Modificări ale tarifelor pentru parcările publice cu plată. Nu folosesti o parcare off-street, platesti in plus
Stiri Oradea

Modificări ale tarifelor pentru parcările publice cu plată. Nu folosesti o parcare off-street, platesti in plus

Proiectul privind stabilirea taxelor, impozitelor și tarifelor locale pentru anul  2022 are cele mai mici intervenții la nivelul impozitelor locale din ultimii ani. Acesta a fost aprobat în ședința Consiliului Local de azi.

„În general, taxele aferente anului 2022 nu s-au mărit. S-a aplicat doar  indexarea cu indicele general al inflației, obligatorie conform Codului Fiscal,  inflația pe 2021 aplicată pentru 2022 fiind de 2,6%. Avem și situații de adoptare a unor noi taxe locale, dar aici s-a urmărit în principal impozitarea echitabilă a unor situații/bunuri similare sau corectarea unor situații prin instituirea de taxe”, a precizat primarul Florin Birta.

Cele mai multe modificări se observă la parcările publice, unde s-a introdus o nouă zonă de tarifare, numită zona zero sau zona roșie (marcaj roșu).

Modificări ale tarifelor pentru parcările publice cu plată

Modificările tarifelor pentru parcările publice cu plată sunt făcute în baza strategiei de administrare a parcărilor.

Astfel, se introduce o nouă zonă de tarifare on-street (parcări stradale) – Zona 0 (marcaj ROȘU) în zonele adiacente parcărilor off-street (parcări supraterane sau subterane) construite în Oradea. Este vorba de zona de 300 m din jurul parcărilor supraterane sau subterane din Oradea. Pentru ocuparea intensivă a locurilor de parcare, tariful este 8 lei/ora, cu limitare la 1 oră, orarul fiind 7.00-21.00, de luni până vineri.

Prin această nouă zonă de tarifare, se dorește determinarea celor care preferă să parcheze pe carosabil, cu toate că au în apropiere o parcare supra/subterană, să aleagă să parcheze într-o parcare amenajată, unde tariful este de 3 lei/1 h, decât pe carosabil (zona roșie) unde tariful va fi de 8 lei/1 h.

O altă modificare privește aplicarea unui tarif redus de parcare în parcările off-street în intervalul orar 18:00 – 7:00.

Totodată, proiectul de hotărâre prevede uniformizarea abonamentelor de parcare off-street (150 lei/lună) și a abonamentelor pentru parcări rezidențiale (160 lei/an).

Modificări generate de indexarea cu indicele inflație și de corectarea unor situații

Propunerile de modificare pot fi grupate în două categorii: indexarea cu indicele general al inflației, obligatorie conform Codului Fiscal (+2,6%) și modificări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale.

La impozitarea clădirilor s-a propus amânarea termenului de aplicare a majorării impozitului pe clădiri cu 50% pentru clădirile care sunt racordabile (prin branșamente și racorduri, fără a necesita extinderea rețelei), dar nu dețin contracte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat sau de furnizare a gazelor naturale, începând cu 1 ianuarie 2023.

La impozitarea terenurilor intravilane s-a propus continuarea aplicării măsurilor privind declararea terenurilor pe care sunt amplasate construcții. Măsura aplicată în anul 2021, pentru terenurile cu construcții din zonele A și B se propune a fi aplicată în anul 2022 și pentru suprafețele de teren situate în zona fiscală C, pe care sunt edificate construcții și care au declarate suprafețe cu destinație agricolă până la 500 mp, care se încadrează la categoria teren cu construcții, până la data de 31 martie proprietarii putând să ceară reintroducerea în circuitul agricol atestat cu documente, fotografii, ortofotoplan.

Pentru plata cu anticipație până la 31 martie a impozitelor locale datorate pentru întregul an, bonificația acordată va fi de 4% în cazul achitării la Primăria Oradea (prin Sala Ghișeelor), Poștă, CEC, prin POS sau prin ordin de plată și de 8% în cazul achitării online prin intermediul site-urilor www.oradea.ro și www.ghișeul.ro

Taxe speciale/taxe modificate

Referitor la taxele speciale, s-a propus completarea taxei pentru promovarea turismului, în sensul extinderii ariei de aplicare a taxei asupra tuturor unităților de cazare din Oradea (în prezent, se aplică strict unităților de cazare cu mai mult de 5 camere), gen Airbnb.

Prin această completare se urrmărește aplicarea unui tratament egal, având în vedere că profilul turistic al orașului a condus la dezvoltarea unor activități de cazare inclusiv în unități individuale (camere/apartamente). Potrivit site-urilor specializate de cazare turistică, numărul acestor unități depășește 170 camere/apartamente. Prin urmare taxa pentru promovarea turismului se va putea achita prin decont lunar de 3% sau prin achitarea unei taxe fixe de 500 lei/an/cam/apart.

Pentru a fluidiza activitatea de relații cu publicul de la nivelul ghișeelor de impunere din cadrul Centrului de Primire a Publicului din Primăria Oradea, începând cu data de 1 ianuarie 2022 se vor opera pe loc strict declarațiile fiscale pentru mijloacele de transport (auto) – taxa 20 lei/declarație, singura excepție fiind declarațiile fiscale pentru clădiri/terenuri persoane fizice (strict succesiuni în limita a maximum 5 declarații fiscale) – taxă fiind de 50 lei/declarație fiscală.

Totodată, se introduce o nouă taxă locală pentru utilizarea infrastructurii rutiere de către operatorii de transport alternativ, autorizați de A.R.R. în baza OUG 49/2019 în cuantum de 500 lei/an. Taxa are drept scop asigurarea unui tratament unitar între operatorii care desfășoară activități similare: activități de transport în regim de taxi versus activități de transport alternativ conform OUG 49/2019

Taxa locală pentru pentru utilizarea infrastructurii rutiere de către operatorii de transport alternativ, autorizați de A.R.R. în baza OUG 49/2019 se achită în două tranșe egale cu scadențe 31.03. și 30.09. Pentru operatorii care obțin în cursul anului autorizația pentru transport alternativ, termenul de plată pentru acel an este 31 decembrie.

O altă modificare vizează taxa pentru transferarea autorizaţiei taxi, care crește de la 60 lei la 1000 lei. Numărul autorizațiilor de taxi din Oradea depășește numărul stabilit prin reglementările legale, iar scăderea lor naturală pe măsura renunțării este redusă întrucât tendința este de transferare a autorizației către alți deținători.

De asemenea, Clubul Sportiv Municipal a actualizat tarifele de utilizare a bazelor sportive ținând cont de costurile de energia electrică și gazele naturale (încălzire terenuri de tenis acoperite).

Revizuirea zonării fiscale pentru 66 străzi/tronsoane de străzi

În ședința Consiliului Local de astăzi s-a aprobat și proiectul privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea.

De menționat că în Oradea există o zonare fiscală dinamică, revizuibilă anual pe baza unui număr de 17 indicatori.

Investiţiile publice (precum asfaltarea străzilor, extinderea reţelelor de apă şi canalizare, amenajările de parcuri, locuri de joacă sau terenuri de sport, extinderea iluminatului public, amenajarea parcărilor de domiciliu), dar şi cele private (precum dezvoltarea unor noi zone comerciale sau extinderea reţelei de gaz metan, au ridicat calitatea vieţii în acele zone, modificând punctajul calculat fiecărei străzi pe baza indicatorilor specifici zonării fiscale a Municipiului Oradea.

Acest punctaj influențează  impozitul pe clădiri rezidențiale – persoane fizice (aprox +4% de la o zona inferioară la superioară) și impozitul pe terenuri intravilane persoane fizice și juridice (+30-40% de la o zonă inferioară la superioară).

Propunerea de revizuire a zonării fiscale vizează 66 străzi/tronsoane de străzi. Astfel, se vor revizui:

 • – 16 străzi din Ioşia (amenajare Coridor Verde Barcăului, asfaltari)
 • – 10 străzi în zona Cihei-Sânmartin (extindere gaz, extindere rețele apă)
 • – 8 străzi în zona deal (asfaltări, canalizare pluvială, extindere gaz)
 • – 7 străzi în Oncea (asfaltare)
 • – 7 străzi în zona Calea Aradului – Veteranilor (amenajare Parc Coriolan Pop, asfaltare străzi, extindere gaz)
 • – 6 Străzi în zona Gutenberg (asfaltări, rețele de canalizare pluvială, extindere gaz)
 • – 3 străzi în Velența (asfaltare și reamenajare Piaţa Tineretului, extindere gaz)
 • – 3 străzi în Centru (asfaltare, corectare)
 • – 2 străzi în Podgoria (asfaltare, extindere traseu autobuz)
 • – 2 străzi în zona Clujului (extindere gaz)
 • – 1 stradă în Parcul industrial 2 (extindere apa-canal, extindere gaz)
 • – 1 stradă în Nufărul                                   

Prin urmare, 18 străzi/tronsoane de străzi trec din zona fiscală B în zona fiscală A, 6 din din zona C în zona A, 12 din zona C în zona B, 4 din zona D în B, 17 din zona D în C. La 9 străzi/tronsoane de străzi, chiar dacă s-a modificat ușor punctajul, acesta nu a condus la încadrarea într-o altă zonă fiscală.

În atașament puteți vizualiza proiectul de hotărâre.

Ne găsiți și pe Google News