Conferinta de deschidere a proiectului Erasmus+, organizat de Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” din Oradea (FOTO)
Educatie

Conferinta de deschidere a proiectului Erasmus+, organizat de Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” din Oradea (FOTO)

Joi, 25 octombrie 2018, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Oradea, a avut loc conferința de deschidere a proiectului Erasmus+ de tip K2 intitulat SNAPSHOTS OF MYSELF ON THE EUROPEAN CANVAS (INSTANTANEE ALE MELE PE PÂNZELE EUROPENE), un proiect de parteneriat de schimb interșcolar  realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, pe o perioadă de doi ani, între 2018-2020.

Întreg proiectul are o valoare 144640 de Euro. Școlile partenere în proiect sunt din Bulgaria, Letonia, Polonia și Turcia, calitatea de  țară coordonatoare având-o România, reprezentată de Școala Gimnazială „Avram Iancu”din Oradea. La conferință, alături de profesori, părinți și elevi, au mai participat invitați de seamă din Inspectoratul Școlar Județean Bihor, precum: insp. școlar general Alin-Florin Novac-Iuhas, inspectorii pentru proiecte, prof.dr. Elena Moțoc-Chivari, prof. Florin Negruțiu și prof. Raluca Șereș, insp. pentru management, prof.dr. Adelina Iacob, insp. pentru resurse umane, prof. dr. Horea Abrudan și purtătorul de cuvânt, prof.dr. Claudiu Damian.

Din partea Primăriei Municipiului Oradea, au participat purtătorul de cuvânt, jurista Anca Grama, și consilierul local Adrian Revnic, ambii membri și în Consiliul de administrație al școlii. Activitatea a constat în momentul introductiv asigurat de directorul unității de învățământ, prof. dr. Gheorghina Bîrlădeanu, iar apoi, coordonatorul proiectului, prof. Crina – Laura Joldoș a prezentat, concret, datele proiectului, scopurile și obiectivele acestuia, echipa de proiect, grupul țintă, rezultatele vizate și impactul preconizat. Proiectul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, cunoscători ai limbii engleze, oferind egalitate de șanse tuturor.

Referitor la scopurile proiectului, dna coordonator a afirmat următoarele:„ Scopul vizat este acela de a aduce împreună elevii din diferite țări și categorii sociale pentru a comunica, a coopera și pentru a se aprecia unii pe alții. Dorim, astfel, să consolidăm accesul, participarea și activitățile de învățare ale elevilor într-un mediu nonformal, pe care aceștia să îl îmbrățișeze cu drag. Una dintre prioritățile proiectului o reprezintă sprijinirea școlilor în demersul lor de a oferi o educație de calitate care să asigure succesul tuturor elevilor, indiferent de gradul lor de pregătire. Considerăm că fotografiatul, un subiect aparent lejer, este ușor de realizat de către toți elevii și, prin intermediul lui, putem oferi elevilor cu diverse abilități șansa de  a-și îmbunătăți cunoștințele și motivația. Nu în ultimul rând, unul dintre scopurile vizate este întărirea profilului nobilei profesii de dascăl, prin îmbunătățirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și prin sprijinirea lor în gestionarea diversității din clasă.” Despre activitățile prevăzute de proiect, acestea constă în efectuarea a cinci mobilități pe parcursul celor doi ani, în Turcia (decembrie 2018), în România (aprilie 2019), Polonia (octombrie 2019), Letonia (februarie 2020) și Bulgaria (mai 2020), toate având în centru fotografia, în funcție de fiecare tematică:

1) A day in my life – photography basics/ O zi din viața mea – tehnicile de bază ale fotografiei,

2) My school – color, light and design techniques / Școala mea – tehnici de culoare, luminozitate și design,

3) My town – principles of composition/ Orașul meu – principii de compoziție,

4) My region – capturing motion in pictures/ Regiunea mea – capturarea mișcării în fotografii,

5) My Europe – learning to edit photos/ Europa mea – să învățăm să edităm fotografii.

După prezentarea făcută de dna coordonator, prof. Crina Joldoș, au luat cuvântul inspectorul școlar general, prof. Alin-Florin Novac-Iuhas, consilierul local Adrian Revnic, președintele comitetului de părinți pe școală, lect.univ.dr. Adrian Vușcan, și  Andrei Țicra, unul dintre elevii selectați pentru prima mobilitate. Toți au salutat inițiativa dnei coordonator și și-au manifestat sprijinul și interesul pentru activitățile proiectului.

Finalul evenimentului a fost marcat în mod artistic, prin elevii școlii, care au interpretat piese din repertoriul național și internațional, marcând latura europeană a proiectului.