Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor din Oradea pentru anul 2021
Stiri Oradea

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor din Oradea pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021.

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 „La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

interlink.ro
  • –          pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro – dezbateri publice
  • –          la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Procedura de dezbatere publică: 30 zile lucrătoare, termen 26 noiembrie 2020.

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 2 noiembrie 2020.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

  • –          prin email pe adresa: primarie@oradea.ro
  • –          prin fax la nr. 0259/437.544
  • –          prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1
  • –          depuse la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021”.

Ne găsești și pe Google News