Continua lucrarile pentru finalizarea drumului de legatura Oradea-Osorhei, prin cartierul Podgoria
Stiri Oradea

Continua lucrarile pentru finalizarea drumului de legatura Oradea-Osorhei, prin cartierul Podgoria

ADI Zona Metropolitană Oradea, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivul de investiție “Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea (cartier Podgoria) și comuna Oşorhei (sat Fughiu)”, anunță că, în vederea așternerii stratului de uzură din BA 16, în perioada 08.05.2020- 09.05.2020, circulația rutieră va fi închisă pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 1+650, sector aflat pe raza UAT Oradea.

Drumul de legătură va avea o lungime de cca 3600 m, (UAT ORADEA=2740 m și UAT OSORHEI=855 m). În stabilirea traseului s-a ținut seama de minimizarea impactului asupra proprietăților existente (limitarea exproprierilor) prin păstrarea traseului existent al drumului, urmărindu-se astfel reducerea costurilor investiţiei.

Principalele lucrări în cadrul investiţiei sunt:

 • Parte carosabilă cu o lăţime între 5 m şi 6 m încadrată de rigole de acostament şi borduri;
 • Semnalizarea rutieră şi marcaje rutiere;
 • Accese la proprietăţi;
 • Amenajare drumuri laterale pe o lungime de 15 m;
 • Mutare stâlpi;
 • 6 staţii de autobuz;
 • Şanţuri pereate şi neprotejate;
 • Podeţe transversale, la drumurile laterale şi accese proprietăţi;
 • Ridicarea la cotă a capacelor căminelor existente;
 • Ziduri de sprijin;
 • Trotuare;
 • Sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale (guri de scurgere, cămine de vizitare, reţea canalizare, puţuri drenante etc);
 • Rigole transversale prefabricate şi cămine decantoare la drumurile laterale.