Oradea continua modernizarea sistemului energetic
Stiri Oradea

Oradea continua modernizarea sistemului energetic

Primarul Florin Birta a semnat astăzi, 20 februarie, la sediul Primăriei, contractul de proiectare și execuție pentru înlocuirea grupului energetic 1 existent cu un grup energetic modern.

Astfel, municipiul Oradea și-a asumat decizia de a continua investițiile pentru aducerea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică la un nivel calitativ superior, vizând totodată îmbunătățirea serviciului public de termoficare oferit consumatorilor.

Contractul a fost semnat cu  asocierea de firme formată din: SC LOIAL IMPEX SRL – lider de asociere, ENGUL SRO – asociat și SC MOLDPROIECT ASDSRL – asociat și are o valoare de 186.182.026,95 lei fără TVA.

„Am semnat azi unul dintre cele mai importante contracte pentru Municipiul Oradea, cu siguranță cel mai mare contract de investiții care va fi implementat în acest an”, a declarat primarul Florin Birta.

Investiția denumită „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent” constă în prevederea unor soluții noi de producere a energiei termice și electrice, mai puțin poluante și eficiente energetic, care să acopere necesarul de energie termică a sistemului de termoficare din municipiul Oradea.

Proiectul prevede înlocuirea grupului energetic Blocul 1, pus în funcțiune în anul 1966 (format din cazanul C1 și turbina de abur TA1) din CET Oradea, grup aflat la limita duratei de viață, cu echipamente noi de ultima generație, respectiv:

  •  – un ansamblu format din două cazane de apă fierbinte (CAF-uri), cu funcționare pe gaz natural, având o capacitate nominală de 50 MWt, care vor produce energie termică, o stație de pompare, o stație electrică de alimentare a celor două CAF-uri, o stație de pompare cu ajutorul căreia agentul termic produs este transportat către consumatori, dar și sisteme de măsurare și contorizare a energiei termice, acestea reprezentând Obiectivul 1 al investiției.
  • – un ansamblu format din patru motoare termice, cu funcționare pe gaz natural, de capacitate egală de 7,54 Mwe, pentru producerea energiei electrice și 6,495  MW pentru producerea energiei în cogenerare de înaltă eficiență, o stație electrică de evacuare a puterii, având sisteme de măsurare și contorizare energie electrice și termice. Capacitatea totală electrică a ansamblului de patru motoare este de 30,16 MWe, iar capacitatea termică a acestora este de cca. 26 MWt, reprezentând Obiectivul 2 al investiției.
  • – demolarea bateriei de turnuri de răcire nr. 2 existentă, în locul căreia vor fi amplasate motoarele termice, reprezentând Obiectul 3 al investiției.

Durata de realizare a investiției este de 18 luni.

Sursele de finanțare necesare investiției sunt asigurate prin accesarea fondurilor disponibile prin Programul „Termoficare”, prin care Guvernul României participă cu 85% din cheltuielile eligibile, conform ghidului de finanțare, diferența fiind acoperită din bugetul local al PMO, prin fondul Investiții, Înlocuire și Dezvoltare (IID).

Acest proiect are un rol cheie în funcționarea SACET Oradea în condiții de siguranță și este în strânsă legătură cu imperativul respectării legislației în materie de mediu și de nevoia de integrare a tehnologiilor moderne și eficiente în sistemul energetic local, în contextul energetic regional și național.

Ne găsiți și pe Google News