Dacă a expirat termenul de 5 ani de la data ultimei reevaluări a clădirii, mai poți depune raportul de evaluare până la data de 1 aprilie 2024
Informatii utile

Dacă a expirat termenul de 5 ani de la data ultimei reevaluări a clădirii, mai poți depune raportul de evaluare până la data de 1 aprilie 2024

Persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale, respectiv persoanele juridice care dețin în proprietate clădiri rezidențiale/nerezidențiale pentru care a expirat termenul de 5 ani de la data dobândirii /data ultimei reevaluări au posibilitatea efectuării evaluării clădirilor și depunerii raportului de evaluare până la data de 1 aprilie 2024 pentru a evita cota majorată de impozitare aplicată pentru anul 2024.

Termenul inițial era 31 martie, însă având în vedere că această dată cade într-o zi nelucrătoare (duminica), termenul limită va fi 1 aprilie 2024 (luni).

În luna octombrie a anului trecut, Direcția Economică din cadrul Primăriei Oradea a procedat în conformitate cu prevederile art. 460 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la notificarea unui număr de 892 persoane juridice, care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale/rezidențiale, respectiv a unui număr de 643 de persoane fizice cu privire la expirarea termenului de 5 ani de la data dobândirii sau data ultimei reevaluări.

În cazul în care nu se va proceda la reevaluarea/evaluarea clădirilor conform prevederilor legale pentru anul 2024, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea cotei de impozitare de 7,5% la valoarea de impozitare înregistrată în evidența fiscală în cazul persoanelor juridice și de 2% în cazul persoanelor fizice.

Dacă persoanele vor proceda la actualizarea valorii clădirilor din proprietate printr-un raport de reevaluare întocmit de către un expert evaluator care va fi depus la Centrul de informații cu publicul (Sala ghișeelor – parter PMO) până la data de 1 aprilie, cota de impozitare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local, începând cu data de 01.01.2024, va fi de: 1,15% în cazul clădirilor nerezidențiale şi de 0,3% în cazul clădirilor rezidențiale aparținând persoanelor juridice, respectiv cota de 0,7% sau 0,9% în cazul persoanelor fizice.

Rapoartele de evaluare depuse după data de 01.04.2024 se vor prelua în vederea prelucrării, dar vor produce efecte începând cu data de 01.01.2025.

Raportul de reevaluare pentru impozitare, întocmit de către un expert evaluator, împreună cu declarația de impunere sau formularul de mandat trebuie transmise Primăriei Oradea până cel târziu la data de 01.04.2024.

Ne găsiți și pe Google News