la: Grădinița cu Program Prelungit nr. 41 – str. Prof. I. Cantacuzino nr. 68; Grădinița cu Program Normal nr. 55 –str. Hațegului nr. 32 și  Grădinița cu Program Normal nr. 2 – str. Ialomiței nr. 3.

Procesul de modernizare și dotare a școlilor și grădinițelor din oraș este în plină desfășurare. Vom continua să modernizăm baza materială a unităților de învățământ din oraș, pentru că ne dorim să ridicăm standardele de calitate în acestea. Vom lucra etapizat, de comun acord cu conducerea unităților de învățământ, astfel încât să nu fie perturbată activitatea didactică. Vom moderniza toate curțile școlilor, care vor putea fi astfel folosite atât de elevi, cât și de tinerii care locuiesc în zonele din jurul școlilor  după orele de școală”, a declarat Lucian Popa, directorul Direcției Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea.

Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare

La Școala Gimnazială nr. 11, lucrările sunt în plină desfășurare, constructorii: Asocierea formată din DRUM ASFALT SRL, TRAMECO S.A. și SC LEMACONS SRL lucrează în mod constant din luna mai a anului curent. Prețul contractului este de 11.481.787,64  lei fără TVA, durata de execuție fiind de 18 luni.

La nivelul școlii vor fi reabilitate 4 corpuri de clădiri și vor fi efectuate atât lucrări interioare cât și exterioare în curtea școlii.

În prezent se lucrează la corpul C de clădire unde a fost executată extinderea corpului de clădire în zona sălii de sport în vederea amenajării vestiarelor și a grupurilor sanitare aferente sălii de sport; au fost executate lucrări de înlocuire a instalațiilor interioare, tencuieli interioare, zugrăveli interioare, pardoseli din gresie pe coridoare și grupuri sanitare, a fost executată izolarea termică a fațadelor cu vată minerală și au fost înlocuite tâmplăriile vechi, atât ușile cât și ferestrele. Totodată au fost demarate lucrările de înlocuire a instalațiilor electrice la corpul B de clădire.

Menționăm că pentru siguranța copiilor și buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, aceste corpuri de clădiri au fost izolate de corpul A, unde își vor desfășura activitatea elevii; de asemenea în curte, zona aferentă organizării de șantier a fost separată de restul curții prin panouri metalice.

Lucrări de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor existente

Administrația orădeană efectuează în prezent la Liceul Onisifor Ghibu și Școala Dacia și lucrări de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor existente.

În ceea ce privește Liceul Onisifor Ghibu, lucrările sunt realizate de către asocierea formată din DRUM ASFALT SRL, NORD CONFOREST SA, TRAMECO SA, prețul contractului fiind de 12.468.331,73 lei fără TVA.

Amplasamentul a fost predat constructorului la data de 28.10.2019, durata contractului fiind de 24 luni.

Până în prezent, la corpul de clădire C2 (clădirea veche) lucrările sunt finalizate în proporţie de 97%, iar la corpul de clădire C1 (nou) s-au realizat lucrări de anvelopare a clădirii cu termosistem de tip multiport, s-a finalizat izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, s-a montat tâmplărie PVC cu profil sextacameral care asigură o eficiență energetică sporită, iar în interior s-a refăcut instalația electrică și s-au montat sisteme de ventilație.

De asemenea, lucrările pentru creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială „Dacia” din Oradea sunt într-un stadiu avansat. Aici partea exterioară, adică lucrările de arhitectură – fațade exterioare, este finalizată în proporție de 98%, iar lucrările se derulează acum în interiorul clădirii, pe coridoare și în sălile de clasă, stadiul execuției la nivel contractului de lucrări fiind de 68%.

În perioada iulie-august au fost montate instalații de încălzire – răcire (ventiloconvertoare și chiller), atingând un cuantum de realizare de 48% precum și instalații de ventilație (recuperatoare de căldură), atingând un cuantum de realizare de 62%.

Valoarea contractului de execuție este de 8.157.825,64 lei cu TVA, iar executantul lucrărilor este asocierea formată din S.C. CONPILA SRL – lider de asociere și S.C. INSELMA SRL- asociat, termenul de finalizare a contractului de lucrări fiind octombrie 2021.

Tot în această vară au demarat și lucrările de reabilitare termică a fațadelor interioare și exterioare aferente Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, situat pe str. Aluminei nr. 88, unde funcționează clasele primare și de gimnaziu.  Aici lucrările sunt realizate de către SC Eurociv Cons SRL, prețul contractului fiind de 6.823.878,20 lei fără TVA. Amplasamentul a fost predat constructorului la data de 18.05.2020, durata contractului fiind de 18 luni.

Ne găsești și pe Google News