Rata somajului in crestere in judetul Bihor, in luna mai 2023
Economic

Rata somajului in crestere in judetul Bihor, in luna mai 2023

La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 2.810 șomeri (din care 1.526 femei), rata șomajului fiind de 1,2% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,19 %, în această lună acest indicator a înregistrat o uşoară creştere cu 0,01 pp.Din totalul de 2.810 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.089 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.721 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.052  șomeri provin din mediul rural și 758 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

rata somaj mai 2023
rata somaj mai 2023

 

          Șomerii cu studii primare  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (30%) , urmat de cei cu studii gimnaziale (25,3%), iar 2% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 20% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 13,7% iar cei cu studii superioare reprezintă 9% 

          Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 17% persoane foarte greu ocupabile, 34% greu ocupabile, 42% mediu ocupabile, iar 7% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

Ne găsiți și pe Google News