Prelegere despre situațiile care pot favoriza apariția comportamentelor infracționale la copii, la Penitenciarul Oradea
Stiri Oradea

Prelegere despre situațiile care pot favoriza apariția comportamentelor infracționale la copii, la Penitenciarul Oradea

În baza acordului de colaborare încheiat între Penitenciarul Oradea și Centrul de Educație Incluzivă nr.1 Oradea, în data de 01.04.2021, reprezentanții instituției penitenciare orădene au susținut o prelegere având ca temă ”Consecințele absenteismului și violenței în mediul școlar”- proiect coordonat de profesor psihopedagog Alina CARDOȘ.

Prezentarea s-a efectuat simultan, atât pentru elevii prezenți în sala de clasă cât și pentru cei care urmează cursurile în sistem online.

Proiectul a luat naștere din dorința de a desfășura activități de informare in rândul elevilor, mai ales că violența verbală și fizică în rândul tinerilor prezintă incidență ridicată, ajungându-se a fi acceptată ca pe ceva firesc, cotidian.

Așadar, reducerea actelor de violență in rândul elevilor se poate realiza doar printr-o colaborare eficientă a tuturor factorilor implicati in procesul de educare și formare a generaţiilor viitoare.

Discuțiile au pus accentul pe conștientizarea consecințelor adoptării unui comportament antisocial și pe necesitatea preluării unor modele  bazate pe valori prosociale.

Activitatea are rolul de a prezenta situațiile care pot favoriza apariția comportamentelor infracționale, de a contribui la prevenirea delincvenței juvenile și implicit de a crește gradul de siguranță socială.