CJ Bihor vrea sa reabiliteze Cabana Vadu Crisului
Stiri Bihor

CJ Bihor vrea sa reabiliteze Cabana Vadu Crisului

Consiliul Județean Bihor a publicat, pe platforma SICAP, procedura privind achiziția serviciului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Centru de monitorizare și promovare a naturii de la Vadu Crișului”, investiție cuprinsă în proiectul transfrontalier „Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-maghiare – acronim PRONATURE”.

Centrul de monitorizare și promovare a naturii va fi construit prin reabilitarea clădirii fostei cabane de la Vadu Crișului, aflată în proprietatea Consiliului Județean Bihor. Proiectul presupune reabilitarea fațadei și acoperișului, dar și reconstrucția și recompartimentarea interiorului. „La finele lunii octombrie, în noul Sistem Electronic de Achiziții Publice a fost publicată procedura privind achiziția serviciului în baza căreia urmează să se realizeze proiectarea și execuția lucrărilor de reamenajare a cabanei Vadu Crișului. Valoarea estimativă a proiectului tehnic (PT) și execuția lucrării este 2.747.727,45 lei, iar termenul de depunere a ofertelor este 18 noiembrie 2019, ora 15. La evaluarea acestora se va ține cont de cel mai bun raport calitate/preț și se va puncta, pe lângă preț, garanția acordată lucrării. Totodată, recomandăm potențialilor ofertanți să viziteze amplasamentul investiției înainte de depunerea ofertelor pentru o evaluare exactă a situației existente. Proiectarea va avea termen de finalizare 4 luni, iar execuția, 8 luni”, a precizat Aurelia Dumiter, managerul de proiect.

Depus spre finanțare prin Programul de Cooperare transfrontalieră Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 (Axa Prioritară 1-Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor; Prioritatea de investiții (PI) 6/c-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural), proiectul cu acronimul „PRONATURE” a fost aprobat la finanțare în baza deciziei Comitetului de Monitorizare nr. 28 din data de 17.01.2018, în condiții de supracontractare. Valoarea totală a proiectului este 2.500.000 euro, din care suma de 1.237.140 euro este alocată activităților Consiliului Județean Bihor, contribuția autorității județene fiind 24.755,17 euro. „După realizarea investiției, Centrul de monitorizare și promovare a naturii de la Vadu Crișului va fi dotat cu sisteme și echipamente performante: sisteme audio-guide, sistem audio activ, microfon, videoproiector, stabilizator de tensiune, UPS, laptopuri, LCD smart, ochelari virtuali, imprimantă multifuncțională, ecran de proiecție, infotouch, sistem PC, software. Prin acest proiect urmărim punerea în valoare a patrimoniului cultural prin protejarea și conservarea mediului, promovarea turismului durabil în județele Bihor și Hajdú-Bihar, redând circuitului turistic de pe Valea Crișului o clădire emblematică pentru mai multe generații”, a declarat Traian Bodea, vicepreședintele ALDE al Consiliului Județean Bihor.

În cadrul proiectului „Conservarea, protecția și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-maghiare – acronim PRONATURE”, Consiliul Județean Bihor este lider, iar Primăria Vadu Crișului, Primăria Körösszegapáti și Asociația Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor sunt parteneri. Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, 01.07.2018 – 31.12.2020.