Peste 230 de viitori agenți ai Poliției de Frontieră din Oradea au participat la un seminar despre migrație și drepturile omului
Stiri Oradea

Peste 230 de viitori agenți ai Poliției de Frontieră din Oradea au participat la un seminar despre migrație și drepturile omului

Institutul Auschwitz pentru Prevenirea Genocidului și a Atrocităților în Masă (IAPG), în parteneriat cu Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea, a organizat în perioada 21-22 septembrie 2023 o nouă ediție a seminarului de specialitate ”Consolidarea rezilienței democratice în spațiile de frontieră în timpul unei crize globale a migrației”. Seminarul a reunit în cele două zile de training 239 viitori agenți ai Poliției de Frontieră.

Inițiat cu succes la începutul anului, acest program intensiv de formare pornește de la două premise de bază: 1) Consolidarea rezilienței democratice și prevenirea conflictelor sunt obiective realizabile, dacă factorii de risc, care conduc la apariția lor, sunt recunoscuți în timp util și societatea este pregătită să intervină în vederea ameliorării acestor riscuri; 2) Protejarea persoanelor forțate să își părăsească țările de origine din cauza violenței și a altor factori de risc este un instrument eficient pentru prevenirea altor atrocități și a consolidării ordinii democratice.

Special conceput pentru viitorii agenți ai Poliției de Frontieră din România, programul reunește două abordări importante privind gestionarea fenomenului migrației într-un moment de suprapunere fără precedent a unor crize complexe: nevoia de securitate și stabilitate a societăților democratice, precum și garantarea respectării drepturilor omului și a protecției persoanelor forțate să își părăsească țara de origine, pentru prevenirea altor atrocități în țările gazdă sau în regiunile de tranzit și de frontieră din Europa. În 2023, conform estimărilor UNHCR, peste 117 milioane de oameni vor fi strămutați forțat sau apatrizi. Numeroasele conflicte politice și armate în desfășurare, criza economică ce a succedat celei sanitare, schimbări climatice dramatice, decalajul tot mai mare dintre nevoile și resursele umanitare, precum și xenofobia în creștere reprezintă provocări serioase pentru lumea contemporană, plasând toate societățile într-o poziție de vulnerabilitate pronunțată și risc de violență în masă. În acest context, este vitală înțelegerea nuanțată a fenomenului migrației și modul în care diferiți actori pot contribui la gestionarea sa.

Valorificând expertiza de mai mult de un deceniu în analiza factorilor de risc și formularea de strategii de prevenire a atrocităților în masă, seminarul s-a bazat și pe bunele practici identificate de experții Institutului Auschwitz în derularea programelor sale internaționale centrate pe migrație. Dr. Gabriela Ghindea, directoarea programelor IAPG din Bazinul Mediteranean, precum și a celui mai longeviv program al Institutului, Seminarul Raphael Lemkin pentru Prevenirea Genocidului, a dezbătut cu participanții corelația dintre fenomenul migrației și cel al crimelor de atrocitate. Pornind de la lecțiile dobândite de comunitatea internațională în urma Holocaustului, dar și a altor genocide (de exemplu, al celui din Srebrenița), Dr. Ghindea a evidențiat importanța perceperii atrocităților în masă ca procese cu multe puncte de turnură, în care o intervenție informată și curajoasă ar putea salva multe vieți. Discuția, bazată pe diferite exemple contemporane, a fost completată de prezentarea directorului adjunct al Centrului pentru Studiul Comparat al Migrației, UBB, Cluj-Napoca, Dr. Anatolie Coșciug. Prin intermediul unui film imersiv, în care participanții au putut co-decide soarta protagonistei, dar și al altor clipuri video care documentau cazuri reale, ei au fost sensibilizați pentru multiplele riscuri și trauma repetată la care sunt expuși migranții în tranzit și la sosirea lor în țările de destinație. Programul a continuat cu o dezbatere privind cadrul cadrul normativ și politic existent pentru protecția migranților în jurul studiului de caz al refugiaților din Ucraina. Seminarul s-a încheiat cu un exercițiu de grup, în cadrul căruia participanților li s-au desemnat diferite roluri de a contribui la elaborarea unei noi Strategii Naționale privind Imigrația 2024-2030. În cadrul acestei simulări, viitorii agenți ai Poliției de Frontieră au demonstrat că și-au însușit diferite competențe practice necesare pentru a proteja migranții forțați să fugă de atrocități, ca instrument de prevenire a unor incidente violente viitoare.

Bazat pe exerciții interactive și de reflecție, seminarul a încurajat dialogul critic și constructiv între participanți și experți, cu scopul de a genera o înțelegere mai profundă a fenomenului global al migrației și a contribui la consolidarea unei culturi a prevenirii.

În evaluările anonimizate post-seminar, elevii Școlii „Avram Iancu” au apreciat atât diversitatea și aprofundarea informațiilor primite, cât și metodologia de învățare folosită, peste 98% dintre ei afirmând că l-ar recomanda și unui alt coleg care se pregătește să activeze în cadrul Poliției de Frontieră:

Interactivitatea programului a fost foarte captivantă și pregătirea și profesionalismul dumneavoastră au fost excepționale!” (Participant la seminar, feedback anonim)

Cel mai mult am apreciat exercițiile interactive, faptul că am participat la discuții libere, ce ne-au ajutat să înțelegem noțiunile mult mai bine și ușor, mai ales în partea legată de istoria Holocaustului. (…) Consider ca ne-a ajutat să înțelegem cu adevărat lucrurile oribile prin care trec migranții.” (Participant la seminar, feedback anonim)

Reacția entuziastă a elevilor este deosebit de motivantă pentru continuarea acestui program, cei doi parteneri instituționali discutând organizarea unei a treia ediții la începutul anului 2024, precum și dezvoltarea de parteneriate noi cu instituții similare, pentru a oferi astfel de programe educaționale în România și în alte țări din regiune.

Informații despre organizatori:

Institutul Auschwitz pentru Prevenirea Genocidului și a Atrocităților în Masă (IAPG) este un ONG internațional pentru apărarea drepturilor omului care lucrează pentru a construi o lume care previne genocidul și alte atrocități în masă. De la înființarea sa, în 2006, IAPG a oferit programe de educație, formare, asistență tehnică și cercetare privind prevenirea genocidului și a atrocităților în masă pentru peste 10.000 de decidenți din peste 90 de țări. De asemenea, IAPG încurajează și sprijină statele, societatea civilă și reprezentanții mediului academic să coopereze pentru prevenirea acestor crime prin intermediul unor rețele regionale și internaționale. IAPG oferă programe de formare și asistență tehnică direct instituțiilor de stat, cu scopul de a sprijini dezvoltarea de politici de prevenire sustenabile la nivel național și în cadrul forurilor internaționale. Institutul Auschwitz are birouri în New York (SUA), Buenos Aires (Argentina), Kampala (Uganda), Oswieçim – Auschwitz (Polonia) și București (România).

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea a fost înființată în 1992, continuând tradiția învățământului de ordine publică și siguranță națională, atestat în Oradea din anul 1919. Instituție de învățământ postliceal, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, coordonată de către Direcția Generală Management Resurse Umane și subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, este singura instituție la nivel național, care formează calificarea agent de poliție de frontieră nivel 5 – Conform Cadrului European al Calificărilor pe parcursul unui proces de învățământ de zi, cu durata de 1 an (1300 de ore de predare și stagiu de practică), și conform Standardului de Pregătire Profesională pentru treapta de bază a carierei polițistului de frontieră. Acordarea pentru școala orădeană de către Agenția Europeană Frontex a statutului de Academie Parteneră și câștigarea distincției “Școală Europeană 2013”, în urma unei competiții organizate la nivel național, este o recunoaștere a valorii activității și implicării acesteia, precum și a calității serviciilor educaționale.

Ne găsiți și pe Google News