S-a semnat contractul de finanțare pentru construirea noii Grădinițe nr. 51
Stiri Oradea

S-a semnat contractul de finanțare pentru construirea noii Grădinițe nr. 51

Săptămâna trecută a fost semnat contractul de finanţare pentru investiţia “Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreșcolară şi preșcolară în municipiul Oradea”.

Cererea de finanţare a fost depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt creșterea calității infrastructurii și dotarea corespunzătoare a grădiniței, îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite, asigurarea accesului la educație de calitate pentru copiii din zona marginalizată Gutenberg.

Valoarea totală a contractului este de 3.596.281,75 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 2.149.732,19 lei (inclusiv TVA), iar valoarea totală neeligibilă este de 1.446.549,56 lei.

Durata de realizare a lucrărilor este de 24 de luni.

Actuala clădire a Grădiniței nr. 51 nu corespunde activităților educaționale

Grădinița cu program prelungit nr. 51 face parte din structura Școlii Gimnaziale ,,Ioan Slavici” din Oradea.

În prezent, actuala clădire a Grădiniței cu program prelungit nr. 51 nu corespunde din punct de vedere a normelor actuale igienico-sanitare, respectiv nu are autorizație sanitară de funcționare, în ultimii ani funcționând cu autorizaţie temporară; nu are cabinet medical avizat; instalaţia electrică, instalaţiile sanitare, mobilierul și podelele sunt foarte deteriorate. Totodată, grădiniţa funcționează într-un spaţiu impropriu, sub limita de suprafață reglementată prin normativele în vigoare, în plus persoanele cu dizabilităţi nu beneficiază de o intrare corespunzătoare în incintă.

Clădirea actualei grădinițe cu acces de pe strada Delfinului este improprie activității educative a copiilor preșcolari, ceea ce a condus în timp la transferul unor copii la alte grădinițe din municipiu, în funcție de locurile disponibile la acele unități.

După repetate reparații capitale la un imobil vechi de aproximativ 80 de ani, urmate de recompartimentări, este necesară construirea unei noi clădiri, cu o capacitate de 60 de locuri, lângă amplasamentul existent, la standarde impuse de legislaţia în vigoare.

Noua grădiniță va deservi populația unuia dintre cele mai aglomerate cartiere

Grădinița va deservi copii cu vârsta preșcolară (3-6 ani) proveniți din familiile cu domiciliul în Cartierul Tineretului, Tokai – zona Gutenberg și comunele estice ale Zonei Metropolitane Oradea. Clădirea este situată în Zona urbană marginalizată Gutenberg. Tendința actuală este de revenire în sfera ocupațională a părintelui supraveghetor al minorului, încurajată de dinamica pieței locurilor de muncă și de multiplele posibilități de angajare din parcurile industriale din oraș.

În municipiul Oradea s-au construit doar grădinițe și creșe private de mici dimensiuni care nu fac față cererii constante.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 51 este furnizor de servicii educaţionale preșcolare pentru populația unuia dintre cele mai aglomerate cartiere ale municipiului Oradea. Conform datelor primite de la Grădinița cu program prelungit nr. 51, momentan nu există cereri suplimentare față de oferta educațională de 75 locuri (25 locuri grupa mică, 25 locuri grupa mijlocie, 25 locuri grupa mare în 3 săli de clasă). Grădinița are înscriși 65 copii, dar în condițiile construirii noii grădinițe, care să corespundă din toate punctele de vedere (aviz sanitar, al dotărilor, aviz cabinet medical, spațiu de joacă), cu siguranță vor fi mai multe solicitări ale părinților din această zonă, care momentan și-au înscris copiii la alte grădinițe sau i-au transferat, fiind nemulțumiți de condițiile existente. De asemenea, cartierul în care este amplasată grădinița are perspectivă de dezvoltare demografică, fiind un cartier cu populaţie tânără. Datele statistice arată că numărul de copii înscriși în grădiniță a scăzut în ultimii ani, lucrul cauzat de trecerea grupei mari de la grădiniță la școală cu titlul de clasă pregătitoare, precum și de condițiile inadecvate oferite de grădiniță.

În imediata vecinătate a Şcolii Ioan Slavici se va construi și Centrul de zi pentru copiii proveniți din comunitățile marginalizate, obiectiv de investiţie ce face parte din proiectul „Regenerare fizică, economică si socială a comunităţii defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea”, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Proiectul se află în faza organizării de șantier și începerii lucrărilor, executantul fiind Asocierea formată din S.C ABED NEGO COM S.R.L si S.C Novartis SRL.

 

loading...