Investitii in Bihor ca la Oradea! Buget record pentru investii in judetul Bihor. Ce obiective de investii pregateste Bolojan pentru judetul Bihor (lista investitii)
Stiri Bihor

Investitii in Bihor ca la Oradea! Buget record pentru investii in judetul Bihor. Ce obiective de investii pregateste Bolojan pentru judetul Bihor (lista investitii)

Investitii in Bihor. Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Călin Gal, a prezentat astăzi, 23 martie, proiectul de buget propus pentru anul 2021. O componentă importantă o reprezintă investițiile, prioritate pentru administrația județeană în următoarea perioadă.

Investitii in Bihor. Suma totală prevăzută pentru programele de investiții din acest an este de 295.802.724 lei, cu 93% mai mare față de 2020, când a fost alocată suma de 153.091.244 lei. Bugetul pentru dezvoltarea județului Bihor este compus din venituri proprii (1,48 mil. lei), împrumut bancar (34,47 mil. lei), bugetul local (69,2 mil. lei), bugetul de stat (90,88 mil. lei) și fonduri externe (99,77 mil. lei).

Este primul an în care primează secțiunea de dezvoltare, care este aproximativ egală cu cea de funcționare, de 50%.  În anii trecuți, investițiile au reprezentat circa 25 – 35% din totalul bugetului. Am prevăzut sume pentru proiectele vechi, moștenite, care au stagnat și trebuie finalizate într-un timp accelerat. Mă refer la bazinele de înot didactice, autogările din județ, cabana de la Vadu Crișului, lucrări pe drumuri. Avem proiecte noi pe salubrizare, am alocat bani pentru adăposturi de câini, pentru centurile ocolitoare ale localităților din Zona Metropolitană și alte proiecte. 2021 este un an foarte important, pentru că în funcție de cum vom reuși să alocăm bani pentru dezvoltarea județului, așa vom merge și în anii următori. Anul acesta ne planificăm să atragem aproape 91 de milioane de lei de la stat, având în vedere că vor continua proiectele pe PNDL 1 și PNDL 2.

Sperăm ca anul acesta să finalizăm unele dintre aceste lucrări. Aici avem două lucrări mari, drumul Beiuș – Roșia – Aștileu, care are o finanțare de 70 de milioane de lei, și drumul Sâmbăta – Dobrești, de aproximativ 17 milioane de lei. Încercăm să finalizăm în 2021 drumul Dobrești – Vârciorog cu un buget de 3,5 milioane lei. Ne bazăm, de asemenea, pe fondurile europene. Avem prevăzută pentru 2021 o sumă de aproape 100 de milioane de lei, anul trecut am avut 63,11 milioane lei. Fondurile externe vor fi repartizate pe zona de asistență socială și sănătate, aproximativ 6,6 milioane lei, pe cultură, la fel, pe zona de drumuri – transport, aproximativ 64,6 milioane lei, din care cea mai mare parte merge către Drumul Apusenilor”, a declarat Călin Gal, vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor.

interlink.ro

Investitii in Bihor. Bugetul propus pentru anul 2021 cuprinde finanțarea a 35 de obiective de investiții.

PROIECT BUGET 2021 – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 

Reparații capitale sediu Consiliu Județean Bihor, str. Republicii nr.35, Oradea, proiectare și asistență tehnică, execuție lucrări, comisioane, taxe, alte cheltuieli
Planul de amenajare a teritoriului a județului Bihor
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor
Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice si bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor acronim OPD Bihor
Dotări independente 
Investitii in Bihor. cap.54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care
adăpost câini  – 4 amplasamente
Investitii in Bihor. cap.65.02 – Învăţământ, din care:
Campus școlar pentru învățământ special din Municipiul Oradea – proiectare,asistență tehnică, execuție lucrări, comisioane, taxe și alte cheltuieli
Campus școlar pentru învățământ special din Oradea – Etapa a II a
CSEI Popești – reparații și izolare termică exterioară clădire școală
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională – proiect InterRegio/program Transnațional Dunărea
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională – proiect fond Social European
Centru Judetean de resurse si Asistenta Educationala – Proiect European
Investitii in Bihor. cap.66.02 – SĂNĂTATE, din care:
Spitalul de Psihiatrie Nucet – Asigurarea imprejmuire perimetru
Spitalul de Psihiatrie Nucet – lucrări/dotări independente
UAMS Popești – construire și dotare Spațiu de recuperare și lucrări pentru eficientizare termică
Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a jud.Bihor, îmbumătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale de urgență ROHU449
Investitii in Bihor. cap.67.02 – CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE, din care:
Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str.Armatei Române, nr.1/A, etapa II-a  – execuție, lucrări, comisioane, taxe, cofinanțare, alte cheltuieli (POR2)
Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str.Armatei Române nr.1/A, lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu (POR1), asistență tehnică, execuție lucrări, comisioane, taxe, cofinanțare, alte cheltuieli
Muzeul Țării Crișurilor – Proiectare și execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții ”Instalații electrice de iluminat special și compatibilizare cu instalațiile de joasă tensiune la Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str. Armatei Române, nr.1
Muzeul Ţării Crişurilor – Proiect EduCultureCentre
Lucrari de finisaje si instalatii electrice la Amfitreatrul in aer liber
Biblioteca Gheorghe Șincai – cofinanțare proiect EduCultcentre
Judeţul Bihor – reabilitare faţadă imobil str.Moscovei nr.5 Oradea, execuție lucrări (baza + suplim), comisioane, taxe, alte cheltuieli
Județul Bihor – Centrul pentru cultură și artă contemporană Bihor – proiectare, asistență tehnică, execuție lucrări, comisioane, taxe, alte cheltuieli
Teatrul Szigligeti Szinhaz – diferență proiect fonduri UE
Teatrul Szigligeti Szinhaz – Reparaţii teatru Conformare ISU Crișana
Teatrul szigligeti Szinhaz – Reparatii fatada +acoperis
Teatru Regina Maria – Achiziții dotări independente ( ștăngi Sala Arcadia )
Reabilitare fațada, înlocuire învelitoare și reparații tâmplărie la imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 8 – 10
Filarmonica de Stat Oradea – clădire curte
Filarmonica de Stat Oradea – Schimbare sistem de detecție fum + modernizare Tablou General și circuite și dotări independente
Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai Oradea – Dotări independente fire wall
Investitii in Bihor. cap.68.02 – Asigurări şi asistenţă socială, din care:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor – reparații capitale sediu
Reparații capitale la centre (CIAPAD Tinca, CIAPAD Ciutelec, CABRDAP Ciutelec)
Centre comunitare integrate: Program strategic de creșterea accesului populației vulnerabile la servicii socio-medicale-educaționale de calitate
VENUS – ÎMPREUNĂ PT.O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ POCU 465/4/4/128038
CENTRU RESPIRO PT.PERSOANE  ADULTE CU DIZABILITĂȚI
CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PT.COPII CU DIZABILITĂȚI
PROGRAM DE SPRIJIN PT.INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ ȘI ASIGURAREA SERVICIILOR TIP Prima cameră
POCU ID 130622 TRANZIȚIA CĂTRE SOCIETATE A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI DIN JUD.BIHOR PRIN IMPLEMENTAREA UNOR MĂSURI INTEGRATE DE SPRIJIN PSIHO-SOCIO-MEDICAL
POCU ID 127169 TEAM-UP PROGRES ÎN CALITATEA ÎNGRIJIRII ALTERNATIVE A COPIILOR
Investitii in Bihor. cap.74.02 – Protecţia mediului, din care:
Rambursarea împrumuturilor contractate pt.finanţarea proiectelor cu finanţare UE
Sistem de management integrat al deşeurilor în jud.Bihor (SMID) POS  Mediu – axa 2
Actualizare/elaborare Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor
Plan de mentinere a calității aerului
ADI ECOLECT – cotizatíe
Puncte de colectare – 4 amplasamente
Investitii in Bihor. cap.80.02 – Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, din care:
Rambursarea împrumuturilor contractate pt.finanţarea proiectelor cu finanţare UE
Transferuri către ADI Agenţia de Dezoltare Durabilă a judeţului Bihor – cotizaţie
Parcul Științific și Tehnologic, Oradea – Proiectare și asistență tehnică, cofinanțare, execuție
Proiect FEDR Conservarea, protecţia şi promovarea naturii de ambele părţi ale frontierei romăno – ungare PRONATURE
Majorare capital social Parc științific și tehnologic
cap.84.02 – TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII, din care:
Rambursarea împrumuturilor contractate pt.finanţarea proiectelor cu finanţare UE
RA Aeroportul Oradea- Sistem Automat de parcare cu automat de plată cu bariere la Aeroportul Oradea Proiectare, execuție, cofinanțare, comisoane, taxe, alte cheltuieli conexe
RA Aeroportul Oradea-  Creșterea gradului de siguranță și Securitate la Aeroportul Oradea
Proiectare, execuție, cofinanțare, comisoane, taxe, alte cheltuieli conexe
RA Aeroportul Oradea- Dezvoltarea și moderniuzarea infrastructurii aeroportuale la Aeroportul Oradea
RA Aeroportul Oradea- Tractor cu accesoriile aferente
RA Aeroportul Oradea – Echipament mobil cu compresor de aer cu dezumificator
Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-leș, km 24+987-67+696, L=42,712 km
Modernizare Drum Județean DJ 767D Vîrciorog – DJ 764; km 0+000 – 2+100, L= 2,100 km
Proiectare și asistență tehnică; execuție; cofinanțare; comisioane; taxe; alte cheltuieli
Modernizare Drum Județean DJ 767B, din DN 76-Tășad-Copăcel-Serghiș-DJ767, km 0+000-
Reabilitare și modernizare DJ 767A Uileacu de Criș (DN1)-Bălaia-Burzuc-Sîrbi (DN 19E)
Proiectare și asistență tehnică; execuție; cofinanțare; comisioane, taxe, alte cheltuieli
Reabilitare și Modernizare DJ 767 Dobrești-Vîrciorog, sector de la km 10+940 la km 27+500, L=16,560 km
Proiectare și asistență tehnică; execuție; cofinanțare; comisioane, taxe, alte cheltuieli
Reabilitare și Modernizare DJ 767 Dobrești-Vîrciorog, sector de la km 10+940 la km 27+500, L=16,560 km – Deviere rețele electrice
Reabilitare și modernizare DJ 764, Beiuș-Roșia-Aștileu, sector de la km 31+000 la km 64+655, L=33,655 km
Reabilitare și modernizare DJ 767: DN76 (Sâmbăta)-Dobrești, sector de la km 0+000 la km 9+332 și DJ 767C: DJ 767 (Dobrești)-Luncasprie – DJ 764, sector de la km 0+000 la km 11+672, Ltotală=21,004 km
Reabilitare şi modernizare DJ 795 Salonta  – Tinca, sector de la km 0+000 la 23+320,  L = 23,320 km –  proiectare și asistență tehnică, execuție, comisioane, taxe, alte cheltuieli
Modernizare DJ 768 A Șoimi-Suplacu de Tinca-Capilna
Stabilizare versant, DJ 108K Bulz-Remeți
Traseu Regional Transilvania de Nord; Drumul Apuseni-DJ 764 A Beiuș-Stâna de Vale, DJ 108J – Stâna de Vale-Remeți
Traseu Regional Transilvania de Nord; Drumul Apuseni – DJ 108 K Remeți-Limita jud.Cluj
Diriginție de șantier DJ-uri
Stații pentru mijloacele de transport public
Proiectare și asistență tehnică, execuție,  comisioane, taxe, alte cheltuieli
Dotări locuri de staționare pe DJ-uri
Modernizare DJ 797A Bicaciu-Ianoșda, km 2+993 – km 8+321,88, L=5,328 km
Modernizare DJ795A Oșand-Sumugiu
Construire Pod peste Râul Crișul Repede în loc.Bulz
Modernizare DJ 767B din DN 76 – Tășad – Copăcel – Serghiș – DJ 767, km 0+000 – 19+779, L=19,779 km, județul Bihor – Lucrări de protecție drum
Proiecte de dezvoltare în infrastructura de transport
Amenajare intersecție și lucrări de scurgere a apelor pe DJ108I – cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, proiectare, asitență tehnică, execuție, comisioane, taxe, alte cheltuieli
Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea
Varianta ocolitoare oras Alesd
Varianta ocolitoare Stei (Beiuș)
Drum expres Oradea – Arad
Reabilitare DJ 795 A, sector Șumugiu- Mierlău – DJ 768 km 11+744 – km 19+956, L=8,212 km
Proiectare, comisioane, taxe, alte cheltuieli
Reabilitare DJ 190 G Intersecție Almașu Mare – Limită Județ Sălaj , km 8+950 – km 12+350,  L = 3,400 km,
Proiectare, comisioane, taxe, alte cheltuieli
Pod pe DJ 764 H la Nimăiești
Podeţe pe DJ 767 în comuna Vârciorog
Elaborare documentatii tehnice de proiectare , avize, acorduri, executie
Proiectare + expertiza Reparatii pod pe DJ 764D, localitatea Bratca
Fond de interventie (Calamitati naturale)
Inlaturare efecte calamitati naturale pe DJ 767 Dobresti-Virciorog

Ne găsești și pe Google News