Raport ADLO – Investitii de peste 400 de milioane de euro si peste 8000 de locuri de munca create in parcurile Industriale din Oradea
Stiri Oradea

Raport ADLO – Investitii de peste 400 de milioane de euro si peste 8000 de locuri de munca create in parcurile Industriale din Oradea

La finele anului 2021 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. deține șase titluri de parc industrial, pentru cele patru amplasamente situate in Oradea pe Calea Borșului (136,32 ha) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, strada Ogorului (80,19 ha) – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II, strada Uzinelor – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III (17,8 ha), si strada Corneliu Baba – Parcul Industrial Eurobusiness Oradea IV (6,5 ha), respectiv două amplasamente situate in județul Bihor, Parcul Industrial Săcueni (5,03 ha) și Parcul Industrial Tileagd (9,22 ha).

PARCURILE INDUSTRIALE DIN BIHOR

Gradul de ocupare al parcelelor de către investitori este următorul:

 • Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I – 95,5%;
 • Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II – 68%;
 • Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III – 99%;
 • Parcul Industrial Eurobusiness Oradea IV – 0%;
 • Parcul Industrial Tileagd – 10%;
 • Parcul Industrial Săcueni – 0%.

Pentru toate amplasamentele au fost finalizate și aprobate Planurile Urbanistice Zonale. Pentru Parcurile Industriale Eurobusiness Oradea I, II si III sunt finalizate dotarile cu utilităti publice si caile de acces. Pentru Parcul Industrial Eurobusiness IV a fost finalizat Studiul de Fezabilitate pentru dotarea cu utilități publice în vederea implementării, Caietul de Sarcini privind licitarea lucrărilor de proiectare și execuție s-a predate către Direcția de Management pentru Proiecte cu Finanțare Internațională spre licitație.

Tot în anul 2021 s-au organizat 7 sesiuni de licitație pentru terenurile din parcurile industriale în urma cărora au fost aribuite 11 parcele de teren in suprafață totală de 96.648 mp, și au avut loc doua proceduri de negociere directă cu două companii române, ocupându-se o parcela de teren in parcul industrial EBP II in suprafață totală de 21.540 mp și o parcelă de teren in parcul industrial Tileagd in suprafață de 6.186 mp. Valoarea totală a investițiilor atrase în parcurile industriale pe anul 2021 este de 29.874.000 euro, urmând a se ajunge la un număr total de 9.400 de locuri de muncă până în anul 2024.

Investiția mare atrasă prin negociere directă în anul 2021 în parcurile industriale din Oradea are o valoare totală de 14 milioane de euro, aceasta urmând a genera un număr de 20 de locuri de muncă. Investiția constând in construirea unei hale de depozitare produse alimentare la temperatură controlată va fi realizată de societatea DRAUBER SRL pe o suprafață de 21.540 metri pătrați de teren în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea. 

Numărul rezidenților în parcurile industriale la sfârșitul anului 2021:

 1. Parcul I – 49 rezidenți
 • –           Valoarea totală a investițiilor asumate: 317.311.206 euro
 • –           Numărul locurilor de muncă asumate: 7.000
 • –           Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2021: 6.500
 • –           Din cei 49 rezidenți, 47 au activitate în parc la sfârșitul anului 2021
 1. Parcul II – 39 rezidenți
 • –           Valoarea totală a investițiilor asumate: 86.264.610 euro
 • –           Numărul locurilor de muncă asumate: 2.000
 • –           Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2021: 1.200
 • –           Din cei 39 rezidenți, 28 au activitate în parc la sfârșitul anului 2021
 1. Parcul III – 22 rezidenți
 • –           Valoarea totală a investițiilor asumate:  24.869.243 euro
 • –           Numărul locurilor de muncă asumate: 470
 • –           Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2021: 190
 • –           Din cei 22 rezidenți, 10 au activitate în parc la sfârșitul anului 2021
 1. Parcul Tileagd – 2 rezidenți
 • –           Valoarea totală a investițiilor asumate:  1.210.000 euro
 • –           Numărul locurilor de muncă asumate: 9
 • –           Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2021: 0
 • –           Din cei 2 rezidenți, niciunul nu are activitate în parc la sfârșitul anului 2021

 

Vizite ale companiilor străine și întâlniri cu ambasade/camere de comerț

În anul 2021 ADLO a intrat în contact cu companii străine din țări precum Polonia, și Germania, care activează în domeniul producție automotive – componente și producție sticlă.

Activități de promovare

În anul 2021 echipa Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA:

 1. a organizat in 01.07. evenimentul anual destinat mediului de afaceri local „Gala Antreprenor pentru Oradea – Ediția 2021“;
 2. a participat la conferința online oganizată de Camera de Comerț Româno-Franceză in iunie 2021 intitulată Maratonul de Business Cluj-Napoca – Oradea -Timisoara;
 3. organizarea prin APPE, de Module de Orientare în Carieră in parteneriat cu mai multe companii din parcurile industriale, respectiv din Oradea, au organizat și mobilizat peste 2000 de tineri in cadrul programului Luna Curățeniei in județul Bihor.
 4. a participat in perioada 1-4 septembrie la o vizita de lucru in Polonia, orasul Lublin cu o delegatie de 9 angajati ai ADLO, in cadrul careia s-a vizitat Primaria din Lublin in scopul unui schimb de experienta si exemplu de bune practici, s-a vizitat Parcul tehnologic din Lublin, respectiv compania Aliplast din parcul industrial Lublin.
 5. A participat in 16 septembrie la conferinta organizata de catre AJOFM in cadrul proiectului “CROSS-BORDER NETWORK TO SUPPORT THE PROFESSIONAL CAREER DEVELOPMENT IN THE BORDER REGION” – CAREEER – RO-HU 331.
 6. A participat la conferinta Energynomics din 23 septembrie – Digitalizare și Eficiență energetică – anul 5 – Oradea, organizata de Wing Media.
 7. A organizat prin APPE in perioada 3-10 octombrie – Săptămâna Mondială a Spațiului 2021.
 8. A participat la cel mai mare târg de Real Estate Internațional din Europa – Expo Real 2021 la Munchen, în perioada 11-14 octombrie.
 9. A participat in calitate de speaker la Summit-ul Român pentru Parcuri Industriale, pe 21 octombrie 2021 Bucuresti, co-organizat cu sprijinul Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR).
 10. In data de 27 octombrie 2021,  a participat în calitate de vorbitor, la evenimentul online „Politica Urbană a României: Ghidul Tău pentru Orașe Românești Competitive și Productive”. Evenimentul are ca scop diseminarea modelelor de bună practică implementate în diferite orașe din țară în sfera atragerii de investiții și dezvoltării economice în general organizat de Banca Mondiala.
 11. Conferința „UrbanTalks“ care s-a desfășurat în data de 19 noiembrie în cadrul proiectului „Cetățeni ce modelează orașe pentru oameni” (People Shaping Cities for the People), ADLO a participat în panelul intitulat „Oameni & Investiții Smart” dedicat conceptului de investiții inteligente, necesare pentru dezvoltarea oraşelor sustenabile cu o calitate ridicată a vieții.
 12. În perioada 10-11 decembrie, Oradea a fost gazda unui eveniment organizat de Agenția de Dezvoltare Nord-Vest pentru reprezentanții primăriilor care și-au manifestat intenția de a sprijini dezvoltarea de parcuri industriale în regiunea de Nord-Vest. Pe parcurusul celor două zile ale evenimentului ADLO a tinut o prezentare privind conceptul de parc industrial și mecanismul de creare/extindere a acestuia, urmata de o vizită de lucru la două dintre Parcurile lndustriale din oraș, pentru a întelege modelul de bune practici ce poate fi valorificat și replicat în regiune.

 Alte activități:

 1. Centrul de dezvoltare educațională

ADLO prin APPE a inființat Centrul de dezvoltare educațională pentru tineret ”The Spot”.

In anul 2021 s-a depus o cerere de finanțare către Fundația Orange, astfel proiectul depus intitulat „Spot Your Career” a obținut o finanțare de 55.000 euro, sume utilizate pentru achiziția de echipamente și plata trainerilor și cheltuielile de administrare pentru efectuarea cursurilor.

 1. Demersuri pentru construirea de locuințe de serviciu

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a finalizat lucrările privind reabilitarea imobilulului situat in Oradea, str. Uzinelor nr.4, prin construirea de spații de cazare (20) cu destinația de locuințe de serviciu pentru angajații companiilor rezidente în parcul industrial Oradea, ca suport în lupta pe care mediul privat o duce pentru atragerea și retenția forței de muncă. Pana in prezent s-au ocupat 15 apartamente catre companii din Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea.

Alte amplasamente pentru construirea de blocuri de locuinte de serviciu au fost identificate in Oradea, str. Ovid Densușianu, proiectul constând in construirea a 3 blocuri a câte 65 de apartamente/bloc, in semestrul II 2021 s-a semnat contractul privind proiectarea și execuția primului bloc cu termen de finalizare 1 an de la semnarea contractului.

 1. Realizare Infrastructura Parc Industrial Eurobusines IV – strada Corneliu Baba

A obținut avizul conform Ordinului viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1863/05.06.2019, privind acordarea titlului de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., pentru inființarea infrastructurii de afaceri Eurobusiness IV, s-a obținut avizul tehnic de racordare la rețeaua de energie electrică, s-a realizat PUZ-ul și s-a finalizat studiul de fezabilitate pentru dotarea cu utilități publice, s-a obținut avizul tehnic de racordare la energie electrică, urmând ca in anul 2022 să inceapă lucrările privind dotarea cu utilități publice in funcție de bugetul alocat.

 1. Extindere Parcuri Industriale in Oradea și județul Bihor

In ceea ce priveste activitatea si gradul de ocupare al parcurilor industriale, Muncipiul Oradea a obținut suprafețe de teren in imediata vecinatate a parcului industrial EBP I care au fost date in administrarea Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA. pentru extinderea titlului de parc industrial cu suprafața totală de 63.040 mp, urmând ca anul in curs să se obțină extinderea titlului de parc industrial.

Agenția de Dezvoltare Locală si-a extins activitatea privind dezvoltarea parcurilor industriale și in județul Bihor. In acest sens, am preluat parcurile industriale din județul Bihor, respectiv Săcueni și Tileagd și inființarea unor noi parcuri industriale in Tămășeu, Ștei, Beius, Alesd și zona Marghita.

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a cumpărat două părți sociale in societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL, urmând să asigurăm implementarea proiectului. In acest sens, in semestrul I a fost lansată procedura de atribuire având ca obiect achiziția serviciului de proiectare și a execuției de lucrări pentru obiectivul „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” de pe str. Ceyrat, nr.4, Oradea.

 1. Servicii de mentenanta iluminat public in mun. Oradea

Incepand cu luna iulie 2021 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a preluat pentru o perioada de 5 ani serviciul de iluminat public din municipiul Oradea constând in exploatarea și intreținerea rețelelor de iluminat public.

In luna decembrie ADLO a contractat servicii de inchiriere și montaj pentru iluminatul festiv din municipiul Oradea cu ocazia sărbătorilor de iarna.

 1. Make IT in Oradea

Autoritatea locală prin ADLO SA, alături de reprezentanții firmelor locale din domeniul IT au elaborat un program de măsuri intitulat ”Realizează-te în Oradea!” care va crește gradul de interacțiune dintre municipalitate, liceele orădene, universitate și firmele orădene consacrate din domeniul IT, oferind o șansă reală tinerilor pasionați de a rămâne sau (re)veni în Oradea. Municipiul Oradea acorda burse pentru elevi, acoperă costurile de cazare și masă pentru studenți, acordă facilități fiscale pentru birouri de tip clasa A, precum si sprijină cu 300 mii euro programul de suport start-up-uri din domeniu. În anul 2021 s-a realizat și lansarea primelor Start-upuri orădene.

 1. Grădiniță – EBP I

In fiecare parc industrial ADLO deține o parcelă destinată a fi un centru de servicii. In acest sens în urma solicitărilor în primul parc industrial dezvoltat la Oradea, Primăria Municipiului Oradea a construit o grădiniță, tot printr-un proiect finanțat din fonduri europene, un proiect de 1 mil euro, care și-a deschis porțile la 01.09.2021.

 1. Protocol realizare Terminal Cargo Aeroportul Oradea

U.A.T. JUDEȚUL BIHOR prin Consiliul Judetean Bihor, U.A.T. MUNICIPIUL ORADEA prin Consiliul Local Oradea, Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. si Regia Autonomă AEROPORTUL ORADEA au procedat la realizarea unui protocol în scopul realizării obiectivului de investiții TERMINAL CARGO, obiectiv care urmează a fi amplasat pe terenul situat în Municipiul Oradea, str. Umbrei, nr. 4, Județ Bihor, identificat în C.F. nr. 179263 – Oradea, nr. cadastral 179263, în suprafață de 143.889 mp. Proiectul s-a alocat prin licitație companiei CTP Iota care va demara  proiectul din primăvara anului 2022, ADLO asigurând acces la utilitățile din parcul industrial EBP II și suport în ceea ce privește mediatizarea proiectului.

 

Ne găsiți și pe Google News