Gradina din parcul Palatului Baroc va putea fi folosita de oradeni
Stiri Oradea

Gradina din parcul Palatului Baroc va putea fi folosita de oradeni

În cadrul ședinței de Consiliu Local de joi, 25 iunie, consilierii locali au aprobat un protocol se colaborare între municipiul Oradea și Episcopia Romano-Catolică Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente Palatului Baroc.

Complexul baroc format din Basilica Romano-Catolică, cu hramul Sfânta Maria, Şirul canonicilor, Palatul Baroc cunoscut ca și Palatul Episcopiei Romano-Catolice din Oradea, a intrat în conștiința publică din anul 1971 – când în incinta palatului s-a înființat Muzeul Țării Crișurilor, care a atras orădenii și vizitatorii orașului prin frumusețea deosebită a clădirilor, a colecțiilor expuse și nu în ultimul rând prin pacea, liniștea și frumusețea deosebită a parcului cu arbori seculari și magnolii din vecinătatea edificiilor.

După retrocedarea din anul 2006 a palatului și a terenului aferent, prin parteneriatul dintre Primăria Municipiului Oradea și proprietar – Episcopia Romano-catolică din Oradea, ansamblul a fost promovat ca centru de atracție turistică și pelerinaj, parcul fiind menținut, prin bunăvoința episcopiei, în folosință publică ca spațiu deschis – zonă de relaxare, recreere și reculegere pentru localnici și vizitatori.

Episcopia Romano-Catolică din Oradea a efectuat lucrări majore de reabilitare a clădirilor din complexul baroc și, în cadrul proiectului RO-HU 35, a efectuat ample amenajări de refacere a parcului dendrologic aferent Palatului Baroc. Primăria Municipiului Oradea s-a implicat în susținerea efortului financiar, prin scutirea la plata taxelor de autorizare, în scopul asigurării accesului liber al cetățenilor și permanentizarea percepției publice de spațiu deschis al Complexului baroc.

interlink.ro

Protocolul asigură folosinţa publică a parcului

Complexul baroc are în componență o grădină, cunoscut ca parcul Palatului Baroc, care a fost păstrat după retrocedarea din anul 2004, în folosință publică, spre satisfacția orădenilor și a turiștilor care o vizitează.

Municipiul Oradea a contribuit în fiecare an, în baza unui protocol ajuns în prezent la termen, încheiat cu Episcopia Romano-Catolică, la întreținerea parcului, în schimbul păstrării acestuia ca loc de recreație și relaxare pentru orădeni și nu numai.

Prin proiectul Ro-Hu „Protejarea, promovarea şi dezvoltarea parcului Palatului Baroc”, al cărui partener maghiar a fost Universitatea Szent István din Szarvas, întreaga grădină aferentă palatului baroc a fost reabilitată și adusă la standardele unui parc modern, o adevărată oază pentru relaxare.

Protocolul de colaborare a fost inițiat în urma solicitării Episcopiei Romano-Catolice Oradea privind alocarea unui sprijin financiar în scopul întreținerii parcului Palatului Baroc precum și în urma proiectului Protocolului de colaborare negociat de conducerea Municipiului Oradea şi cea a Episcopiei Romano-Catolice din Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente palatului baroc.

Conform protocolului, municipiul Oradea:

 • Va sprijini prin alocarea din bugetul local a unei sume pentru cheltuielile curente aferente întreținerii parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal, proprietate a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, în scopul asigurării păstrării acestuia ca zonă de utilizare publică pentru recreere și relaxare. Suma anuală aferentă este de 100.000 lei/ an, fiind calculată prin raportare la prețul mediu stabilit în contractele încheiate de Primăria Municipiului Oradea, prin licitații publice, pentru servicii și materiale similare celor necesare întreținerii parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal. Suma se va actualiza anual, cu indicele general al inflației, la momentul aprobării bugetului local și a alocării aferente parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal;
 • Pentru perioada iulie – decembrie a anului 2020, suma aferentă este de 50.000 lei.
 • Suma alocată va fi destinată exclusiv pentru achitarea cheltuielilor directe privind întreținerea parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal: cheltuieli materiale (material săditor, îngrășăminte, combustibil), obiecte de inventar, servicii efectuate de terți;
 • Asigurarea supravegherii și păstrării liniștii și ordinii publice în parcul dendrologic Grădina Palatului Episcopal, prin monitorizare la distanță și intervenție rapidă
 • Asigurarea funcționării rețelei de iluminat public în Grădina Palatului Episcopal și a funcționării iluminatului arhitectural al clădirilor Complexului Baroc respectiv suportarea de către Municipiul Oradea a cheltuielilor aferente iluminatului, cheltuieli care nu sunt incluse în suma prevăzută mai sus.

În ceea ce privește obligațiile Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, acestea sunt:

 • Să întrețină spațiile verzi, mobilierul și toate facilitățile publice din parcul dendrologic Grădina Palatului Episcopal;
 • Să permită angajaților Primăriei Oradea să verifice starea tehnică și efectuarea lucrărilor de întreținere;
 • Să conducă și să evidențieze distinct în contabilitate cheltuielile generate de parcul dendrologic Grădina Palatului Episcopal;
 • La cerere, să ofere Primăriei Oradea informații financiare detaliate privind cheltuielile generate de întreținerea parcului;
 • Să solicite printr-o adresă (raport trimestrial de activitate) decontarea sumei necesare acoperirii cheltuielilor de întreținere a parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal.
 • Să permită funcționarea și interconectarea instalațiilor de supraveghere video din parcul dendrologic Grădina Palatului Episcopal în dispeceratul Poliției Locale și să colaboreze cu Poliția Locală/ Poliția Municipiului Oradea în menținerea liniștii și ordinii publice;
 • Să asigure închiderea porților parcului dendrologic pe timp de noapte și redeschiderea accesului ziua, în orele stabilite
 • Să acopere din bugetul propriu sumele cheltuite peste nivelul alocat cu ocazia stabilirii bugetului anual al Municipiului Oradea;
 • Să stabilească prin regulamente interne proprii condițiile ce urmează a fi respectate în arealul grădinii din partea vizitatorilor.

Perioada de desfășurare a protocolului este de 10 ani de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News