S-a semnat contractul pentru reabilitarea termica in Oradea – etapa a III-a. La final, Oradea va fi singurul oras din Romania cu reteaua termica complet reabilitata
Stiri Oradea

S-a semnat contractul pentru reabilitarea termica in Oradea – etapa a III-a. La final, Oradea va fi singurul oras din Romania cu reteaua termica complet reabilitata

chilipirul-zilei.ro/

S-a  semnat contractul pentru reabilitarea sistemului de termoficare – etapa III. Acesta a fost încheiat între Municipiul Oradea și asocierea formată din IGNA CONSTRUCT SRL – lider de asociere, AVRIL SRL – asociat 1, CRITO PROD SRL – asociat 2 și MECATRON SRL – asociat 3.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa III”, LOT I Rețele și mini-puncte termice.

Valoarea totală a acestui contract este de 108.033.148,73 lei (fără TVA).

Reabilitarea reţelelor termice, cu prioritate a celor identificate ca având pierderi energetice importante, va contribui cu siguranță la reducerea pierderilor în reţele, scăderea consumului de combustibili, creşterea eficienţei energetice și reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă”, a precizat primarul Florin Birta.

decathlon.ro

Acest proiect este practic complementar proiectelor anterioare, respectiv:

  • – „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa I” finanțat în cadrul POS Mediu 2007-2013.
  • – „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II”, proiect care a fost finanțat în cadrul POIM 2014 – 2020, Axa 7, Obiectiv Specific 7.1.

Sursa de finanţare o reprezintă Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa 7 „Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate” – program dedicat ce vizează continuarea lucrărilor de reabilitare propuse în Master Planurile sistemelor de încălzire centralizată din municipiile: Bacău, Botoşani, Focşani, Iaşi, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Timişoara.

În continuarea celor două etape anterioare, etapa a III-a va definitiva reabilitarea rețelei de transport și va consolida reabilitarea și modernizarea SACET Oradea prin reabilitarea de puncte termice și rețele de distribuție, iar acolo unde este posibil, tehnic și fezabil economic, renunțarea la punctele termice mari, de cvartal și înlocuirea acestora cu minipuncte termice, la nivel de condominiu.

Asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă – 98% (85% FEDR+ 13% buget de stat) și  2% din bugetul local.

Proiectul propune reabilitarea unor tronsoane din rețele termice primare și secundare, precum și puncte termice aferente sistemului centralizat de alimentare cu căldură din Oradea. Vor fi reabilitați 46,2 km de conducte din rețeaua termică primară și 2,6 km conducte din rețelele de termoficare primară ce înlocuiesc rețeaua secundară, 39 de minipuncte termice și rețele de termoficare secundare în lungime de 1,10 km de traseu