Regulamentul Local de Urbanism a fost modificat pentru a veni în sprijinul cetățenilor și al specialiștilor
Stiri Oradea

Regulamentul Local de Urbanism a fost modificat pentru a veni în sprijinul cetățenilor și al specialiștilor

În ședința Consiliului Local al Municipiului Oradea de miercuri, 31.03.2021, s-a aprobat modificarea Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General (PUG) aprobat cu HCL nr. 501/2016.

Ca urmare a concluziilor din perioada de monitorizare și aplicare a prevederilor acestuia, așa cum se menționează în normele metodologice de aplicare a Legii nr 350/2001, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 233/2016, la art. 32 s-au constatat anumite disfuncționalități și neconcordanțe care au condus la necesitatea actualizării Regulamentului Local de Urbanism.

În perioada de monitorizare a Planului Urbanistic General au fost înregistrate mai multe sesizări și reclamații privind inadvertențe și reglementări excesive prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG, soldate cu un număr de 31 de procese civile împotriva HCL nr. 501/2016.

Au fost situații nefirești, în care, pentru aceste terenuri trecute în PUG la categoria ALV (vii, livezi) aflate pe o stradă cu case, cu toate utilitățile necesare realizate (apă, canalizare, inclusiv asfalt), municipalitatea nu a putut să emită autorizație de construcție la cererea deținătorilor. Acest lucru a creat necesitatea de a se face modificări  regulamentului, pentru a permite proprietarilor unor astfel de terenuri să construiască “, a precizat primarul Florin Birta.

Scopul modificării acestui regulament este până la urmă acela de a veni în sprijinul cetățenilor și al specialiștilor“, a completat arhitectul-şef al Primăriei Oradea, Radu Fortiș.

Categoria de teren ALV se referă la zona  terenurilor agricole situate în intravilan -livezi şi vii.

Potrivit Instituției Arhitectului Șef, Avizul Ministerului Dezvoltării nr. 7/2016 referitor la documentația „Plan Urbanistic general al municipiului Oradea, județul Bihor” își păstrează valabilitatea deoarece, prin revizuirea Regulamentului Local de Urbanism, s-au corectat îndreptările de eroare materială identificate în RLU aferent PUG Oradea aprobat.

Aceste modificări ale Regulamentului Local de Urbanism au fost considerate pertinente de către toți ceilalți 26 de avizatori ai PUG și RLU, avizând favorabil fiecare dintre ei atât îndreptarea erorilor cât și preluarea modificărilor legislative.

În acest fel s-au îndreptat erorile cu privire la:

  • Corelarea și adaptarea regulamentelor în funcție de tipologia funcțională și geomorfologică de țesut urban.
  • Procedurile necesare pentru reîncadrarea terenurilor construibile situate în mod eronat în UTR ALV.
  • Includerea în partea introductivă și în cadrul RLU a reglementărilor solicitate prin avizele PUG de către MAPN și SRI.
  • Corelarea reglementărilor cu modificările aduse de OMS 119/2014 și modificările ulterioare.
  • Adaptarea RLU la modificarea legislației naționale solicitate de avizatori în procesul de reavizare.
PROIECT DE HOTARAREpct. 88