Rata somajului in crestere in judetul Bihor, in luna mai 2022
Stiri Oradea

Rata somajului in crestere in judetul Bihor, in luna mai 2022

La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 2.892 șomeri (din care 1.522 femei), rata șomajului fiind de 1,09% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,06 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere nesemnificativa cu 0,03 pp.

Din totalul de 2.892 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.064 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.828 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.098  șomeri provin din mediul rural și 794 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

                                   

          Șomerii cu studii primare  au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (30%) , urmat de cei cu studii gimnaziale (23%), iar 3% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 20% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 13% iar cei cu studii superioare reprezintă 11% .

          Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 28% persoane foarte greu ocupabile, 25% greu ocupabile, 26% mediu ocupabile, iar 21% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

Ne găsiți și pe Google News