Deputatul PNL Bihor Găvrilă Ghilea si-a prezentat bilanţul activităţii parlamentare în anul 2018
Gavrila Ghilea

Deputatul PNL Bihor Găvrilă Ghilea si-a prezentat bilanţul activităţii parlamentare în anul 2018

Ales ca parlamentar de Bihor în a doua legislatură consecutivă, după ce a ocupat funcţia de senator între 2012-2016, Găvrilă Ghilea este, în prezent, membru al Grupului parlamentar PNL al Camerei Deputaţilor, al căruia vicelider a fost până în februarie 2018, dar şi vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.

Având o bogată activitate parlamentară, în anul 2018 Găvrilă Ghilea figurează ca iniţiator sau coiniţiator la 45 de propuneri legislative, unele dintre acestea fiind promulgate ca Legi, altele aflându-se la promulgare ori pe diferite paliere decizionale interne ale celor două Camere parlamentare.

Iată câteva dintre acestea:

 • Proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, devenit Legea nr. 64/2018
 • Propunerea legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate, aflat pe ordinea de zi
 • Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aflat în dezbatere la comisiile de specialitate
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale, aflat în dezbatere la comisiile de specialitate
 • Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aflat pe ordinea de zi
 • Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare, aflat pe ordinea de zi
 • Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol, retrimis la comisii
 • Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României, aflat pe ordinea de zi
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în dezbatere la Senat
 • Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor, aflat în dezbatere la comisii
 • Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, aflat în dezbatere la comisii
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, aflat pe ordinea de zi
 • Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA, având raport depus
 • Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aflat pe ordinea de zi
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aflat pe ordinea de zi
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în dezbatere la comisii
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, având raport depus
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003, în dezbatere la comisii
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006, având raport depus
 • Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, având raport depus
 • Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu „Erou al Naţiunii Române”, aflat în dezbatere la comisii
 • Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aflat în dezbatere la comisii
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în dezbatere la comisii
 • Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, având raport depus
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, trimis la promulgare
 • Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru completarea art.7, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative, transmis la Senat
 • Propunere legislativă privind finanţarea şi implementarea Programului „Tineri în Parlament”, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii „Autostrada Nordului”, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, transmis la Senat
 • Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3 ) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, transmis la Senat
 • Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, transmis la Senat
 • Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, în dezbatere la comisii
 • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, în dezbatere la comisii
 • Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,înregistrată la Biroul permanent
 • Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău, înregistrată la Biroul permanent

 

interlink.ro

În cadrul activităţilor de control parlamentar pe care le-a desfăşurat în anul 2018, deputatul Găvrilă Ghilea a adresat 58 de întrebări şi interpelări unor membri ai Guvernului, dar şi conducătorilor unor instituţii şi autorităţi publice, pe marginea unor subiecte de interes local şi naţional.

Câţiva dintre destinatarii întrebărilor şi interpelărilor parlamentare ale deputatului Găvrilă Ghilea au fost:

 • Ministrul Afacerilor Interne, printre subiecte figurând: atingerea cotei obligatorii de refugiaţi, dinamica numărului de lucrători străini, numărul accidentelor pe trecerile la nivel cu calea ferată, măsurile specifice pentru prevenirea pestei porcine africane, numărul autorizaţiilor electronice de călătorie;
 • Ministrul Finanţelor Publice, subiectele abordând: adoptarea schemei ajutoarelor de stat în industria IT, soldul amenzilor rutiere neîncasate, recuperare despăgubirilor acordate de CEDO, clarificarea unor reglementări ale Legii nr.165/2018;
 • Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, subiectele abordând: amânarea termenului de implementare a planurilor de afaceri în programul România Start-up Nation, disfuncționalitățile în derularea programului Start-Up Nation 2018, implementare România Start-up Nation 2017;
 • Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, interpelat în legătură cu: compensarea dezechilibrului de pe piaţa forţei de muncă, prelucrarea informaţiilor din carnetele de muncă, ocupaţiile deficitare pe piaţa autohtonă a forţei de muncă, valoarea nominală a unui tichet de masă în 2019, dinamica numărului de cazuri de violenţă domestică, numărul beneficiarilor de prime de mobilitate, prelungirea termenului de plată a contribuţii lor sociale retroactive, aplicarea articolului 356 din Legea educației naționale nr.1/2011;
 • Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor, subiectele vizând: produsele alimentare cu standarde duble de calitate, evoluţia importurilor de carne de porc;
 • Ministrul Fondurilor Europene, pe marginea evitării activării clauzei de dezangajare,
 • Ministrul Economiei, temele vizând: recuperarea datoriilor restante la bugetul asigurărilor sociale și bugetul asigurărilor de sănătate, reducerea importurilor de produse energetice, activarea programelor de compensare;
 • Ministrul Apărării Naţionale, pe subiectul selecționării rezerviștilor voluntari
 • Ministrul Turismului, pe marginea unități afiliate pentru comercializare servicii turistice,dar şi a participării României la târgurile de turism;
 • Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, subiectele vizând: despăgubirile pentru calamitate prin îngheț, refacerea sitemelor de irigații, declararea stării de calamitate naturală, susţinerea crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa, majorarea preţului pâinii, dinamica numărului de rentieri, suplinirea dispariţiei fermelor mici;
 • Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, pe marginea statisticii actuale a implementării și aplicării prevederilor legii 192/2015 şi a plăţii retroactive a CAS;
 • Ministrul Transporturilor, pe subiecte ca: finalizarea modernizării DN79, modernizarea parcului de vagoane ale operatorului naţional, finalizarea reabilitării DN76, contractarea lucrărilor pe lotul 4 al DN 76;
 • Ministrul Energiei, pe temele reproiectării schemei de sprijin, reducerii volumelor de cărbune şi ţiţei exploatate, reducerea importului de ţiţei şi gaze naturale;
 • Ministrul Sănătăţii, pe tema deficitului cronic de cadre medicale;
 • Ministrul Educaţiei Naţionale, solicitat să prezinte dinamica locurilor de studii universitate fără bursă şi rata abanodonului şcolar în mediul rural;
 • Ministrul Mediului, somat să prezinte soluţii pentru ecologizarea depozitelor de reziduri aferente societăţii Petrol Derna SA;
 • Preşedintele Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, pe subiecte ca: mentenanţa Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, recuperarea contravalorii prestaţiilor medicale, distribuirea cardurilor de sănătate;
 • Preşedintele Agenţiei Naţionale de Management a Calităţii în Sănătate, pe marginea acreditarea unităţilor sanitare din ambulatoriu;
 • Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe tema utilizării eficiente a fondurilor alocate prin POR;
 • Ministrul pentru Românii de pretutindeni, pe subiecte care vizau stadiul implementării programului ”Diaspora Startup” şi finanţarea mass-media din comunităţile româneşti;
 • Ministrul Culturii, solicitat să se implice în susţinerea activităţii artistice a instituţiilor de cultură;
 • Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Resurse Mineralepe tema duratei unui acord petrolier de explorare;
 • Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, pe marginea sistării transmisiei analogice terestre a programelor TVR

O mare parte dintre temele care figurau pe agenda publică au constituit subiecte pentru cele 34 de Declaraţii politice ale parlamentarului Găvrilă Ghilea susţinute pe parcursul anului 2018.

Prezentăm mai jos titlurile câtorva dintrea acestea precum şi data şedinţei de plen în care au fost prezentate:

„Ori e lege, ori tocmeală!” (06.02.2018), „Suntem campioni detaşaţi la instabilitate legislativă” (07.03.2018), „Euro-optimismul românilor sceptici, dar bine informaţi” (14.03.2018), „Două recorduri care se anulează reciproc” (20.03.2018), „Căile Ferate Române au traverse de lut!” (28.03.2018), „Victoria [Revoluţiei fiscale] asupra întregului popor” (04.04.2018), „Vinovaţi pentru delictul major al iubirii de ţară” (11.04.2018), „România pe… caiet!” (18.04.2018), „Guvernul fură şi de la cei cu ţâţa-n gură…” (25.04.2018), „Bătrâneţe, vremuri grele…”(09.05.2018), „Cu o floare nu se face primăvară fiscală…” (16.05.2018), „Pilonul II, prioritatea zero!” (23.05.2018), „Gura FMI adevăr grăieşte…” (30.05.2018), „Un grav atentat la siguranţa naţională” (06.06.2018), „Demersuri de nicăieri pentru românii de pretutindeni” (13.06.2018), „DN76 rămâne pavat doar cu bune intenţii” (20.06.2018), „Comisia Europeană pune degetul pe rană” (27.06.2018), „Mistreţul nu este singurul ţap ispăşitor al proliferării pestei porcine africane!” (05.09.2018), Când vorbim de redevenţă, nu e loc de reverenţă…” (12.09.2018), „Importul de resurse energetice aruncă deficitul comercial în aer” (19.09.2018), „Sănătate prioritară, cu medici plecaţi din ţară?” (26.09.2018), «Start-up Nation 2017», mulţi chemaţi, dar câţi aleşi?” (03.10.2018), „În căutarea competitivităţii pierdute” (10.10.2018), „Iresponsabilitatea complice a autorităţilor statului” (17.10.2018), „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene obligă România să respecte legislaţia de mediu” (24.10.2018), „Un sfert dintre copiii României trăiesc în sărăcie” (31.10.2018), „De ce se scumpeşte pâinea în ţara cu cele mai mari producţii agricole din istorie?” (07.11.2018), „Salariul minim majorat din pix?” (14.11.2018), „Pe DN 76 nicio coincidenţă, doar incompetenţă!” (21.11.2018), „Un Fond Suveran pentru (ne)liniştea noastră?!” (28.11.2018), „Preţul lemnului de foc arde buzunarele românilor!” (05.12.2018), „Un PIB prea mic pentru un deficit bugetar atât de mare” (12.12.2018), „O măsură bună, anulată printr-o decizie proastă” (19.12.2018).

De altfel, o parte din activitatea deputatului Găvrilă Ghilea a fost rezumată în cele peste 20 de communicate publicate atât pe site-ul Camerei Deputaţilor cât şi în paginile unor publicaţii locale, naţionale sau ale agenţiilor de presă.

 • De la tribuna Camerei Deputaţilor , în şedinţa din 08.10.2018, deputatul Găvrilă Ghilea a avut onoarea să prezinte textul moţiunii simple intitulate „Dănuţ Andruşcă sau cum să destabilizezi deliberat economia României. Incompetenţa falimentează România!”, iniţiată de deputaţi ai Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal.
 • În calitate de membru al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, deputatul Găvrilă Ghilea a participat la sesiunea de primăvară a acestei reputate organizaţii internaţionale şi la reuniunile asociate, care au avut loc în perioada 23-28 martie 2018 la Geneva, Elveţia.

Activitatea din teritoriu a deputatului PNL Găvrilă Ghilea se desfăşoară prin intermediul celor două Cabinete parlamentare deschise la Oradea, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 7, respectiv la Salonta, str. Republicii, nr. 1, Camera 4, parter, unde cetăţenii sunt primiţi în audienţă pentru a-şi prezenta problemele cu care se confruntă, probleme care, in mare parte, au constituit subiectul unor interpelari adresate ministrilor.

Ne găsești și pe Google News