Primaria Oradea aloca finantari nerambursabile pentru persoane fizice si juridice
Stiri Oradea

Primaria Oradea aloca finantari nerambursabile pentru persoane fizice si juridice

Primăria Oradea dă startul unei noi sesiuni de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Acestea pot fi depuse de către toți orădenii, atât persoane fizice cât și persoane juridice.

Propunerile se fac în baza Legii nr. 350/2005, pentru următoarele domenii: cultură, învățământ, sport, tineret, protecția mediului și social-comunitar.

Suma alocată finanțărilor nerambursabile este de 300.000 lei, din care 100.000 lei reprezintă finanțarea unor acțiuni pentru tineret.

Criterii de atribuire

Evaluarea proiectelor depuse se va face pe baza următoarei grile de evaluare:

  1. Relevanța (relevanța în raport cu obiectivele și programul de evenimente publice al Municipiului Oradea, evitarea dublării sau suprapunerii cu alte inițiative, relevanța pentru grupul țintă/beneficiari, tradiția, notorietatea evenimentului etc.) – 30 p.
  2. Consistența tehnică (concordanță între obiective și rezultate, coerența acțiunilor din cadrul proiectului, capacitatea de impact multiplicator etc.) – 15 p.
  3. Capacitatea managerială (capacitate și experiență în managementul proiectelor, parteneri implicați etc.) – 10 p.
  4. Solidaritate financiară (realitatea bugetului, raportul cost/rezultate, capacitatea de autofinanțare a proiectului etc.) – 30 p.

Pentru subcriteriul „Capacitatea de autofinanțare al proiectului” se vor acorda 20 din cele 30 de puncte, astfel:

  • –           Fonduri proprii solicitant – peste 60% din buget – 20 p.
  • –           Fonduri proprii solicitant – între 40-60% din buget – 15 p.
  • –           Fonduri proprii solicitant – între 20-40% din buget – 10 p.
  • –           Fonduri proprii solicitant – între 10-20% din buget – 5 p
  1. Rezultate așteptate (rezultate măsurabile, număr beneficiari etc.) – 15p.

Proiectele pot fi depuse până în data de 31.03.2023, ora 12.00, iar documentația de solicitare a finanțării se va transmite doar în format electronic, pe adresa de e-mail a Municipiului Oradea, primarie@oradea.ro.

În cazul unor documente atașate care depășesc capacitatea emailului Municipiului Oradea (20 Mb) se vor utiliza servicii de transfer fișiere prin platforme online de genul Google Drive, WeTransfer etc.

Selecția și evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 01 – 30.04.2023, ora 12.00.

 

Ne găsiți și pe Google News