Pompierii au luat la control bisericile si manastirile din judetul Bihor. Ce recomanda acestia
Stiri Bihor

Pompierii au luat la control bisericile si manastirile din judetul Bihor. Ce recomanda acestia

Pe parcursul acestei săptămâni, ofiţerii şi subofiţerii Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor au efectuat activităţi de control la biserici, mănăstiri şi schituri, în cadrul cărora au verificat  modul în care sunt respectate normele de apărare împotriva incendiilor, acordând slujitorilor bisericii, sprijin şi îndrumare în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă. Pe timpul controalelor efectuate, pompierii au urmărit în special, înlăturarea cauzelor potenţial generatoare de incendiu (instalaţii electrice cu improvizaţii, instalaţii de încălzire), dotarea cu mijloace de primă intervenţie şi instruirea personalului pentru intervenţia în caz de producere a unui incendiu.

            Întrucât, de Crăciun, credincioşii se îndreaptă în număr foarte mare spre lăcaşurile de cult, reamintim tuturor acestora, precum şi slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor, obligativitatea respectării următoarelor reguli de apărare împotriva incendiilor, pentru evitarea unor evenimente de natură să pericliteze viaţa persoanelor şi integritatea patrimoniului istoric şi cultural

 • Accesul în biserici se va face cu respectarea capacităţii de ocupare a acestora, în scopul evitării  producerii unor evenimente nedorite şi pentru a asigura evacuarea acestora în condiţii optime;
 • Pe timpul serviciului religios, uşile se vor menţine în permanenţă deschise, cu sisteme sigure de blocare;
 • Supravegheaţi în permanenţă lumânarea pe care aţi aprins-o şi păstraţi distanţa faţă de persoanele din jur, mobilier, decoruri sau alte materiale inflamabile;
 • Depuneţi lumânările aprinse doar în suporturile din tăvile metalice umplute cu nisip sau apă şi nu intraţi cu acestea în incinta bisericii;
 • Nu blocaţi cu autoturismele proprietate personală, căile de acces spre lăcaşurile de cult sau hidranţii stradali, pentru a permite echipajelor de pompieri să intervină în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
 • În cazul producerii unui început de incendiu, păstraţi-vă calmul, nu produceţi panică, nu vă împingeţi şi evacuaţi în ordine spaţiul respectiv, utilizând căile de evacuare marcate;
 • În caz de urgenţă respectaţi îndrumările persoanelor desemnate să coordoneze evacuarea enoriaşilor din lăcaşul de cult;
 • În cazul producerii unui eventual incendiu, apelaţi numărul unic de urgenţă 112.

          De asemenea, pompierii bihoreni reamintesc populaţiei faptul că, utilizate cu defecțiuni sau exploatate necorespunzător, instalaţiile electrice decorative folosite pentru împodobirea bradului de Crăciun şi a locuinței pot deveni surse de incendiu. În scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente, care ar putea umbri bucuria sărbătorilor de iarnă, pompierii vă recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

 • fixaţi bradul în condiţii de siguranţă, luând măsuri de împiedicare a răsturnărilor accidentale;
 • verificaţi instalaţia de brad din punct de vedere al funcţionării, înainte de a o monta pe pom, iar în cazul detectării unor defecţiuni nu faceţi improvizaţii;
 • nu amplasaţi bradul în vecinătatea surselor de căldură (radiatoare, reşouri etc.) sau în apropierea materialelor combustibile (perdele, draperii, piese de mobilier etc.);
 • nu aprindeți artificii sau lumânări în bradul de Crăciun sau în apropierea acestuia, întrucât, indiferent dacă este natural sau artificial, acesta se poate aprinde rapid, conducând la incendierea locuinței;
 • supravegheaţi în permanenţă copiii, eliminaţi din jocul lor artificiile, lumânările aprinse şi păstraţi la locuri sigure chibriturile şi brichetele;
 • nu lăsați nesupravegheate sau la îndemâna copiilor instalațiile ornamentale;
 • un brad de Crăciun instalat în casă şi împodobit cu accesoriile tradiţionale, poate fi cuprins de flăcări în mai puţin de un minut. Dacă se produce un astfel de eveniment, acoperiţi bradul cât mai urgent cu o pătură udă, pentru a stinge focul;
 • la părăsirea locuinţei, întrerupeţi alimentarea instalaţiilor și a decoraţiunilor electrice.

Ne găsiți și pe Google News