Referendum 2018 in judetul Bihor. Unde, cand si cum se poate vota la referendum
Informatii utile

Referendum 2018 in judetul Bihor. Unde, cand si cum se poate vota la referendum

noriel.ro
În conformitate cu prevederile HG nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, Instituția Prefectului Județului Bihor vă aduce la cunoștință următoarele:

          A fost emis Ordinul Prefectului Judeţului Bihor nr. 268 / 20.09.2018 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Bihor pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Au fost asigurate sediul şi dotarea tehnico-materială a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 5 Bihor care funcţionează în sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor în sala 3.

  • Preşedinte B.E.J. a fost desemnat judecător Crișan Florina Iuliana.
  • Datele de contact ale B.E.J. Bihor sunt:
  •           Adresa: Parcul Traian nr. 5, Oradea – cam.3
  •           Telefon: 0040-259-470.064, 0040-259-470.065; 
  •           Fax: 0040-259-470.066
  •           email: bejbihor@bec.ro  

          La toate cele 650 de secții de votare sunt înscriși 503.106 de alegători. Lista cu președinții secțiilor de votare și publicațiile cu sediile și delimitările secțiilor de votare pot fi consultate, de asemenea, pe site-ul Instituției Prefectului Județul Bihor la rubrica «Despre Instituție», «Alte activități», ”Referendum 6-7 octombrie 2018”.

decathlon.ro
CÂND ARE LOC REFERENDUMUL?

Cetățenii sunt chemați să își exprime voința prin vot, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, după cum urmează:

  • în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7.00 și 21.00;
  • în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7.00 și 21.00.

Cetățenii care participă la referendumul național au dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”; Legea de revizuire a Constutiției României fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 798/18.09.2018.

UNDE SE POATE VOTA LA REFERENDUM?

Cetățenii vor vota la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente. Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, vor fi aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă.

Cetățeanul care, în ziua referendumului național, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate.

CITESTE SIPrimaria Oradea anunta modificari la unele sectii de votare

Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menționate mai sus.

CUM SE VOTEAZĂ LA REFERENDUM ?

Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani în data de 7 octombrie nu vor putea vota în prima zi de referendum.

Accesul participanților la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secției de votare actul de identitate sau adeverința care ține loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară va înmâna participantului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea “Votat”.

Participantul la referendum își va exprima voința în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ștampila “Votat” numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opțiunii sale.

După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ștampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.

Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui biroului electoral al secției de votare.

Președintele poate să ia măsuri ca staționarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

Prezența oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă!

Participantul la referendum care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.

Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea celor aflați în această situație sau la cererea organelor de conducere ale instituțiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se află internați, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea.