Raport – DASO alaturi de oradeni si in 2023
Stiri Oradea

Raport – DASO alaturi de oradeni si in 2023

Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea (DASO), dna Anca Grama, împreună cu viceprimarul Antonia Nica, coordonator al instituției, au susținut in data de 8 februarie 2024, o conferință de presă, în care au prezentat raportul de activitate al instituţiei pe anul trecut. 

„Ne aflăm azi la un alt moment de bilanț și de raport public, de această dată al DAS Oradea, structură care și pe parcursul anului 2023 am avut onoarea de a o coordona, evident beneficiind de munca și suportul esențial al colectivului condus de către d-na director Anca Grama. Doresc să le mulțumesc pe această cale pentru tot ceea ce au făcut pentru categoriile de persoane vulnerabile și cele aflate în diverse nevoi din orașul nostru. În linii mari și generale, pentru că în detalii va intra d-na director, anul 2023 a fost un an în care traiectul spre normalitate s-a menținut. Pandemia e deja la o distanță considerabilă, situația ucrainenilor s-a așezat oarecum și cel puțin până acum, țara noastră s-a bucurat de pace, încercuită fiind însă de războaie și frământări. Normalitatea pentru că o structură precum ceea a DAS Oradea înseamnă totuși o muncă atentă constantă, veghetoare și direct intervenientă în viața semenilor, care se află în situații de viață grele, câteodată de a dreptul disperate și mai înseamnă și oferirea de suport concret și de ce nu, chiar și de speranță. Din nou colectivul DASO și-a realizat munca foarte bine, iar practica a dovedit că analizele dumnealor au fost realiste și întemeiate, proba fiind încadrarea precisă în bugetul aprobat pentru anul 2023, un buget total executat în valoare de 68.523.047 Ron. Colegii au fost atenți, au fost chivernisiți, dar nu au lăsat oamenii în nevoie, fără ajutor și suport, respectând desigur, dispozițiile legale din domeniu. Pe un asemenea fundal dacă alte surprize nu vor apărea, DASO este pregătită și pentru anul 2024, în care  deja am intrat nu numai pentru o consolidare a normalității, sperăm noi, cât mai puțini semeni aflați în suferințe și nevoi apăsătoare, ci și pentru o normalitate cu speranță, așa cum în finalul prezentării domniei sale, d-na director Anca Grama vă va arăta.” a precizat  viceprimarul municipiului Oradea, dna Antonia Nica.

Detalii legate de activitatea DASO au fost prezentate de către directorul executiv al instituției, dna Anca Grama.

„Anul 2023 a fost unul plin de provocări, am încercat să găsim soluții pentru fiecare cetățean care s-a adresat instituției noastre, în colaborare desigur, cu alte instituții și cu ONG-urile din domeniul social, și vreau să le mulțumesc pe această cale. Le mulțumesc totodată colegilor din primărie și în primul rând colegilor mei din instituție, pe care îi apreciez pentru că munca și activitatea în teren o duc dânșii și credeți-mă că noi ne implicăm în fiecare caz în parte.  Încercăm să găsim soluții, pot să vă spun că a fost un an greu, că am văzut foarte multe cazuri grele, persoane care astăzi aveau mult și mâine au pierdut tot, și noi vedem asta cel mai bine.  Deși noi suntem ”o mână de oameni”, reușim să acoperim o parte din nevoile comunității. Așa cum am spus-o de fiecare dată, statul nu va reuși să rezolve toate problemele comunității, de aceea este  nevoie în continuare de colaborarea între instituții, între noi și ONG-urile care activează în comunitate și inclusiv persoane fizice, pentru că fiecare dintre noi ne putem implica mai mult. Vom continua să facem asta și în anul 2024, și avem în vedere să dezvoltăm și mai multe programe sociale pentru comunitate.” a precizat directorul DASO, d-na Anca Grama în cadrul conferinței.

În decursul anului 2023, prin Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială s-au depus un număr de 22988 de solicitări, în creștere față de anul 2022, cu aproximativ 8000 de petiții. Au fost oferite informații cetățenilor, aproximativ 19.000 de apeluri telefonice. Au fost consiliate la sediul instituției (fără a se înregistra solicitări scrise) aprox. 13.200 persoane și au fost consiliați, în limba engleză, aproximativ 1200 de cetățeni ucraineni.

În ceea ce privește beneficiile acordate de către DASO în anul 2023, în baza Legii 416/2001, numărul mediu lunar de dosare de ajutor social a scăzut comparativ cu anul 2022, fiind în plată 120 și 217 persoane beneficiare. Lunar un număr mediu de 31 de persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social au fost propuse pentru efectuarea unor acțiuni sau lucrări de interes local, iar 112 solicitări au fost aprobate pentru a primi ajutor de urgență, suma totală fiind de 150.000 lei. Lunar, 71 de persoane au beneficiat în anul 2023 de cantină socială, dintre care 22 de persoane au fost propuse pentru efectuarea unor acțiuni sau lucrări de interes local. 

De asemenea, în cadrul proiectului „Nu munceşti, nu primeşti”, derulat de către DAS Oradea, începând cu anul 2018, angajaţii DASO au continuat și în anul care a trecut să monitorizeze zilnic efectuarea activităţilor de menţinere a curăţeniei în zona blocurilor din str. Voltaire şi străzile adiacente, de către beneficiarii de ajutor social şi cantină, care au obligativitatea efectuării unui anumit număr de ore în folosul comunităţii, în acest sens efectuând 220 de deplasări.

Din 1 ianuarie până în 31 decembrie 2023 s-au depus 1450 solicitări de ajutor de încălzire, în scădere față de anul 2022.

În ceea ce privește alte beneficii acordate de către DASO în anul 2023, s-a realizat plata salariului pentru 270 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și au fost plătite 1760 de indemnizații lunare.

Telefonul Verde

În cadrul serviciului de consiliere psihologică gratuită și sprijin pentru părinți și copii – Telefonul Verde – au avut loc 394 de ședințe de consiliere individuale și 12 ședințe de consiliere familială, beneficiarii serviciilor oferite fiind copii, părinți, persoane vârstnice și persoane aflate în dificultate.

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

În cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), Direcția de Asistență Socială Oradea a distribuit beneficiarilor eligibili un număr de 1085 de pachete constând în pachete de alimente – tranșa VI.

Creșa Oradea – devenită instituție de învățământ cu personalitate juridică din anul 2022, are în structura sa un număr de 15 creșe, care funcționează cu program de zi, în anul școlar 2023-2024 fiind înscriși 903 copii.

Programul ABC pentru mămici şi tătici, a continuat și în anul trecut, cu sprijinul specialiștilor din domeniul medical, psihologic, al nutriției, fiind un program care vine în sprijinul părinților ai căror copii frecventează creșele. Au fost organizate 3 întâlniri tematice cu părinții şi specialişti din diverse domenii, în cadrul acestora dezbătându-se probleme de actualitate cu care se confruntă părinții. De asemenea, în 25 mai 2023 am organizat pentru prima dată, ”Ziua Porților Deschise”, la care părinții au avut ocazia de a vizita creșele înainte de a lua decizia referitoare la creșa pe care au solicitat-o.

Campania ”Singuri acasă – ai grijă de copiii tăi oriunde te afli!”

În cadrul Campaniei „Singuri acasă – ai grijă de copiii tăi oriunde te afli!”, campanie inițiată de către Direcţia de Asistenţă Socială Oradea încă din anul 2014, am avut în monitorizare copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, cărora le-am oferit, ca în fiecare an, și în această vara o zi de vacanță plină de surprize, la Centrul de Echitație Povești Scrise de Cai, în Săcădat.

Campania „Iluzia Fericirii – Ai grijă de tine”

Alături de partenerii noştri, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Oradea și Inspectoratul Școlar Județean Bihor, am continuat și în 2023 , campania de informare și prevenție în școlile din Oradea „Iluzia Fericirii – Ai grijă de tine”, în vederea informării și conștientizării cu privire la efectele și riscurile consumului de droguri, de promovare a modalităților de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos și acces la consiliere psihologică gratuită la nevoie, campanie care se va desfășura pe tot parcursul anului școlar 2023-2024. În anul 2023, în cadrul acestui proiect au participat peste 400 de elevi de la diferite școli, colegii și licee din Oradea.

Programul gratuit de suport psihologic și educațional ”Agenda familiei”

Inițiat în luna aprilie 2023, programul se adresează părinților care îți doresc o relație mai bună cu copiii lor, pe parcursul anului având loc 4 întâlniri la care au participat aproximativ 200 de persoane, dezbătându-se subiecte cum ar fi parentingul dintr-o perspectivă psihologică, aspecte juridice ce vizează copiii, gestionarea unor situații intervenite ca urmare a divorțului părinților, absenteismul școlar, precum și educație financiară.

Programul de meditații gratuite la limba engleză, program desfășurat în parteneriat cu Centrul de limbi străine Babel School, în cadrul căruia săptămânal, un număr de 47 de copii primesc meditații gratuite la limba engleză. Cursurile au loc la Centrul Social Multifuncțional ”Rogerius II”.

Centrul de Îngrijire de Zi Oradea, cu o capacitate de 65 de locuri, vine în ajutorul copiilor proveniți din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, prin oferirea de servicii sociale care constau în: îngrijire pe timpul zilei, acordarea a două mese pe zi, activităţi de tip after-school, educaţie, recreere, socializare, activităţi privind dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi orientare şcolară. Activitățile desfășurate aici cu copiii au fost diverse, sărbătorirea Zilei Mondiale a Sănătății, Ziua educației, Ziua Mondială a Inimii, precum și o serie de vizite, la Grădina Palatului Baroc, la Palatul Vulturul Negru, etc.

Centrul de Zi pentru Copii – Calea Clujului , nr. 188

Primăria Oradea, cu sprijinul fondurilor europene, a finalizat în anul 2023 construcția noului Centru de Zi de pe Calea Clujului, cu o capacitate de 60 de locuri, pentru copiii proveniți din comunități marginalizate, cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani. Copiii din comunitatea marginalizată Gutenberg vor avea la dispoziție un spațiu unde se vor desfășura activități educative, culturale, sportive și recreative, unde vor lua o masă caldă, menite să diminueze abandonul școlar, precum și să îmbunătățească nivelul de trai în rândul acestora.

 În anul 2023 s-au mai achiziționat încă două containere care s-au amplasat în incinta Adăpostului de noapte, în total, în prezent fiind 22 de containere. Au fost cazați în anul 2023, un număr de 146 de persoane, în scădere față de anul 2022, care au primit consiliere psiho-socială şi de grup, sprijin şi suport în vederea depăşirii situaţiei de vulnerabilitate iar 64 de persoane au beneficiat de serviciile acordate în cadrul Centrului Comunitar Gutenberg; 38 de persoane au fost îndrumate şi ajutate în vederea obţinerii actelor de identitate, internării în instituţii de asistenţă socială sau de sănătate. Au fost sprijinite 10 persoane pentru internarea în cămine pentru vârstnici.

La Centrul Social Dignitas, 19 persoane au beneficiat de servicii de cazare şi de consiliere psiho-socială individuală, 13 persoane fiind sprijinite în vederea reangajării, 5 tineri beneficiind de sprijin în clarificarea situației juridice.

Centrele sociale multifuncționale din cartierele orădene organizează activități de petrecere a timpului liber, socializare, precum și organizarea de evenimente tematice, cu sprijinul colaboratorilor noștri.

Pe parcursul anului trecut, cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea, s-au efectuat lucrări de reparații, renovare și dotare cu copiatoare și mobilier.

În semn de apreciere pentru seniorii din comunitate, în scopul stimulării comunicării la orice vârstă și readucerii persoanelor de vârsta a treia în viața socială activă, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea a organizat, ca în fiecare an, Ziua Internațională a persoanelor vârstnice, într-o locație selectă, Casa Frențiu, cu sprijinul colaboratorului nostru, d-l părinte Olimpiu Todoran.

Criza refugiaților din Ucraina

În anul 2023, au fost depuse un număr de aproximativ 153 de solicitări lunare de la cetățeni refugiați din Ucraina care au solicitat sume de bani pentru cazare și hrană.

Au fost primite 150 de apeluri la numerele de telefon puse la dispoziție pentru refugiați, acordându-li-se sprijin în căutarea unui medic de familie, a unităților de învățământ și îndrumare în vederea obținerii decontării cheltuielilor cu hrana și cazarea.

Cabinetele medicale școlare 

Personalul medical  școlar   a asigurat în anul 2023, asistenţa medicală preventivă și curativă pentru preşcolarii, elevii şi studenţii care frecventează unitățile de învățământ din Oradea (aprox. 900 antepreşcolari, 5.900 de preșcolari, 29.000 de elevi și 17.841 de studenți).

Un nou cabinet stomatologic a fost finalizat și dotat în anul 2023 la Colegiul Național Emanuil Gojdu, urmând ca în acest an să fie dat în folosință. Alături de celelalte 3 cabinete medicale școlare stomatologice, de la Liceul Onisifor Ghibu, Colegiul National Mihai Eminescu și Liceul Aurel Lazăr, vor deservi toți elevii care frecventează școlile din municipiul Oradea.

Campania de Screening pentru depistarea cancerului de col uterin

În colaborare cu Institutul Oncologic Cluj Napoca și Spitalul Pelican, timp de două zile, în luna iulie, Direcția de Asistență Socială Oradea a fost gazda unei caravane mobile de screening gratuit pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, peste 250 de persoane alegând să se testeze gratuit pentru HPV și Babeș Papanicolau.

Activități de promovare a serviciilor sociale din municipiul Oradea și a produselor realizate de către beneficiari.

Devenită tradiție, în cadrul FestiFall Oradea, cu sprijinul municipalității și a APTOR, DASO a organizat Târgul de promovare a serviciilor sociale acordate persoanelor vulnerabile din municipiu, la care au participat reprezentanți ai 10 asociații și fundații de pe raza municipiului Oradea care au expus produsele confecționate de către beneficiarii lor. DASO are încheiate 16 acorduri de parteneriat cu organizații neguvernamentale din domeniul social care activează pe raza municipiului Oradea.

Tot în anul care a trecut DASO a organizat Gala Voluntarului în Domeniul Social, eveniment la care au participat 100 de persoane, voluntari și reprezentanți ai instituțiilor orădene și a societății civile și care s-a desfășurat la Sinagoga Neologă Sion.

La finalul conferinței, d-na director Anca Grama a prezentat obiectivele Direcției de Asistenţă Socială Oradea pentru anul 2024:  darea în folosința beneficiarilor, a Centrului de zi pentru copii proveniți din comunități vulnerabile – Calea Clujului nr. 188, amenajarea și dotarea în colaborare cu Primăria Municipiului Oradea a unui cabinet medical stomatologic  la Școala Gimnazială nr. 16, darea în folosință a creșei din cartierul Nufărul situată pe str. Ion Irimescu cu o capacitate totală de 110 locuri, dezvoltarea serviciilor de îngrijire acordate persoanelor vârstnice din municipiul Oradea, dezvoltarea unor programe sociale în beneficiul seniorilor şi copiilor din municipiul Oradea, dezvoltarea unor programe medicale de prevenţie în rândul elevilor din şcolile din Oradea și dezvoltarea serviciilor psihologice de consiliere acordate persoanelor vulnerabile din municipiul Oradea.

Ne găsiți și pe Google News