De maine se pot depune dosare pentru locuinte de stat din fondul locativ
Informatii utile

De maine se pot depune dosare pentru locuinte de stat din fondul locativ

Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea aduce la cunoștința publicului faptul că în perioada 1 august – 28 septembrie 2018 se pot depune la Centrul de Relații cu Publicul (Piramidă) din cadrul Primăriei Oradea dosarele pentru obținerea unei locuințe din fondul locativ de stat administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu lmobiliar în baza HCL nr. 733 din 26.07.2018

Dosarul pentru obținerea unei locuințe din fondul locativ de stat trebuie să cuprindă documentele prevăzute în Anexa 3 la HCL nr. 733 din 26.07.2018

Dosarele incomplete și cele depuse după termen vor fi respinse.

interlink.ro

Solicitanții care au avut dosare depuse în anii anteriori și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar în sesiunea 2018. Dosarele depuse în anii anteriori nu se iau in considerare.

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe din fondul locativ de stat, destinate închirierii în municipiul Oradea, dosarele vor fi analizate de Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe fond de stat și locuințe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea administrate prin Direcția Patrimoniu lmobiliar, cu respectarea criteriilor de acces și a criteriilor de selecție prin punctaj prevăzute în Anexele 1 și 2 la HCL nr. 733 din 26.07.2018.

Mai jos găsiți si puteti descarca, cererea tip și cele două HCL

  Ştirile InfoOradea sunt şi pe Facebook sau pe Google News