Fostul sediu al PSD, din Piata Unirii, scos la licitatie. Primaria vrea sa-l inchirieze pentru deschiderea unui punct de alimentatie publica
Informatii utile

Fostul sediu al PSD, din Piata Unirii, scos la licitatie. Primaria vrea sa-l inchirieze pentru deschiderea unui punct de alimentatie publica

Primăria Municipiului Oradea  prin Direcţia Patrimoniu Imobiliar, cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic închis pentru închirierea unui spaţiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din Oradea, Piața Unirii nr. 5.

Obiectul licitației publice este închirierea unui spaţiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Oradea, Piața Unirii, nr. 5 – profil de activitate unitate de alimentație publică. Preţul de pornire a licitaţiei este 54,00 lei/mp/lună  respectiv 4.957,74 lei/ lună. Nu se percepe TVA.Chiriașul va mai putea închiria teren în vederea amenajării unei terase sezoniere.

Instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a procedurii: se pot descarcă accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii. Garanția de participare (se restituie) este de 1000 lei, achitată prin virament bancar în contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487 sau numerar depus la casieriile Primăriei Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor – parter.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 24.03.2017 ora 09:00, iar deschiderea ofertelor va fi tot în data de  24.03.2017 la ora 12:00, la sediul organizatorului licitaţiei, Piaţa Unirii, nr.1 Sala 201, et. 2, Primăria Municipiului Oradea, în prezenţa comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.

Totodată, Primăria Municipiului Oradea  prin Direcţia Patrimoniu Imobiliar, cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic închis pentru închirierea unui spaţiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din Oradea, b-dul Dacia nr.103. Preţul de pornire a licitaţiei este de 27,00 lei/mp/lună, respectiv 5.016,87 lei/ lună. Nu se percepe TVA.

Instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a procedurii se pot descarcă accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii. Garanția de participare (se restituie) este de 1000 lei, achitată prin virament bancar în contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487 sau numerar depus la casieriile Primăriei Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor – parter.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 24.03.2017 ora 09:00, iar deschiderea ofertelor va fi tot în data de  24.03.2017 la ora 13:00, la sediul organizatorului licitaţiei, Piaţa Unirii, nr.1 Sala 201, et 2, Primăria Municipiului Oradea, în prezenţa comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.

În cazul ambelor licitații ofertantul câștigător al licitației va fi ofertantul care prezintă oferta financiară maximă dintre ofertele declarate calificate, iar  contractele de închiriere vor fi încheiate pe o perioadă de 5 ani, cu  posibilitatea de prelungire.

Informaţii suplimentare legate de cele două licitații se pot obţine de la Aurelian Cizmaș și  Lucreția Pețan, la nr. de telefon 0259.437.000, interior 126.

loading...