IPJ Bihor: Siguranţa in scoli, o prioritate a poliţiştilor bihoreni şi în anul şcolar 2018 – 2019
Stiri Oradea

IPJ Bihor: Siguranţa in scoli, o prioritate a poliţiştilor bihoreni şi în anul şcolar 2018 – 2019

Luni, 10 septembrie a.c., în contextul începerii noului an şcolar, poliţiştii bihoreni din structurile de prevenire, proximitate, ordine publică şi poliţie rutieră vor fi prezenţi la festivităţile care vor marca acest eveniment în toate unitățile de învățământ bihorene.

Poliţiştii vor fi alături de elevi, părinţi şi cadre didactice, pentru a reconfirma parteneriatul Poliţie – Şcoală, dar şi pentru a adresa recomandări preventive tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, siguranţa copiilor reprezentând una din priorităţile permanente ale poliţiştilor bihoreni.

Totodată, pe întreg parcursul anului şcolar, poliţiştii bihoreni vor desfăşura activităţi specifice, care să conducă la menţinerea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar pe raza judeţului Bihor.

Pentru siguranţa copiilor, poliţiştii bihoreni vor fi prezenţi zilnic, în zona instituţiilor de învăţământ.

Pe parcursul întregului an şcolar 2018 – 2019, poliţiştii bihoreni vor continua colaborarea cu conducerea instituţiilor de învăţământ pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi în zona adiacentă acestora, pentru asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Citeste si: Structura anului scolar 2018-2019. Vezi cand se dau vacantele

Fiecare unitate de învăţământ va fi inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei bihorene, asigurându-se, totodată, supravegherea traseelor de deplasare a elevilor. Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor.

De asemenea, vor fi efectuate patrulări în zona şcolilor şi în perioadele când elevii nu au cursuri, întrucât multe unităţi şcolare deţin terenuri de sport care sunt frecventate de un număr mare de copii. O atenţie deosebită va fi acordată unităţilor de învăţământ din mediul rural.

Totodată, la fiecare instituţie şcolară din Judeţul Bihor, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii vor posta afișe cu recomandări preventive, atât pentru prevenirea victimizării şi a implicării elevilor în fapte antisociale, cât şi pentru prevenirea victimizării acestora prin accidente rutiere.       

Poliţiştii de prevenire şi proximitate vor implica copiii în proiecte, campanii preventive, jocuri şi concursuri educaţionale

În cursul anului şcolar 2018 – 2019, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii alături de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Bihor vor dezvolta o serie de proiecte şi campanii preventive, pe teme de actualitate, precum folosirea în siguranţă a Internetului, prevenirea dispariţiilor de copii, prevenirea agresivităţii şi violenţei în mediul şcolar şi prevenirea victimizării copiilor prin accidente rutiere.

Ca în fiecare an școlar, copiii vor fi implicaţi activ în numeroase concursuri educativ – preventive, de eseuri, scenete, expoziţii de desene cu mesaj preventiv, marşuri tematice, standuri preventive organizate de copii etc..

Pe parcursul întregului an şcolar, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi de Prevenire a Criminalităţii, de proximitate, poliţiştii rutieri şi de la posturile de poliţie comunale bihorene se vor întâlni în mod constant cu reprezentanţii instituţiilor şcolare, dar şi cu părinţii şi cu elevii. Totodată, poliţiştii vor participa la şedinţele comitetelor de părinţi, la consiliile profesorale şi la orele de dirigenţie, în vederea prevenirii violenţei în şcoli şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice.

Poliţiştii de prevenire bihoreni îi vor informa pe părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor cu privire la principalele reguli pe care trebuie să le discute cu cei mici pentru a preveni victimizarea acestora sau implicarea lor în fapte de natură antisocială. În discuţiile purtate cu familiile copiilor vor fi accentuate aspecte privind modalităţile de gestionare a conflictelor dintre copii, mecanismele de prevenire a comiterii de infracţiuni, instituţii care oferă sprijin copiilor aflaţi în situaţii de risc, măsurile necesare pentru a evita victimizarea copiilor şi consecinţele legale şi sociale în cazul săvârşirii de infracţiuni.

Totodată, se va pune accent pe prevenirea victimizării minorilor în mediul on-line, polițiștii bihoreni urmând să îi informeze pe copii cu privire la modalitățile de securizare a parolei, interacțiunea în mediul virtual cu persoanele necunoscute, protecția datelor cu caracter personal etc..

Patrule şcolare şi educaţie rutieră în şcoli.

Pentru că siguranţa copiilor constituie una dintre priorităţile poliţiştilor rutieri bihoreni, aceştia se vor afla în apropierea şcolilor amplasate pe arterele intens circulate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor.

În cursul anului şcolar 2018 – 2019 vor fi reactivate patrulele şcolare de circulaţie împreună cu reprezentanţii instituţiilor şcolare, pentru deplasarea în siguranţă a elevilor în zona unităţilor de învăţământ.

În cadrul orelor de dirigenție, poliţiştii bihoreni vor prezenta materiale de prevenire pe teme rutiere, care cuprind aspecte cazuistice privind accidente rutiere şi recomandări specifice, pe categorii de vârstă.

Pentru siguranţa elevilor, toţi deţinătorii de autovehicule destinate transportului şcolar vor fi instruiţi cu privire la obligaţiile ce le revin în vederea asigurării unei stări tehnice corespunzătoare şi a utilizării acestor mijloace strict conform destinaţiei.

Recomandări preventive de la polițiștii bihoreni, la final de vacanță:

Polițiștii de prevenire și proximitate bihoreni au fost alături de copii, părinți și bunici pe parcursul întregii vacanțe de vară. Prezenți în tabere școlare, în locuri publice intens frecventate de copii și familiile acestora, în stațiunile bihorene sau în parcuri și la locurile de joacă, polițiștii bihoreni au interacționat cu cei mici, pentru a preveni victimizarea acestora.