S-a semnat contractul de finantare pentru reabilitarea termica a Liceului Onisifor Ghibu din Oradea
Stiri Oradea

S-a semnat contractul de finantare pentru reabilitarea termica a Liceului Onisifor Ghibu din Oradea

Azi, 17 mai 2018, a fost semnat contractul de finanțare având ca obiect reabilitarea termică a celor două corpuri de clădire ale Liceului Teoretic Onisifor Ghibu din Oradea, informeaza administratia oradeana.

Primăria Oradea a depus cererea de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuințelor”, Operațiunea B ”Clădiri publice”.

Din valoarea totală a contractului de finanțare de 3.565.974,07 euro cu TVA, 3.564.930,86 euro este valoarea eligibilă iar 1.043,21 euro reprezintă contribuția beneficiarului la cheltuielile neeligibile.

Valoarea totală eligibilă este de 3.564.930,86 euro, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este în cuantum de 3.494.739,12 euro, iar contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de 2%, respectiv de 71.298,62 euro.

Durata de implementare a proiectului este de 32 luni de la data semnării contractului de finanțare, la care se adaugă și perioada de desfășurare a activităților proiectului, înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: eficientizarea din punct de vedere energetic (reabilitare termică) a celor două corpuri de clădire ale Liceului Teoretic Onisifor Ghibu Oradea, reducerea consumului anual de energie primară cu 50% pentru ambele clădiri faţă de consumul iniţial, dar și scăderea estimată a emisiilor gazelor cu efect de seră.

Intervențiile propuse în cadrul proiectului sunt: reabilitarea termică a anvelopelor clădirilor, reabilitarea sistemului de instalații de încălzire și ventilație, reabilitarea sistemului de instalații sanitare, reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică și iluminat, precum și unele lucrări conexe de reparații și refaceri.

loading...