Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica Calendarul anului scolar 2023-2024. Vacanta de iarna se ia pe 23 decembrie, iar cea de vara pe 22 iunie
Educatie

Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica Calendarul anului scolar 2023-2024. Vacanta de iarna se ia pe 23 decembrie, iar cea de vara pe 22 iunie

Ministerul Educatiei a publicat, în vederea consultării publice, Proiectul de Ordin al ministrului educației privind structura anului scolar 2023-2024.

În forma actuală, proiectul prevede:

 • – Durata cursurilor: 36 de săptămâni
 • – Data începerii cursurilor: 11 septembrie 2023
 • – Data încheierii cursurilor: 21 iunie 2024
 • – Desfășurarea Programului național „Școala altfel” și a Programului „Săptămâna Verde” în perioada 11 septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, la decizia unităților de învățământ.
 • – Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

Anul şcolar 2023 – 2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Cursurile anului şcolar 2023 – 2024 încep la data de 11 septembrie 2023.

Prin excepţie:

 • pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
 • pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;
 • pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;
 • pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Anul şcolar 2023 – 2024 se structurează, pe intervale (module) de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

 • Cursuri – de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023.
  • Vacanţă – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023.
 • Cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023.
  • Vacanţă – de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.
 • Cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.
  • Vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.
 • Cursuri – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.
  • Vacanţă – de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.
 • Cursuri – de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.
  • Vacanţă – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024

Intregul proiect poate fi consultat: AICI

Ne găsiți și pe Google News