Raport de activitate al ASCO. Datorita masurilor implementate au scazut numarul de dosare sociale
Stiri Oradea

Raport de activitate al ASCO. Datorita masurilor implementate au scazut numarul de dosare sociale

Viceprimarul municipiului Oradea, dl. Florin Birta, în calitate de coordonator al Administrației Sociale Comunitare Oradea, împreună cu directorul general al instituției, dna. Arina Moș, au susținut azi, 25 ianuarie 2018, o conferință de presă, în care au prezentat raportul de activitate al instituţiei pe anul 2017.

În deschiderea conferinţei, directorul ASCO a mulţumit tuturor colegilor și colaboratorilor pentru sprijinul oferit  în vederea realizării obiectivelor propuse și a salutat prezența viceprimarului Florin Birta.

            ”În munca noastră omul este pe primul loc, în spatele fiecărui dosar instrumentat, decizie, hotărâre ori dispoziţie avem un destin, o poveste de viaţă mai puţin fericită. De aceea, pe lângă empatia pe care o manifestăm faţă de cei care ni se adresează, e important să fim discreţi. Să ajutăm în linişte. Viziunea instituţiei pe care o reprezint este aceea de a acorda beneficii sociale doar ca formă de sprijin pentru o perioadă scurtă, până la ieşirea din situaţia dificilă în care se află persoana sau familia. Rolul nostru este acela de a dezvolta servicii sociale prin care reintegrăm persoanele, atât profesional cât şi social, atunci când vorbim despre adulţi. Când ne raportăm la beneficiari – copii, dezvoltăm servicii care să îi sprijine pentru a nu abandona şcoala. Consider că doar prin educaţie oferim o şansă acestor copii.”, a precizat Arina Moș în cadrul conferinței.

            Aşa cum rezultă din situaţia comparativă, este evidentă scăderea semnificativă a numărului dosarelor de ajutor social, având în vedere faptul că s-a pus un mai mare accent pe munca în folosul comunităţii şi neparticiparea la muncă a dus la încetarea acordării ajutorului social, conform Legii nr.416/2001.

interlink.ro

            În decursul anului 2017, în dosarele de ajutor social, s-a regăsit un număr mai mare de copii, Administraţia Socială Comunitară Oradea sprijinind familiile cu mai mulţi copii.

            În ce priveşte cantina socială, beneficiu acordat din bugetul local, a scăzut numărul persoanelor beneficiare, datorită obligativităţii efectuării a 72 de ore în folosul comunităţii şi a obligativităţii de a-şi şcolariza copii.

            Comparativ cu sezonul rece 2015-2016, în anul 2017 s-au depus doar 1529 de solicitări privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, oamenii fiind descurajaţi de măsurile de recuperare a debitelor şi de anchetele sociale efectuate în teren, cu scopul verificării veridicităţii datelor înscrise în cerere şi a situaţiei din teren.

            În cadrul Serviciului Protecţia Copilului, numărul dosarelor privind alocaţia de susţinere a familiei a scăzut, deşi nu au intervenit modificări legislative, dosarele fiind mai bine instrumentate prin verificările bazelor de date ale instituţiilor statului şi verificări în teren.

            Tot în anul 2017, mamele au ales să se întoarcă la serviciu, beneficiind de un stimulent de inserţie, astfel încât numărul indemnizaţiilor pentru creşterea copilului a scăzut.

            Din luna aprilie 2017, a crescut cuantumul stimulentului de inserţie la 650 lei pe lună şi se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.

 În ceea ce privește eficientizarea Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe, pornind de la premisa că educația este procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane, având la bază principii și valori, ca de exemplu: educația continuă, fiecare copil fiind unic, cu nevoile lui particulare, fiecare act de îngrijire fiind un demers educativ, în anul 2017 a continuat programul ”Școala părinților”. În cadrul acestuia, un număr de 300 de părinţi ai copiilor de vârstă antepreşcolară, şi nu numai, au beneficiat, în cadrul întâlnirilor, de consiliere şi sprijin din partea specialiştilor,  pe diverse teme: neascultarea, anxietatea de separare, accesele de plans, adaptarea copiilor la creşă şi trecerea de la creşă la grădiniţă, alimentaţia sănătoasă.  Obiectivul principal a fost prezentarea principiilor cheie care îi vor ajuta pe părinți să înțeleagă mai bine nevoile copiilor și să dezvolte o relație de atașament cu copiii lor, într-o formă ușor de asimilat și într-un context suportiv.

Centrul de Îngrijire de Zi Oradea, serviciu care funcționează în structura Administrației Sociale Comunitare Oradea, începând cu luna septembrie 2017 şi-a restrâns activitatea oferind servicii doar copiilor de vârstă şcolară, astfel a găzduit în anul trecut un număr de 53 de copii din familii aflate în situație de risc social, dezorganizate, asistate social care au beneficiat de serviciile centrului, două mese pe zi, activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere și orientare școlară.

De serviciile oferite în cadrul Centrului de Reintegrare Socială – str.Vămii nr.34/A, în anul 2017, au beneficiat 87 de persoane, în decursul anului 4 beneficiari fiind reintegrați în familie. Centrul oferă servicii de asistență socială, servicii de cazare, alimentație adecvată, servicii de îngrijire personală, consiliere psihologică și juridică, asistență medicală și activități de socializare.

În perioada aprilie – iunie 2017, cu sprijinul voluntarilor, Administraţia Socială Comunitară Oradea a derulat programul pilot “Şcoală după şcoală”, care a venit în sprijinul familiilor cu o situaţie financiară precară din Centrele de Cazare Temporară nr.2 şi 3. În cadrul programului au fost implicaţi 21 de voluntari şi unui număr de 30 de copii li s-au asigurat activităţi de efectuare a temelor, meditaţii pentru cei care au susţinut examenul de capacitate şi o masă caldă pe zi. Pe perioada vacanţei s-au bucurat de o serie de activităţi, au confecţionat tablouri pe şerveţele, au pătruns în lumea magică a chimiei şi a experimentelor şi s-au desfătat cu bunătăţi gătite chiar de ei, in „atelierul de gătit”.

Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare din cadrul Serviciului Programe Sociale, a asigurat în anul 2017 asistenţa medicală preventivă si curativă pentru preşcolarii, elevii şi studenţii care frecventează cele 41 de grădiniţe, 36 de şcoli şi licee din municipiul Oradea şi facultăţile din cadrul Universităţii din Oradea.

În cadrul Adăpostului de Noapte de pe str.Gutenberg nr.8, au beneficiat de cazare un număr de 122 de persoane, din care14 s-au angajat iar 9 persoane s-au reintegrat social, mutându-se în chirie,datorită îndrumărilor și consilierii din partea personalului adăpostului. Au fost sprijiniţi în vederea întocmirii actelor de identitate 38 de persoane şi 42 au beneficiat de sprijin în vederea unui consult medical și obținerea medicației necesare.

La Centrele sociale cu destinaţie multifuncţională, Dignitas şi Candeo, 44 de persoane au beneficiat de servicii de cazare şi de consiliere psiho-socială individuală, 10 au părăsit centrele , fiind integrate socio-profesional.

ASCO a derulat anul trecut, alături de cele menționate mai sus, şi alte programe: organizarea Zilei Persoanelor Vârstnice, în cadrul căreia s-a pregătit o masă festivă  unui număr de 70 de vârstnici, în cadrul acțiunii „Prânzul pe roți pentru oamenii străzii”, în perioada decembrie 2016 – martie 2017, au fost distribuite 2576 de porții de hrană caldă și ceai persoanelor fără adăpost. Programul “ACCES-OR”, serviciu gratuit de transport accesibilizat pentru persoanele cu dizabilităţi din municipiul Oradea, a asigurat transportul unui număr de 16 beneficiari. Gala Voluntariatului în domeniul asistenţei sociale, la a V-a ediţie, a adunat, în 1 martie 2017, 100 de persoane, voluntari în domeniul social, pentru a le recunoaşte contribuţia la creşterea calităţii vieţii orădenilor şi pentru a le evidenţia sprijinul oferit comunităţii din care fac parte.

Două dintre obiectivele majore ale Administrației Sociale Comunitare Oradea pentru anul 2018 sunt dezvoltarea unui centru social rezidențial pentru persoane adulte şi înfiinţarea unui centru de zi pentru copii în zona Velenţa. Totodată vom continua să depunem toată diligența pentru creșterea calității serviciilor sociale care va determina creșterea gradului de independență a beneficiarilor, pentru creșterea numărului de locuri şi a calității serviciilor sociale acordate persoanelor fără adăpost cazate în Adăpostul de noapte, dorim accesarea fondurilor europene în vederea extinderii creşelor din municipiul Oradea, și nu în ultimul rând perfecţionarea continuă a personalului în vederea îmbunătăţirii standardelor ce conduc la realizarea viziunii instituţiei„, a declarat Arina Moș în cadrul conferinței.

Viceprimarul Florin Birta, la  finalul conferinței a precizat: ” Atât ASCO cât şi administraţia locală pune un accent foarte mare pe reintegrarea socială a persoanelor, încurajăm doar acolo unde există o nevoie reală. O felicit pe d-na Arina Moș şi pe colegii dânsei pentru tot ceea ce fac. Munca care se desfășoară aici este o muncă grea, dar sunt convins că mulțumirea este pe măsură, mai ales când proiectele sunt duse la bun sfârșit. Vreau să precizez că am găsit și vom găsi în continuare resursele necesare pentru a sprijini serviciile și programele sociale ale comunității. Vă doresc mult succes în continuare și vă asigur de tot sprijinul în vederea dezvoltării unor noi servicii în comunitate”.

Ne găsești și pe Google News