Florica Chereches: Guvernul tehnocrat a reglementat, cadrul normativ pentru invatamantul profesional dual, blocat de Guvernul PSD, inca din 2015
Educatie Florica Chereches

Florica Chereches: Guvernul tehnocrat a reglementat, cadrul normativ pentru invatamantul profesional dual, blocat de Guvernul PSD, inca din 2015

Am primit cu mare bucurie vestea emiterii de către Guvernul Cioloș a unei ordonanțe de urgență care modifică legea educației și definește pentru prima dată în România, învățământul profesional dual. Aceasta aduce clarificări în ceea ce privește organizarea lui și stabilește facilități pentru operatorii economici parteneri cu unitățile de învățământ de stat sau particulare. Guvernul PSD a blocat în mod constant orice încercare de modificare a legii educației în această direcție iar amendamentele pe care le-am depus alături de alți colegi din PNL la OUG 94/2014, stau îngropate în sertar la Președintele Comisiei de învățământ din Senat, doamna Ecaterina Andronescu, din martie 2015. În ciuda insistențelor noastre, a solicitărilor de tot felul de a dezbate și vota acele amendamente pe care Camera Deputaților le-a votat în februarie 2015, și în ciuda declarațiilor mai recente de susținere a învățământului profesional ale aceleiași doamne Andronescu, situația a rămas neschimbată, ceea ce dovedește că PSD-ul una zice, alta face.

A trebuit să vină un guvern tehnocrat ca să facă ce trebuie făcut pentru ca tinerii noștri să aibă mai multe opțiuni de pregătire profesională, pentru a răspunde cerințelor pieței muncii. Nevoia agenților economici de meseriași și tehnicieni bine pregătiți și facilitățile fiscale acordate, vor motiva multe firme să intre în astfel de parteneriate, care vor dezvolta comunitățile locale. Asigurarea transportului gratuit precum și a cazării și meselor în internate școlare, vor face aceste școli mai atrăgătoare pentru tinerii din mediul rural și vor scădea procentul abandonului școlar. Bursa profesională pe care o acordă statul, dublată de bursa oferită de agentul economic, constituie un alt element motivator pentru ca tinerii să învețe o meserie, și să-și făurească un viitor, devenind independenți cât mai devreme în viață.

Deputat PNL Florica Chereches

Iata textul comunicatului:

Cadrul normativ privind organizarea și funcționarea învățământului profesional dual a fost completat în ședința de Guvern de astăzi, printr-o Ordonanță de urgență care actualizează reglementările în materie din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Actul normativ aprobat de Executiv redefinește învățământul dual ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, desfășurat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori şi parteneri de practică, pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, în contextul asigurării de către operatorii economici a unor burse suplimentare pentru elevi.

Durata studiilor pentru învățământul profesional dual va fi de 3 ani și va permite accesul la o gamă variată de oportunități de formare profesională de calitate pentru absolvenții învățământului gimnazial (pe care oferta locală, în special în localitățile mai mici nu le poate acoperi). Absolvenții acestei forme de învățământ vor dobândi cunoștințe, deprinderi și competențe care le vor permite ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5 conform Cadrului național al calificărilor.

Învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară, dar și în unități de învățământ particulare și confesionale, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici și unitatea de învățământ.

În virtutea noilor modificări, au acces la programe de pregătire profesională de tip dual, prin unităţile de învăţământ de stat, în mod gratuit, și persoanele în vârstă de maximum 26 de ani, absolvente ale învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile. În acest mod, aceste persoane pot obține o calificare profesională și se pot integra pe piața muncii.

Ordonanța de Urgență reglementează și modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport și facilităților privind cazarea și masa gratuite care se acordă elevilor care frecventează învățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu. De asemenea, este prevăzută și posibilitatea de continuare a studiilor în învățământul liceal de către absolvenții învățământului profesional/învățământului dual.

Numărul de elevi estimat pentru intrarea în învățământul dual, pentru primul an 2017-2018 este de 3.000.

Proiectul de ordonanță a fost realizat în urma consultărilor cu reprezentanți ai instituțiilor din administrația centrală și Ministerele Economiei, Finanțelor Publice, Muncii, Dezvoltării Regionale, companiilor interesate în apariția învățământului dual, ambasadele Austriei, Germaniei, Spaniei, Olandei, Elveției, Camera de Comerț a României și camere de comerț bilaterale (româno-germană, româno-franceză), Coaliția pentru Dezvoltarea României, Cancelaria primului ministru. De asemenea, au fost derulate întâlniri la nivel regional la care au participat reprezentanții autorităților locale.

Tot astăzi, Guvernul a aprobat o măsură prin care firmele să fie încurajate să se implice în mai buna pregătire profesională a tinerilor. Concret, vor fi acordate  facilități fiscale operatorilor economici interesați de programe de calificare profesională. Prin modificarea Codului fiscal au fost introduse prevederi privind deducerea cheltuielilor efectuate de agenții economici cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor și studenților și a altor categorii de persoane care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare într-un cadru instituționalizat.

(Advertorial)

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News