Reabilitarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Oradea se va face cu fonduri europene.
Stiri Oradea

Reabilitarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Oradea se va face cu fonduri europene.

Primăria Oradea a depus spre finanțare proiectul care vizează „Reabilitarea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, corp A+B+C și amenajări exterioare”, prin Programul Operațional Regional 2021-2027, Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul. Valoarea proiectului este de 100.485.838,77 lei, din care aproape jumătate constituie contribuția Primăriei Oradea. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligențe a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de învățământ din municipiul Oradea.

Obiectivului Specific RSO 2.1: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR), Acțiunea b) Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu. Investiția propusă va contribui la îndeplinirea țintelor naționale și respectarea prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor – actualizată, precum și cu prevederile Strategiei Energetice a României pentru perioada 2022-2030.

Rezultate așteptate

 • Scăderea consumului anual de energie pentru încălzire cu 87,51%.
 • Procentul (%) de energie primară din surse regenerabile, din total energie primară, după renovare va fi de 45,39%.
 • Scăderea nivelului specific al gazelor cu efect de seră cu 95,44%.

Măsuri propuse

Măsuri de eficientizare energetică recomandată asupra anvelopei clădirii:

 • Sporirea rezistenței termice a pereților verticali exteriori: folosirea de tencuieli interioare driscuite la pereți din zidărie de cărămidă, cu mortar termoizolant, grosimea de 4 cm, pe bază de var hidraulic natural, la pereții exteriori dinspre interior și 4 cm grosime la exterior;
 • Izolarea în interior a pereților exteriori din dreptul radiatoarelor (unde grosimea peretelui este mai mică) cu polistiren expandat 10 cm grosime;
 • Izolarea termică a pereților spre pod a zidurilor cu plăci termoizolante cu grosimea de 10 cm;
 • Sporirea rezistentei termice a plăcii pe sol de la parter. Peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare cu polistiren expandat;
 • Sporirea rezistenței termice a terasei – planșeului spre pod (la etajul 2) la corp școală și sală festivă peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolare termică cu saltele din vată minerală bazaltică cu grosimea  ˃ 15cm.
 • Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn și metal aferentă spațiilor, cu tâmplărie eficientă energetic care să corespundă tipului de clădire și condițiilor de arhitectură impuse de situația clădirii – se vor înlocui toate ferestrele exterioare cu o tâmplărie nouă din lemn stratificat pentru stoparea deformărilor în timp a structurii și sticla termopan.

Măsuri de eficientizare energetică recomandată asupra instalațiilor interioare a clădirii

 • Înlocuirea radiatoarelor din fontă învechite cu radiatoare noi pe coridoare și subsol;
 • Încălzire/răcire în pardoseala în sălile de clasă, laboratoare și cancelarii;
 • Montarea robineților cu termostat antivandalism (se blochează la poziția dorită ca să nu umble elevii la ele) pe racordul corpurilor de încălzire;
 • Echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, rețelei de distribuție în general;
 • Montarea unui sistem BMS care să permită reglarea temperaturilor în funcție de orar și necesar, pe 20 zone distincte + sală festivă;
 • Implementarea unui sistem de asigurare a apei calde de consum la grupurile sanitare cu o temperatură care să nu depășească 40C;
 • Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescență, tuburilor fluorescente cu neon;  
 • Implementarea unui sistem de urmărire și control al nivelului de iluminare în fiecare sală – încăpere în funcție de necesitate și gradul de iluminare naturală asigurat de ferestrele existente.

Măsuri de eficientizare energetică recomandată pentru reducerea energiei primare necesare asigurării condițiilor de utilizare a clădirii și de reducere a nivelului de gaze cu efect de seră (CO2)

 • Montarea de pompe de căldură sol-apă pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire asistate (susținute) pentru perioada de timp friguros de sistemul de termoficare actual;
 • Utilizarea/ folosirea reversibilă a pompelor de căldură pentru încălzire și pentru răcirea – climatizarea spațiilor – săli de clasă.

Intervenții în vederea reabilitării, restaurării obiectivului de patrimoniu, valorificării superioare a patrimoniului construit, refacerii și punerii în valoare a elementelor arhitecturale valoroase ale clădirii:

 • Reabilitarea fațadelor prin restaurarea tuturor elementelor decorative originale: ancadramente, solbancuri, profile, brâuri, asize și alte decorații parietale, precum și refacerea unor ancadramente, brâuri, etc. care în timp au fost „curățate” de pe fațade.
 • Desfacerea și refacerea tencuielilor degradate de pe fațade, desfacerea finisajelor parazitare.
 • Revopsirea fațadelor în culorile rezultate în urma cercetării de parament efectuate la faza de proiectare, ținând cont și de etapele diferite de realizare a ansamblului.
 • Reparații curente la șarpanta clădirii și completarea elementelor de învelitoare lipsă sau deteriorată.
 • Reabilitarea spațiilor interioare: desfacerea finisajelor interioare parazitare: pardoseli, lambriuri, tencuieli, înlocuirea tâmplăriei interioare, inclusiv a glafurilor, căptușelilor.
 • Desfacerea și refacerea unor compartimentări pentru asigurarea funcționalității corecte a clădirii.
 • Refacerea și redimensionarea grupurilor sanitare pentru asigurarea necesarului conform normativelor în vigoare.
 • Păstrarea și repararea pardoselilor originale valoroase: treptele din marmură roșie, pardoselile decorative din mozaic turnat pe loc sau dale de mozaic (terrazzo), pardoselile decorative din plăci naturale de argilă arsă.
 • Restaurarea tâmplăriei originale păstrate în clădire.
 • Desfacerea ușilor din lemn nereparabile, nepotrivite sau din pvc și executarea ușilor din lemn interioare – conform modelelor existente originale și tablourilor de tâmplărie aferente fiecărui tronson.
 • Desfacerea ferestrelor din lemn nereparabile, nepotrivite sau din pvc și executarea de ferestre simple din lemn, cu geam termopan, conform modelelor existente originale.
 • Restaurarea feroneriilor originale și completarea feroneriilor lipsă din fontă și fier forjat.
 • Refacerea porții baroce originale de acces în curtea fostei mănăstiri conform fotodocumentației.

Amenajarea celor 5 curți cu funcțiuni diferite, fiecare cu acces pietonal și carosabil.

Ne găsiți și pe Google News